Results 1 to 3 of 3

Thread: Albert Camus - Stranac - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Albert Camus - Stranac - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Albert Camus - Stranac - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ALBERT CAMUS: STRANAC

  Bilješke o piscu:
  Albert Camus, (1913. – 1960.), francuski romanopisac, dramati?ar i
  esejist. Dobitnik nobelove nagrade za književnost 1957. godine.
  Za drugoga svjetska rata sudjeluje u Pokretu otpora. 1945. postaje glavni
  urednik lista “Le Combat”. Od 1947. posve?uje se isklju?ivo književnosti.
  Poginuo u automobilskoj nesre?i. ?itav Camusov opus temelji se na ideji
  apsurdnosti ljudske sudbine. Camusa mu?i pitanje: kako pomiriti
  ?ovjekovu ?ežnju za vje?noš?u i efemernost njegove egzistencije?
  Pokušavaju?i riješiti tu antinomiju Camus nalazi izlaz u Revoltu,
  koji životu daje sadržaj i veli?inu. Apsurdnosti svijeta Camus suprostavlja
  stvarala?ki akt koji tu apsurdnost pori?e (“stvarati zna?i dvaput živjeti”).
  Camus isti?e poguban utjecaj grada na modernu civilizaciju koja je
  izgubila dodir s prirodom, sa ?isto?om krajolika; umorna i neuroti?na,
  ne poznaje mir sijeste, vedrinu duha, blagost ve?eri. Modernog ?ovjeka
  naziva hladnim, cini?nim monstrumom. Nasuprot svijetu današnjice
  evocira primjer stare Gr?ke, koja je “u svemu znala na?i pravu mjeru”.
  Ateist s dušom krš?anina. Camus želi da se spase moralne i duhovne
  vrijednosti ?ovjeka: one za njega predstavljaju jedini smisao u
  apsurdnosti života.

  Književna vrsta:
  Moderni roman lika

  Mjesto radnje:
  Alžir

  Kompozicija djela:
  Roman se sastoji od 2 dijela:
  - I dio – 6 poglavlja
  - II dio – 5 poglavlja

  Kratki sadržaj:
  Radnja romana doga?a se u Alžiru. Glavni junak je mali namještnik
  Mersault, mladi? s banalnim životom bezbroja malih, bezna?ajnih ljudi.
  Roman, pisan u prvom licu, zapo?inje jednostavnom konstatacijom:
  “Danas je majka umrla”. Od te prve jednostavne re?enice u romanu svi
  doga?aji djeluju tako na glavnog junaka - oni najglavniji, presudni,
  kao i svakodnevni. Upravo je ta bezna?ajna svakodnevnost i ispunila prvi
  dio ove ispovjedi. Mir i ravnodušnost kojom Mersault putuje na pokop
  majke, mir koji u njemu u?estvuje, produžuje se do posljednjeg retka
  knjige. U njegovu životu nema potresa. Imati prijatelja, djevojku, izlaziti s
  njima, ljubiti - to je okvir njegova života, okvir koji ispunjava iz dana u
  dan na isti na?in. Jedan doga?aj odjednom unosi promjenu u taj život.
  Za uobi?ajnog izleta u okolici grada Alžira s prijateljem i djevojkama,
  dolazi do sukoba sa koji je za Mersaulta bio presudan. On i njegov
  prijatelj Raymond potukli su se sa dvojicom Arapina. Najgore je prošao
  Raymond kojeg je Arapin ranio nožem. Kad su se strasti smirile i ?inilo se
  da je sve zaboravljeno dolazi do preokreta. Mersault pištoljem ubija tog
  Arapina.

  Drugi dio romana odvija se u zatvoru bez ikakvih doga?aja osim
  ispitivanja i su?enja, on sadrži osje?anja i misli Camusova junaka,
  koji ne može dati nikakvo objašnjenje za svoj postupak; isto tako ne
  može prona?i nijedan razlog pokajanja, niti želi da se spasi. Smrt na koju
  je osu?en prima potpuno ravnodušno, uvjeren da je, napokon,
  sve svejedno, da nema vrijednosti zbog kojih bi trebalo nešto poduzeti.
  Užasavanje koje izaziva svojom otvorenom ravnodušnoš?u o?ito
  je užasavanje koje ?ovjek pokazuje pred otkri?em besmislenosti,
  apsurda svog postojanja. Mersault ide miran u smrt uvjeren da ona
  nije ni u ?emu gora od života, ni besmislenija, uvjeren da je ona
  apsolutni kraj.

  Analiza likova:
  Mersault
  Sitni bankovni ?inovnik koji ni od koga ništa ne traži, i koji priznaje
  drugima pravo da rade što žele. Otu?io se od majke. Nakon maj?ine
  sahrane zapo?inje vezu s Marijom. Ona ho?e da se oni vjen?aju no njemu
  je svejedno. On je ravnodušan, nezainteresiran, za sve mu je svejedno.
  Prepustio se životu. Ništa ne poduzima da bi bolje živio. Ubija Arapa te mu
  sude za to ubojstvo. Na su?enju je nezainteresiran, kao da se to njega ne
  ti?e.

  Otu?enje – alijenacija od majke:

  “Djelomice je i zbog toga nisam u posljednju godinu dana gotovo uop?e
  posje?ivao. Pa i zato što bih tada izgubio cijelu nedjelju – a da ne
  govorim o naporu koji je bio potreban da odem na autobus, kupujem
  kartu i putujem dva sata.”

  Besmislenost:

  “Ali svi ljudi znaju da ne vrijedi živjeti. Uglavnom sam znao da je gotovo
  svejedno ho?u li umrijeti u tridesetoj ili sedamdesetoj godini života,
  jer ?e, naravno, u oba slu?aja drugi ljudi i druge žene i dalje živjeti
  i to na tisu?e godina. Zaista, ništa nije jasnije od toga...”

  Cinizam (nakon maj?ine smrti):

  “... uostalom, nisam se imao zbog ?ega ispri?ati. Zapravo je trebalo da mi
  on izrazi su?ut. Vjerojatno ?e to u?initi prekosutra, kada budem u crnini.
  Zasad kao da mama nije ni umrla. A nakon pokopa bit ?e to nešto
  svršeno i sve ?e poprimiti službeniji izraz.”

  Raymond Sintes
  Onizak, ple?at, ima boksa?ki nos. Najbolji Mersaultov prijatelj.
  Uvijek je besprijekorno obu?en. Živio je u stanu s jednom sobom i
  kuhinjom bez prozora. Imao je ljubavnicu koju je pretukao jer ga je
  varala. Mersault je pristao svjedo?iti da ga je ona varala i izvrgla ruglu.
  Potukao se je sa njezinim bratom.

  Salaman
  Mersaultov prvi susjed. Imao je starog psa prepeli?ara koji je imao neku
  kožnu bolest pa mu je poispadala sva dlaka i tijelo mu je bilo osuto
  pjegama i krastama. On i pas živjeli su u istoj sobi. Salaman je imao
  crvenkaste kraste na licu i žute rijetke dlake. Svakog dana starac je psa
  izvodio u šetnju. Uvijek je grdio psa i tukao ga, ali ga je stvarno volio.
  On mu je bio sve. Kada ga je izgubio bio je utu?en i sve je pretražio da bi
  ga našao.

  Marija
  Mersaultova prijateljica. Bivša daktilografkinja u njegovom uredu.
  Srela je Mersaulta na kupanju i od tada su oni u vezi. Želi se udati
  za njega, ali njemu je svejedno. Posje?uje ga u zatvoru i raspla?e
  se na su?enju.

  Perez

  Nosio je sešir okrugla tulca i širkoga oboda, odijelo kojem su hla?e padale
  u naborima na cipele, i kravatu od crne tkanine, koja bijaše premalena za
  njegovu košulju s velikim bijelim ovratnikom. Iz njegove sijede i prili?no
  nježne kose virile su ?udne, klempave i nepravilne uši kojih je boja crvena
  kao krv iznenadila svakoga na tom bljedunjavom licu.

  Ostali likovi:
  Celeste (Mersaultova mama)
  Emanuel (Nadstojnik i upravitelj doma za starce)
  Vratar doma
  Mason i njegova žena
  Vlasnica restorana u kojem se Mersault hrani

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Albert Camus - Stranac - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ALBERT CAMUS: STRANAC

  Bilješke o piscu:
  Alber Camus (1913. – 1960.), francuski romanopisac, dramati?ar i esejist,
  ro?en u Alžiru. Godine 1940. dolazi kao ve? formiran filozof i književnik u
  Francusku, gdje se priklju?uje Pokretu otpora, a nakon rata aktivno se
  angažira u nizu društvenih i politi?kih pitanja. Stradao je u naponu
  stvaranja kao žrtva automobilske nesre?e. Književni rad mu je usko vezan
  s filozofskim pogledima i dijeli se na dvije faze:

  I. Faza – faza «apsurda»
  - U ovoj fazi veoma je blizak egzistencijalizmu
  - Djela koja nastaju odišu osje?ajem bespomo?nosti
  - Život prikazuje kao niz apsurda (patnja, nasilje, zlo?ini, smrt)
  - ?ovjek je bespomo?an, a pojedinac može ostvariti svoju filozofiju jedino
  ukoliko prihvati svoju životnu filozofiju (tzv. filozofiju apsurda),
  i prestane doživljavati stvarnost kroz tradiocionalne vrednote
  - Djela koja tada nastaju su:
  - filozofski esej «Mit o Sizifu» 1942. g.
  - roman «Stranac» 1942. g.
  - drame «Nesporazum» i «Caligula» 1944. g.

  II. Faza – faza «pobune»
  - Raskid s egzistencijalizmom
  - Smiso ?ovjekova egzistencijalizma pronalazi u njegovoj pobuni protiv
  životnog apsurda i u ljudskoj solidarnosti
  - Djela koja tada nastaju su:
  - filozofski esej «Pobunjeni ?ovjek» 1951. g.
  - romani «Kuga» 1947. g. i «Pad» 1956. g.
  - drame «Opsadno stanje» 1948. g. i «pravednici» 1950. g.

  Zbog izvanrednog stila i majstorske kompozicije 1957. godine biva
  nagra?en Nobelovom nagradom za književnst.

  O djelu:
  Kratak roman u dva dijela, u kojem se opisuje jednoli?an i besmislen život
  mladog službenika Mersaulta u Alžiru od trenutka kad je saznao za smrt
  svoje majke pa do iš?ekivanja vlastite smrti na koju je osu?en zato što je
  bez pravog razloga ustrijelio nekog Arapina, koji se prethodno potukao s
  njegovim prijateljima.

  Svi ti doga?aji ispri?ani su u obliku ispovjedi glavnog junaka,
  koji u tamnici s podjednakim mirom i ravnodušnoš?u govori o
  proteklim zbivanjima kao i o smrti koja mu preostaje.
  Djelo je pisano izvanrednim stilom, a iskaz je dan u jasnim, preciznim i
  kratkim re?enicama.

  Prema romanu «Stranac» 1967. godine snimljen je istoimeni film.
  Camusov Stranac jest roman s poprili?no uskom usmjerenoš?u,
  jednostavan je u svijetu punom nedoku?ivosti i ravnodušnosti,
  doga?aji koji se nižu nemaju opravdanja, nemaju smisla i svi su apsurdni,
  kao što je primjer sukob Raymonda i Mersaulta s dvojicom Arapina. Upravo
  u tom sukobu Camus želi prikazati unutarnje napetosti, nelagode,
  osje?aje kriznih situacija. Camus to prikazuje Mersaultovim
  razmišljanjem u tim trenicima.

  Stranac se razlikuje od drugih suvremenih romana i po tematici koja ne
  govori o politici, o ratu, o gospodarskim i kulturno-psihološkim razlozima,
  ve? govori o ne?em posve drugom, govori o privatnim stvarima, zgodama
  i nezgodama jednog mladi?a, Mersaulta.

  Analiza glavnih likova:
  Mersault
  Nakon u jednom dahu pro?itanog romana za Mersaulta želim re?i samo
  jedno: «Stvarno ?udna biljka!»

  U dosada pro?itanim knjigama junaci koji su se htjeli oduprijeti
  konzervativnom tradicionalizmu bilu su donekle pasivni, što zna?i da
  su se barem donekle sukobljavali sa društvom ?ine?i odre?ene stvari,
  za razliku od Mersaulta koji ne ?ini apsolutno ništa.

  Njegova apsolutna pasivnost ?ak me je u odre?enim dijelovima romana i
  zbunjivala, jer ja imam namjeru dok ?itam roman ili bilo koje drugo djelo
  razumijeti postupke i razmišljanja glavnog junaka, a Mersault mi je to
  dopustio tek u odre?enim sferama; samo u pogledu apsurdnosti ljudskog
  života, te op?eljudskog postojanja.

  Smrt Mersaultove majke
  Uobi?ajeno je ukoliko nekome netko umre, posebice ako je rije? o
  majci, da je vidljiv osje?aj tuge i žalosti u o?ima. Za Mersaulta je vijest o
  smrti nešto je normalno, kao da je u novinama pro?itao da se to desilo
  nekom tre?em, a ne njemu.

  «Majka mi je danas umrla. A možda i ju?e, ne znam. Primio sam telegram
  iz doma staraca: 'Majka umrla. Sahrana sutra. S osobitim poštovanjem.'
  Me?utim, to ništa ne zna?i. Možda je to bilo i ju?e.»

  Mersault nema izljeva nikakvih emocija, totalna ravnodušnost.
  U po?etku sam mislila da je odsustvo emocija uzrokovano šokom nakon
  saznanja za doga?aj, ali kako je vrijeme prolazilo on opet nije iskazivao
  nikakve osje?aje, a i kasnije, u nastavku doga?anja, shvatila sam da on ni
  prema ?emu nema razvijene emocije – on je zapravo kao ameba.
  Primjer: kad se vra?a na posao i komentira protekle doga?aje:

  «Mislio sam da je prošla još jedna nedelja, da je majka sahranjena,
  da ?u se opet prihvatiti posla i da se, sve u svemu, ništa nije izmenilo.»

  On je u stvari jedva ?ekao da se sve ovo rješi, da može dalje nastaviti
  živjeti kako je i obi?avao u monotoniji vlastite svakidašnjice.
  Naj?udnije mi je djelovala ova re?enica:

  «Nije moja krivica.»

  Tom re?enicom se pokušao poslodavcu opravdati za dvodanje odsustvo
  sa posla radi sahrane majke – pa nitko ga ni za šta nije okrivio da bi on
  morao ovako reagirati.

  Na samoj sahrani on se ponaša ponovno neuobi?ajno; pije bijelu kavu,
  puši, i kao kruna svemu tome – sljede?eg dana odlazi u kino sa
  prijateljicom Marijom gledati komediju.

  Život i postojanje
  Kroz cijeli roman Mersault je ravnodušan po pitanju postojanja,
  djelovanja, te života op?enito.

  Cijeli život on ide linijom manjeg odbora (kao da ga je današnja mladež
  savjetovala kako da kora?a životom), a njegovi pogledi dolaze do izražaja
  kad biva optužen za ubojstvo, a za kaznu mu porota izglasa smrt i onu
  fizi?ku, ali ga pritom i moralno osudi na smrt izvrgnuvši ga javnom ruglu.

  On ne žali ni zbog ?ega, niti zbog maj?ine smrti, niti zbog zlo?ina koji je
  po?inio, što jednostavno zbunjuje i plaši društvo.

  Nema ni trunke kajanja kao da želi dati doznanja da ga osude na što višu
  kaznu.

  Ljude zapravo zbunjuje to što on niti pred likom Krista ne osje?a nikakav
  stid niti kajanje. On je nevjernik, ne vjeruje ni u kakav život poslije smrti.

  Za Mersaulta je Bog, kao i ljudsko postojanje, još samo jedan u nizu
  apsurda, jer nije od ovog svijeta, nije opipljiv i vidljiv ljudskim o?ima.

  Mersaultova razmišljanja o životu i ljudskom bivstvovanju najviše dolaze
  na vidjelo kada odbija ispovjednika, i na kraju ga ipak primi ali s velikim
  negodovanjem.
  Za Mersaulta je postojanje stvar ?iste sudbine, a sudbina je jedino u što je
  on još vjerovao. Smatra da nije važno da li si dobar ili loš, pošten ili
  nepošten, hrabar ili kukavica, jer svakoga na kraju stigne ista apsurdna i
  surova smrt.

  «Ali svi ljudi znaju da ne vredi živeti. O?igledno je da, kad do?e smrtni
  ?as, nije važno kako se i kada umire.»

  Smrt je jedina stvar u Mersaultovu životu koja nije besmislena i jedina
  ona ima smisao da uništi jednoli?nost ljudskog života i postojanja.

  Mersault je stranac ljudima i to je jedini problem zbog kojeg ga ljudi
  osu?uju. Oni si jednostavno ne mogu predo?iti da netko nema osje?aja
  ni za što i to ih jednostavno zastrašuje. Društvo ga osu?uje na smrt
  ponajviše zato što se ne kaje.

  Za mene on nije niti negativac, a još manje tragi?an lik;
  po meni jedini nositelji tragike u ovom romanu su ljudi i njihovi bijedni
  životi prepuni tuge, žalosti, kajanja i straha nad nepoznatim i novim.

  Prirode
  Mersault je jedino uživao u prirodi, jedino je ona bila u kojoj se mogao
  opustiti, odmarati i prepustiti užicima.

  «Osje?ao sam se skoro izgubljen izme?u plavog i vedrog neba i
  monotonije ovih boja, ljepljive crne boje naprslog asfalta, tamnocrvenih
  odjela i crno lakovanih kola. Sve to, sunce, miris kože i konjske balege,
  miris laka i tamjana, umor od besane no?i – mutio mi je pogled i misli.»

  Zapravo kad razmišljam o Mersaultovu poimanju prirode dolazim do
  zaklju?ka da on jedino u prirodi, to?nije suncu i nebu, pronalazi sklad
  i neku vrstu ideala jer se ?esto opisuju?i svoja razmišljanja zaustavlja
  promatraju?i sunce i plavetnilo neba.

  «Na nebu je sunce ve? uveliko sjalo. Po?elo je da pritiskuje zemlju,
  vru?ina je naglo rasla...»

  Pisac tako?er prirodu i prirodne pojave koristi kako bi uspostavio odre?eni
  ugo?aj – vru?ina i užareno sunce.

  Simbolika plavog neba:

  - Kao što sam ve? navela ono je jedini ideal u Mersaultovu životu
  - Jedino nebo ima mo? da utje?e na njega
  - Imam osje?aj da ga je pogled na nebeski svod i krstarenje snovima
  još jedino i držalo na životu

  Nakon što je osu?en na smrt jedino za ?im žali su slike prirode:

  «Zaželio sam da još jednom oslušnem žubor vode, da se sklonim od
  sunca, napora, pla?a žena i da prona?em hlad i mir.»

  Sklad koji pronalazi u prirodi pokušava prenijeti u vlastiti život i to je
  razlog zbog kojeg ga ljudi smatraju stranim i nestvarnim.

  Salaman
  Mersaultov prvi susjed. Imao je starog psa prepeli?ara koji je imao neku
  kožnu bolest pa mu je poispadala sva dlaka i tijelo mu je bilo osuto
  pjegama i krastama.

  «Penju?i se mra?nim stepenicama, sudario sam se sa starim Salamanom,
  susjedom iz hodnika. Bio je sa svojim psom. Ve? deset godina vi?aju ih
  zajedno. Prepeli?ar je imao neku kožnu bolest, mislim neko zapaljenje,
  od koga mu je opala sva dlaka i od kojeg je dobio pjege i sme?e kraste.
  Žive?i tako s njim, obojica sami u jednoj sobici, stari Salaman bio mu je
  najzad potpuno sli?an. I on je imao crvenkaste kraste na licu i žu?kaste i
  prore?ene dlake. A i sam pas bio je povijen kao i njegov gospodar, imao
  isturenu njušku i izdužen vrat. Izgledalo je kao da su iste rase, mada su
  jedan drugog mrzili.»

  Poistovje?uju?i ?ovjeka i psa, Camus u ovom citatu kritizira obi?ne ljude
  koji kroz život idu ?etveronoške kao kakvi «šugavi» psi, ?ekaju?i smrtni
  trenutak koji ?e ih osloboditi boli i patnje koju im je život dodijelio.

  Svakog dana starac je psa izvodio u šetnju. Uvijek je grdio i tukao psa,
  ali ga je stvarno volio. On mu je bio sve. Kada ga je izgubio bio je utu?en i
  sve je pretražio da bi ga našao. Ovaj lik je jednostavno dokaz one stare
  poslovice: «Pas je ?ovjekov najbolji prijatelj!»

  Raymond Sintes
  Onizak ?ovjek, veoma razvratan i «prijatelj» Mersaulta, te njegov susjed.

  «Upravo u tom trenutku u?e moj drugi susjed iz hodnika. U ovom kraju
  grada govorilo se da živi od žena. Kad bi ga neko upitao šta je po
  zanimanju, odgovarao bi da je 'magacioner'. Nitko ga nije volio.
  Sa mnom ?esto porazgovara i katkad provede po neki ?asak kod
  mene, jer ga ja slušam. Smatram da je ono što kaže zanimljivo.
  Nemam, uostalom, nikakvog razloga da s njim ne razgovaram.»

  Raymond je pak slika radni?kog društva onog doba, on je zapravo
  boem u ovom romanu – uživa u životu i ima veoma neobi?an odnos
  prema ženama – on smije njih varati, ali one ne smiju ni u kom slu?aju
  njega varati.

  On je bio Mersaultov tzv. prijatelj jer Mersault, kako nije imao mišljenja o
  svemu što se doga?alo oko njega, tako nije imao niti mišljenje o
  prijateljstvu. Raymond je odre?ivao i Mersaultov odnos prema ženama
  posebice onaj prema Mariji.

  Marie
  Mersaultova prijateljica, daktilografkinja u njegovu uredu, a kasnije i
  njegova ljubavnica.

  «U vodi zatekoh Mariju Kardonu, bivšu daktilografkinju u mojoj kancelariji,
  koju sam u ono vreme priželjkivao.»

  To je žena prema kojoj nije osje?ao ništa drugo doli same seksualne
  privla?nosti koja je vidljiva u njegovim opisima Marije dok ju je gledao
  ili je se prisje?ao.

  «Mnogo sam je želio, jer je imala lijepu haljinu sa crvenim i bijelim
  prugama i kožne sandale. Nazirale su se njene ?vrste grudi a od
  sunca preplanulo lice podsje?alo je na cvijet.»

  Mersault je u Mariji vidio samo seksualni objekt, a to se najbolje vidi u
  trenutku kad ona predloži da se vjen?aju.

  «Te ve?eri Marija do?e po mene i upita me da li bih se s njom oženio.
  Odgovorih joj da mi je to svejedno i da bismo mogli to u?initi ako ona to
  želi.Tada je ona htela da zna da li je volim. Odgovorih joj, kao što sam to
  ve? jednom u?inio, da to ništa ne zna?i, ali da sam siguran da je ne
  volim.»

  On ju ?ak nije nikada niti barem malo volio, a još manje toliko da se
  vjen?a s njom.

  Kroz ovo se samo još jednom potvr?uje Mersaultova ravnodušnost,
  ali u ovom konkretnom slu?aju, ravnodušnost prema ljubavi kako kroz
  ovaj citat, tako i kroz njegovo razmišljanje o Mariji kad završi u zatvoru:

  «Te ve?eri sam razmišljao i sam sebi rekao da se možda umorila od toga
  da bude ljubavnica na smrt osu?enog. Došao sam i na ovu pomisao da
  se možda razbolila ili umrla. To bi bilo sasvim prirodno.
  Od tog trenutka, uostalom, ostao bih ravnodušan sje?aju?i se Marije.
  Mrtva me više nije interesovala.»

  Sporedni likovi:
  Perez
  prijatelj Mersaultove majke, veoma je iznena?en Mersaultovim
  ponašanjem na pogrebu.

  Emanuel
  Nadstojnik i upravitelj doma za starce u Alžiru.

  Celest
  Tako?er još jedan od stanara zgrade u kojoj je živio Mersault te još neki
  manje važni likovi kao Mason i njegova žena, policajci itd.

  Dojam o djelu:

  “Stranac” sadrži pri?u o ?ovjeku koji se našao u situaciji zlo?inca i
  osu?enika na smrt, a da ništa od toga ne shva?a. Odnosno, on je
  izgubljen, živi u svom svijetu, a za druge ne brine što me se posebno
  dojmilo, kao i odgovori na pitanja: Što je život? Što je svijet? – “Život i
  svijet su apsurdni: apsurd proizlazi iz sukoba izme?u iracionalnosti i
  nostalgije za smislom i skladom”. Me?utim, mi ipak živimo, mislimo da
  postoji neki interes da živimo. Jedno privilegirano iskustvo ipak otkriva
  vrijednost: to je pobuna, a upravo tu vrijednost Mersault nije želio
  iskoristiti što je veoma ?udno. Ljudi žive u apsurdu, u kugi, dok se
  Mersault u potpunosti slagao s tim negativnim smislom života.

  Djelo mi se svidjelo jer pisac svojim bojama oslikava op?u zajedni?ku
  situaciju svih ljudi; osvijetljenje koje on baca na doga?aje obasjava
  svakog od nas pojedina?no.

  Kao i sre?a život je varljiv. Jer tako je malo potrebno da budemo sretni,
  a tako ?esto nam to malo nedostaje.

  Zato smatram da je Camus ovim romanom pružio okrutnu,
  ali istinitu sliku o ?ovjekovom položaju u svijetu.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Albert Einstein - poznate mudre izreke
  By ludi_dennis in forum Zanimljivosti
  Replies: 16
  Last Post: 13. 02. 2012, 17:19
 3. S Albert Hallom ostvarujem četvrti veliki san
  By nesamisija in forum Oliver Dragojević
  Replies: 0
  Last Post: 19. 11. 2009, 03:00
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •