Results 1 to 2 of 2

Thread: Vladan Desnica - Proljeća Ivana Galeba - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Vladan Desnica - Prolje?a Ivana Galeba - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  Vladan Desnica - Prolje?a Ivana Galeba

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Vladan Desnica - Prolje?a Ivana Galeba - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  Vladan Desnica: Prolje?a Ivana Galeba

  BILJEŠKE O PISCU:
  Vladan Desnica ro?en je u Zadru 1905., a umro je u Zagrebu 1967. godine.
  Radio je u odvjetni?koj kancelariji svoga oca, zatim, nakon rata, kao na?elnik u Ministarstvu financija i potom kao profesionani književnik. Prevodio je s talijanskog, francuskog i ruskog.
  Djela: ''Zimsko ljetovanje'', ''Prolje?a Ivana Galeba'', ''Olupine na suncu'', ''Prolje?e u Badrovcu'', ''Koncert'', ''Slijepac na žalu'', itd.

  KNJIŽEVNI ROD: proza
  VRSTA DJELA: roman - esej

  FABULARNI TIJEK:
  1. Sje?anje na dje?je igre iz djetinjstva te na obitelj
  2. Pri?a o blagovaonici njegove ku?e iz djetinjstva i o gostima koji su im dolazili tada
  3. O smrti, tavanima, po?etku karijere violonista i nesre?i
  4. O nedjelji te sje?anje na susjeda Egidija i jednu njegovu k?er, Kalpurniju
  5. Pri?a o svojoj filozofiji i filozofiji op?enito
  6. Sje?anje na gluma?ku predstavu iz djetinjstva i odlazak Kalpurnije te smrt majke
  7. O prijateljstvu s Ivanom, Matom i Petrom Glavonjom te ''zašto je plakao Slinko?''
  8. O smrti jedne bivše djevojke Alde
  9. O razgovoru s fra An?elom o Bogu
  10. Ponovni susret s Ivanom i Matom
  11. O prijatelju glumcu
  12. Sje?anje na brak s Dolores
  13. O smrti k?eri Maje i povratku u rodni kraj
  14. Pisac dobiva novog ''sustanara'' u bolni?koj sobi, koji ubrzo odlazi
  15. Operacija
  16. Izlazak iz bolnice

  KARAKTERIZACIJA LIKOVA:
  PISAC:
  ''Prelazim dlanom po licu, i konstatiram: brada mi je prili?no ponarasla.''
  ''Odatle mi je, možda, ostala za ?itav život ta vje?ita dvojnost, ta osnovna podjela svega u životu i svijetu na zonu svjetlosti i zonu mraka.''

  PIŠ?EV DJED:

  ''Moj djed bio je snažna, zdrava priroda, energi?an poslovan ?ovjek. (...) Nije bio nimalo sentimentalan. Ili ta?nije, to je bivao samo u onim kalendarski odre?enim prigodama koje su u tu svrhu ustanovljene.''

  PIŠ?EVA MAJKA:
  ''Majka mi je bila žena s tihim, dubokim osje?ajima koji nikad nisu izbijali na površinu u ekspanzivnim izljevima. Dobra, strpljiva, prema svakome naklono predubije?ena još i prije nego bi ga upoznala...''
  ''?esto sam, u prolje?e, u malom no gustom, sjenovitom vrtu iznad ku?e dugo ležao u njenom krilu. Gledao sam odozdo njene jasne i smirene o?i nadnesene nada mnom.''

  O DJELU:
  Najve?i je umjetni?ki domet Desnica ostvario romanom ''Prolje?a Ivana Galeba''. Fabula je u njemu gotovo atrofirala, a umjesto vanjske doga?ajnosti u prvom su planu meditacije, psihološke reakcije, reminiscencije i analiti?ka razmatranja glavnog lika – intelektualca i umjetnika Ivana Galeba.
  Pripovjedna je tehnika pod dojmom Proustova romanesknog ciklusa ''U traženju izgubljena vremena'': i Desni?in se lik retrospektivno vra?a u svijet djetinjstva i mladosti i želi rekreirati prošle doga?aje. Zbog toga važnu ulogu u djelu dobivaju asocijacije, sje?anja, uspomene, rekonstrukcije atmosfere, zvukova, boje i mirisa. No glavni je lik i misaoni subjekt i zna?ajan dio romana zapremaju njegove kontemplacije i razmišljanja o raznim temama, i to u formi samostalnih, esejisti?kih digresija.
  Tipološki gledano, ''Prolje?a Ivana Galeba'', upravo zbog brojnih meditativnih sastojaka i diskurzivnih pasaža koji napuštaju pripovjedni tijek, primjer je tzv. romana – eseja. To je ujedno i primjer djela otvorene strukture, otvorene raznim poticajima i razli?itim tipovima proznog izraza. Nekoliko je ranije objavljenih Desni?inih novela i pjesama skladno ukomponirano u strukturu romana.

  ... ono zbog ?ega se u nekoga zaljubljujemo nisu njegova svojstva, kvalitete, atributi, ve? njegov identitet, goli identitet, naprosto fakat što je on baš on, što je ona baš ona.

  Stvar je naprosto u tome da treba biti ono što jesi.

  Žene su bolji dio ?ovje?anstva. Ako ti, me?u ravnodušnim, sobom zaokupljenim ljudima, neko pruži ruku da te izvu?e iz neprilike, to ?e uvijek biti žena. Ona ?e imati kudikamo više shva?anja za tvoje bubice, za tvoje bole?ivosti.

  Bog ?e živjeti dotle dok ljudi budu imali potrebu vjerovanja.

Similar Threads

 1. Ivana Brlić Mažuranić - Regoč - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:13
 2. Ivana Brlić Mažuranić - Šuma Striborova - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:09
 3. Ivana Brlić Mažuranić - Priče iz davnine - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:03
 4. Vladan Desnica - Pravda i druge pripovijetke - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 14:44
 5. Tone Seliškar - Družina Sinjega galeba - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 02. 01. 2009, 00:30

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •