Results 1 to 2 of 2

Thread: Milivoj Matošec - Strah u Ulici lipa - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Milivoj Matošec - Strah u Ulici lipa - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MILIVOJ MATOŠEC: STRAH U ULICI LIPA

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Milivoj Matošec - Strah u Ulici lipa - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MILIVOJ MATOŠEC: STRAH U ULICI LIPA

  Bilješke o piscu:
  Milovoj Matošec je suvremeni hrvatski dje?ji književnik ro?en u Zagrebu
  1929. godine gdje je i završio osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet.
  Bavio se novinarstvom, bio je suradnik i urednik više ?asopisa, a radio je i
  na televiziji. Napisao je brojne pri?e, romane, radio igre (šezdeset ih je
  emitirano), scenarije za televizijske emisije, serije i crtane filmove.
  Najpoznatija djela su mu: Tragom brodskog dnevnika,
  Kapetan Tornado, Admiralov otok, Veliki skita?, Strah u Ulici lipa i dr.
  Romani su mu prevedeni na mnoge jezike. Umro je u Zagrebu 1982. g.

  Objavio je petnaest romana od kojih su najpoznatiji:
  «Tragom brodskog dnevnika», «Posada oklopnog vlaka»,
  «Suvišan u svemiru», «Tiki traži neznanca», «Kapetan Trnado»,
  «Admiralov otok», «Putovima gospodina Foga», «Veliki skita?»,
  «Strah u Ulici lipa», «Okuka na zlatnoj rijeci», «Dje?ak sa Sutle»,
  «Tri kapetana traže blago», «Pustolovina u dimnjaku».

  Romani su mu prevedeni na mnoge jezike. Roman Strah u Ulici lipa
  nagra?en je 1968. godine nagradama «Grigor Vitez» i «Mlado pokolenje»,
  a roman Okuka na zlatnoj rijeci 1974. nagradom «Ivana Brli? Mažurani?».

  Vrsta djela:
  Roman za djecu

  Tema:
  Tema romana je dolazak dje?aka Mungosa Nevade u Ulicu lipa.
  Ulica lipa je mirna ulica s miroljubivom djecom i Mungosovo nasilni?ko
  ponašanje unosi strah me?u djecu. ?itaju?i roman saznajemo da je
  Mungos zapravo povrije?eni i nesretni dje?ak koji zbog svoje izgubljenosti
  glumi nasilnika i grubijana. Družina u ulici isprva je zate?ena takvim
  ponašanjem, ali se brzo opravlja i pronalazi snage suprotstaviti se takvom
  ponašanju. Što je družina ja?a, Mungos je sve slabiji, da bismo na kraju
  uz pomo? Tugoljuba Prvog i Velikog Toma upoznali pravog Mungosa,
  odnosno Darka koji je samo usamljen, preplašen i treba prijatelje.

  Zapravo je glavna tema preuzimanje odgovornosti za vlastita djela i
  spoznaja da se sami svojim ponašanjem moramo potruditi da bismo stekli
  i održali prijateljstvo.

  „O svakom ?ovjeku ovisi ho?e li ste?i prijateljstvo i naklnost drugih ljudi.
  To je posao koji mora obaviti sam.“ Citat: (str. 123.)

  Kratki sadržaj:
  „Ulica lipa vrlo je stara ulica. Kažu, jedna od najstarijih u gradu. Sve je u
  toj ulici lijepo i mirno, pa i ku?e. Male su kao i ulica, ugodne, tihe i
  nekako zadovoljne i sobom i ljudima.“

  Ipak, u ulici postoji jedno mjesto koje podsje?a na stara vremena.
  Tu je ponajprije ruševina vrlo stare ku?e ili još bolje, ono što je od
  ruševine ostalo, a ostali su samo temelji, a pod temeljima mra?an i
  prili?no tajanstven podrum. Ne znamo, možda je ku?a od koje su ostali
  samo temelji i podrum nekada pirpada Alkibijadu Kolotrku.

  U toj ulici živi složna družina: Šapica, Praporac, Veslonožac, Cvrkutalo i
  djevoj?ica Latica.

  Iznenada njhov mir remeti dolazak nepoznatog dje?aka zastrašuju?eg
  izgleda i grubog ponašanja koji se predstavlja kao Mungos Nevada.
  Cijela družina je prestrašena, samo se brbljavi Cvrkutalo ponaša kao
  ulizica. Mungos odmah izdvoji plahog Šapicu i natjera ga da ga odvede
  ku?i. Družina se me?usobno posvadi jer nisu zaštitili prijatelja.
  Mungos prijetnjama pištoljem i prijevarom natjera Šapicu da kupi
  bezvrijednu sre?ku za ?etiri dinara, što je cijela Šapi?ina ušte?evina.
  Kada su se vratili, cijela družina je svjesna da se nešto ružno dogodilo i
  nadalje se pokoravaju Mungosu te mu pronalaze smještaj u hladnom i
  mra?nom Alkibijadovu podrumu.

  Mungos ih prisili da ga prate u obližnji dio grada, ali im ne dozvoljava da
  vide gdje je do sada živio. Praporac i Veslonožac se znakovima
  sporazumiju i Veslonožac slijedi Mungosa do ulaza u stambenu zgradu.
  Družina se pomalo oporavlja od prvog straha, a Mungos se vra?a sa
  zavežljajima koje treba odnijeti u podrum. U podrumu dolazi do novog
  sukoba i Šapica pokazuje veliku hrabrost i odbija donijeti konopac za
  sušenje rublja.

  «Šapica je drhtao, silno napregnut i silno uzbu?en. Ho?e li izdržati? Mora!
  Ako još jednom popusti, Mungos ?e ga ucjenjivati do smrti. Sada konop,
  a kasnije tko zna što! Možda stol ili ormar. Ili štednjak. Ili novac iz tatine
  nov?arke. Ne, ne?e popustiti.»

  Družini nije uspjelo iskoristiti ovu slabost jer ih je Munogs ucijenio rekavši
  im da su mu pomogli da iz tu?eg stana ukrade stvari, te da su i oni sada
  njegovi suu?esnici u kra?i. Oni bez rije?i primaju zapovijed da se ponovno
  okupe u pet sati popodne. Družina ne zna što bi u?inila i ljuta je na
  Cvrkutala, ali se on brani da je spasio život Šapici donijevši konopac
  umjesto njega. Svi mu oproste i pokušaju se dogovoriti što ?e dalje.
  Njihove muke se nastavljaju kad su došli ku?i. Šapica se boji priznati
  mami što se dogodilo, Latica pokušava skriti sve od mame, a ne zna kako
  bi sakrila njhove nevolje pred ujakom Velikim Tomom koji nekako
  pronikne u sve njihove tajne. Veliki Tom je šaljivac koji u vrijeme ru?ka
  kuha ve?eru i razumije sve njihove brige, ali mu se Latica ipak nije mogla
  povjeriti. Pomo? od Velikog Toma traži i Cvrkutalo koj izmišlja strašnu
  bolest ne bi li ga Veliki Tom poslao u bolnicu i tako riješio svih muka.

  Veslonožac pokušava istražiti što više o Mungosu, upoznaje skupinu
  starijih dje?aka, ali o Munogosu ne uspijeva ništa saznati.

  Mungos je tijekom svog popodnevnog sna usnuo strašan san u kojem se
  otkriva da je on zapravo ipak samo uplašeni dje?ak koji doziva mamu.
  U pet sati dolazi samo Praporac i obavještava Mungosa da mu društvo iz
  Ulice lipa više ne želi pomagati. Praporac uspijeva zbuniti Mungosa i izvu?i
  mu Šapi?in novac.

  Mungos je sada sam u podrumu i tu vidimo sav njegov strah i
  usamljenost, pokušava se ohrabriti razmišljanjem o junacima iz jeftinih
  vestern romana, ali mu to baš i ne uspijeva jer mu se ipak pri?injavaju
  duhovi. Tek kada je pala no? iskrada se iz svog skloništa, odlazi u stan
  svojih roditelja gdje uzima novac namijenjen pla?anju ra?una kako bi
  kupio hranu za nekoliko dana.

  Na povratku u podrum Mungosa ?eka iznena?enje, u podrumu je novi
  stanar, starac koji je pobjegao iz stara?kog doma, Tugoljub Prvi.
  Nakon prvotnog nepovjerenja oni se sprijateljuju. Tugoljubu preko no?i
  pozli i Mungos tr?i po lije?nika Velikog Toma. U domu Velikog Toma
  Mungos otkriva svoju tajnu. Njegovo pravo ime je Darko. Ima dvije
  jedinice i mora na popravni iz matematike i fizike, a roditelji zbog toga
  nisu htjeli pokvariti svoje ljetovanje. Ostavili su ga kod tatinog prijatelja
  da s njegovim sinom u?i, ali se dje?aci nisu mogli složiti.
  Povrije?en postupkom svojh roditelja Mungos je uvjeren da ga nitko ne
  voli i odlu?io je pobje?i od ku?e i postati odmetnik baš kao i junaci romana
  koje on tako voli ?itati.

  Veliki Tom pomaže Mungosu da shvati svoje zablude.

  «O svakom ?ovjeku ovisi ho?e li ste?i prijateljstvo i naklnost drugih ljudi.
  To je posao koji mora obaviti sam. Ako ne uspije, nitko drugi nije kriv.»

  Veliki Tom pronašao je i rješenje za popravni ispit, u u?enju ?e Mungosu
  pomo?i umirovljeni profesor iz Ulice lipa, a i od družine je izmolio oprost
  za Darka ispri?avši im da je i on na?inio sli?nu glupost kad je bio dje?ak.

  Na kraju Veliki Tom poziva svu djecu na ve?eru, ali u podne.

  Analiza likova:
  Mungos Nevada (Darko)
  Glavni lik romana. Svojim izgledom i nastupom nastoji izgledati opasno i
  zastrašuju?e.

  «Na kraju ulice pojavio se dugonogi dje?ak. Veliki dje?ak, ve?i i od
  Praporca i od Veslonošca. Nije bio samo dugonog. Trudi se, koliko mu je
  bilo mogu?e, da u hodu iskrivi desnu nogu na desnu stranu, a lijevu nogu
  na lijevu stranu. Ruke spuštene niz bokove, u hodu su se lagano klatile,
  ali su bile spremne. Spremne za što? Spremne na sve. I da se na?u na
  dršcima pištolja i da stisnutih šaka do?ekaju napad. Koraci su mu bili
  dugi, bili su meki i bili su tihi. Ako netko po hodu prosu?uje ?ovjeka,
  morao bi sada zaklju?iti: odlu?an, oprezan, spretan.»

  Taj prijete?i izgleda Mungosa Nevade zapravo je smiješan jer se vidi da on
  nastoji oponašati likove iz jeftinih kaubojskih romana. Munogosov lik se u
  romanu mijenja i razvija. Tak kada ostaje sam u Alkibijadovu podrumu
  upoznajemo pravog preplašenog dje?aka koji drš?e na svaki šum iz
  podruma.

  «Jedna stvar nije jasna. Tko je dozivao mamu? On? Koješta! Nije Mungos
  beba! Ne, mamu nije nitko zvao. Neobi?no je tiho u Alkibijadovu
  podrumu. Toliko tiho, da jasno može ?uti otkucaje vlastitog bila.
  I ne samo to. ?ini se da ?uje kako podrum diše. Jest, baš kao da diše.
  To nije mogu?e. Zašto bi disao neki Alkibijadov podrum? Zašto bi disao
  bilo koji podrum na svijetu?»

  Iako naslu?ujemo da je nesretan, pravog Mungosa upoznajemo tek u
  njegovu odnosu sa starcem iz stara?kog doma, Tugoljubom Prvim.
  On mu je pružio prijateljstvo, a Mungos mu je uzvratio brigom kao o
  ro?enom djedu. Na kraju kada saznajemo pri?u o Mungosu on u nama
  izaziva sažaljenje i želju da mu pomognemo.

  Praporac
  Promišljeni dje?ak koji prvo razmisli prije svakog svog postupka.
  On je bio i prvi koji je Mungosu jasno stavio do znanja da ne može
  zavladati Ulicom lipa.

  «Došljak je pogledao najprije Praporca. Osjetio je valjda na neki na?in da
  je Praporac u Ulici lipa najvažniji.»

  Veslonožac
  Svoj nadimak je dobio od oca jer stalno vesla nogama na svojoj dvokolici.
  On je hrabar i prati Mungosa do stana, vra?a se i pokušava otkriti tajnu.
  I sam Mungos priznaje da su Praporac i Veslonožac hrabri dje?aci.

  «Praporac i Veslonožac bili bi opasni protivnici – ozbiljno je prosu?ivao
  Munogos.»

  Veslonožac je štuljiv i bistar dje?ak koji brzo donosi zaklju?ke.

  «Mungos zbunjeno pogleda Veslonošca. Morao je priznati, bar sebi je
  morao, da Veslonožac nije naivan protivnik. On ne govori mnogo,
  ne toliko kao Praporac, ali misli brzo. I što je još gore, to?no poga?a.»

  Šapica
  Plah dje?ak koji ?esto nasjeda šalama svojih prijatelja.
  On je dje?ak «... koji je dobio nadimak jer se dugo nije usudio hodati
  bos. Nježan, povu?en, ?ak i naivan. Zamisli, uvjerili su ga da je pred
  Alkibijadovim podrumom zakopano blago!»

  Mungos u njemu prepoznaje «poštara» i laku metu, ali njegova pobjeda
  nije dugog vijeka jer ovaj mali dje?ak pronalazi hrabrosti da mu se
  suprotstavi.

  «Šapica je drhtao, silno napregnut i silno uzbu?en. Ho?e li izdržati? Mora!
  Ako još jednom popusti, Mungos ?e ga ucjenjivati do smrti. Sada konop,
  a kasnije tko zna što! Možda stol ili ormar. Ili štednjak. Ili novac iz tatine
  nov?are. Ne, ne?e popustiti.»

  Ova Šapi?ina hrabrost bila je klju?na i za odnos ostalih prema Mungosu,
  bio je to trenutak kada je družina nadvladala svoj strah.

  Cvrkutalo
  Svoj nadimak je dobio zbog svoje brbljavosti i nepromišljenosti.
  Ispo?etka se prema Mungosu ponaša kao ulizica, ali i sam ubrzo shva?a
  kako je to lažno prijateljstvo. Veliki Tom je najbolje opisao Crvkutala ovim
  rije?ima:

  «Samo Cvrkutlao nije znao izabrati stranu – re?e Tugoljub Prvi.
  - Varaš se! Izabrao je! Doduše u podne se razbolio. Naime, htio je da
  povjerujem u njegovu bolest, jer mu se ?inilo da bi najlakše izmakao
  neprilikama da ode u bolnicu. Kasnije se predomislio. Izabrao je svoju
  ulicu. Njemu treba vremena, mora se najprije sna?i u doga?ajima,
  ali kad se sna?e, sumnjam da bi bio lošiji od ostalih.»

  Latica
  Jedina djevoj?ica u družbi, hrabra i iskrena prijateljica. Ona se odmah
  htjela suprotstaviti grubom došljaku, ali pristaje na njegove uvjete zbog
  straha za prijatelje.

  «Ako se vi bojite, ja ?u po?i! – re?e Latica i htjede ustati s ograde.
  Nije ustala. S jedne strane ju je uhvatio Praporac, a s druge
  Veslonožac.»

  Latica je vesela i dovitljiva djevoj?ica koja sa svojim ujakom Velikim
  Tomom ima vrlo dobar odnos i od njega sazna i dobije sve što poželi.

  Veliki Tom
  Lije?nik i Lati?in ujak. On je i veliki prijatelj djece iz Ulice lipa koji je
  ujedno i pun razumijevanja za njihove dje?je brige. On je odrasla osoba
  koja se još uvijek živo sje?a svog djetinjstva i odrastanja i svih
  komplikacija s kojim se djeca ponakad susre?u u svom odrastanju;
  od borbe s lošim ocjenama do uvjerenja da ih nitko niti voli niti razumije.

  Tugoljub Prvi
  Neobi?an starac iz stara?kog doma, i sam pomalo osamljen pa povremeno
  pobjegne iz stara?kog doma. On prvi uo?ava da je Mungos Nevada samo
  jedan osamljeni i uplašeni dje?ak i uz pomo? Velikog Toma uspijeva
  pokazati Mungosu da nije sam i da ima onih koji ?e mu pomo?i.

  Dojam o djelu:
  Strah u Ulici lipa po?ela sam ?itati kao napeti kriminalisti?ki roman u
  kojem jedan zao i opasan lik dolazi u mirnu ulicu, i dovodi u opsanost
  dobru i miroljubivu djecu koja nisu navikla na silu i grubost.
  Sa zabrinutoš?u i zebnjom sam ?ekala na kakva opasna i strašna djela ?e
  Mungos Nevada prisilti djecu, da bih s vremenom shvatila da ?itam pri?u o
  jednom zbunjenom i osamljenom dje?aku koji je sam sebe uvjerio da ga
  nitko ne voli. Bilo mi je drago vidjeti kako su djeca smogla snage i
  odlu?nosti da se suprotstave Mungosu. Najljepši dio romana bili su mi
  ulomci u kojima se vidjelo kako dobrota i razumijevanje Velikog Toma i
  Tugoljuba Prvog otapaju masku neprijateljstva i kada se iza krinke
  Mungosa Nevade pojavljuje obi?an nesretni dje?ak Darko spreman da se
  suo?i sa svojim slabim ocjenama i krene u borbu za stjecanje pravih
  prijatelja.

Similar Threads

 1. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 2. U jednoj ulici u Nišu živi deset blizanaca
  By N3ssaya in forum Zanimljivosti
  Replies: 7
  Last Post: 08. 02. 2010, 21:49
 3. Replies: 1
  Last Post: 24. 12. 2009, 00:40
 4. Strah...
  By Elektra in forum Cesarica.net caffe
  Replies: 24
  Last Post: 26. 07. 2009, 21:38
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •