Results 1 to 2 of 2

Thread: Ernest Hemingway - Starac i more - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ernest Hemingway - Starac i more - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ernest Hemingway - Starac i more - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  ERNEST HEMINGWAY: STARAC I MORE


  Bilješke o piscu:
  Ernest Hemingway je poznati ameri?ki pripovjeda? 20. stolje?a.
  Živio je od 1898. do 1961. godine. Završio je srednju školu i postao
  novinskim dopisnikom u Europi. Kao dobrovoljac sudjelovao je u
  I. svjetskom ratu. Pisao je mnoge novele i romane, a posebno se istakao
  romanom o I. svjetskom ratu “Zbogom oružje”, romanom o španjolskome
  gra?anskom ratu “Za kim zvono zvoni” i kratkim romanom “Starac i
  more”. Za posljednji roman dobio je Nobelovu nagradu za književnost.
  Njegova druga poznatija djela su romani “I sunce se ponovo ra?a”,
  “Imati i nemati”, “Smrt popodne”, “Preko rijeke i u šumu” itd.

  Tema:
  Život ribara Santiaga i njegova pustolovina na moru.

  Ideja:
  Možemo re?i da je kroz borbu starca s ribom, koja predstavlja silu prirode,
  zapravo prenesena ideja o ?ovjekovoj mudrosti koja može nadvladati i
  najja?eg neprijatelja.

  Kratki sadržaj:
  Uvod
  Upoznajemo starca Santiaga, njegove prijatelje, a tako?er i malog
  dje?aka kojeg Santiago osobito voli. Upoznajemo na?in star?evog života,
  njegove probleme i u tom dijelu najviše saznajemo o sociološkim i
  psihološkim osobinama glavnog lika. Otkrivamo i druge pojedinosti vezane
  uz odnose me?u ljudima, tj. starca i ostalih mještana.

  Zaplet
  U zapletu se radnja po?inje razvijati i atmosfera postaje sve napetija.
  Starac i dje?ak se pripremaju za isplovljavanje. Namjeravaju i nadaju
  se nešto uhvatiti. Starac dugo, dugo plovi dok napokon ne nai?e na ribu,
  mnogo ve?u nego što je i pomislio. Ve? na po?etku je svjestan da ?e imati
  puno muke i posla da je savlada.

  Vrhunac
  Starac, ?amac i riba danima plove prostranstvom oceana no ni starac ni
  riba se ne predaju. U dugotrajnoj borbi s ribom Santiago zadobije teške
  rane. No, on se ne predaje i ne gubi nadu, jer se osje?a dovoljno jak i
  mudar da pobijedi. Nakon što savlada ribu, vra?a se polako plove?i ka
  obali i razmišljaju?i kako borba nije završila i kako ?e ga sada po?eti
  napadati more. I doista, tek tada po?inje prava borba za opstanak:
  borba za ribu, ali i za vlastiti život. Starac se bori svom svojom snagom
  protiv riba koje ih napadaju, otkidaju komade s njegovog ulova i na kraju
  se vra?a ku?i dotu?en, a na neki na?in i poražen.

  Rasplet
  Suprotno njegovom osje?aju velikog gubitka, po povratku svi ga poštuju
  i hvale. No, to Santiagu nije dovoljno, njegova pobjeda nije potpuna, on se ipak osje?a poraženim.

  Psihološka karakterizacije starca Santiaga:
  Starca možemo opisati kao hrabrog i ustrajnog ?ovjeka koji se bori
  za sebe, za svoj opstanak, žestoko se bore?i protiv svog neprijatelja,
  ali istovremeno ga poštuju?i kao protivnika. Riba je za njega neprijatelj,
  ali ipak joj se divi, zadivljen je njenom ja?inom i veli?inom, uzbu?en je i
  doživljava to kao izazov prirode. Ima veliku vjeru u sebe i hrabro ide u
  borbu s ja?im. Starac je primjer ?ovjekove snage, vjere, upornosti i
  samopouzdanja.

  “Bori se - re?e on. Borit ?u se dok ne umrem. Ali, sada u no?i bez tra?ka
  svjetlosti, u prisustvu vjetra i ravnomjernog kloparanja jedra u?ini mu se
  da je ve? možda i mrtav. On sklopi ruke i osjeti svoje dlanove.
  Nisu pripadali lešu, mogao je da osjeti bol života kad bi ih samo otvorio i
  stisnuo. On nasloni le?a na dasku, siguran da nije mrtav. Le?a su mu to
  potvrdila.” Citat: (str. 89.)

  “Ribu nisi ubio samo zbog toga da bi uživao i da bi je prodao na pijaci,
  pomisli on. Ubio si je iz ponosa i zbog toga što si ribar. Volio si je živu,
  a voliš je i mrtvu. Ako je voliš, nije li grijeh ubiti je. Ili je onda još ve?i?”
  Citat: (str. 82.)

  “Ve? se ?itav sat smrkavalo starcu pred o?ima, a znoj mu je pekao o?i i
  opekotinu iznad o?iju na ?elu. Nije se plašio svjetlaca koji su mu igrali
  pred o?ima. To je bilo razumljivo zbog napornog izvla?enja konopca.
  Ali dvaput je osjetio vrtoglavicu i nesvjesticu – a to ga je
  zabrinjavalo.” Citat: (str. 69.)

  Sociološka karakterizacija starca Santiaga:
  Santiago potje?e iz siromašne obitelji i sam je siromašan što vidimo iz
  njegovog izgleda i unutrašnjosti njegove ku?e.

  “Starac je bio tanak i suv, s dubokim brazdama na potiljku.
  Na jagodicama je imao zagasite mrlje kožnog tumora kojeg izaziva odsjaj
  sunca sa površine tropskog mora. Mrlje su mu pokrivale dobar dio lica a
  na rukama su mu se otkrivali duboko urezani ožiljci od neprekidnog
  izvla?enja konopaca sa teškim ribama. Ali, nijedan od onih ožiljaka nije
  bio svjež. Oni su bili isto toliko stari kao i erozije u kakvoj pustinji bez
  riba. Na njemu je sve osim o?iju izgledalo staro, a o?i su mu bile boje
  mora i sijale vedro i nepobjedivo.” Citat: (str. 13.)

  “Koliba je bila sagra?ena od žilave kore pupoljka kralevskih palmi
  zvane «guano», i u njoj se nalazio krevet, stol, stolice kao i ognjište na
  zemljanom podu gdje se moglo kuhati na drvenom uglju. Na mrkom zidu
  od presovanog, isprepletenog liš?a žilavog guana visila je slika svetog
  Isusovog srca u boji kao i slika Gospe od Kobre.” Citat: (str. 18.)

  No, znao je kako opstati i to ga je održalo na životu. Starac je duhovno
  bogat, u snovima doživljava lavove kao simbol snage i hrabrosti. Voli i
  poštuje druge ljude, posebno mu je drag dje?ak Manolin, a može se re?i
  da su i drugi ljudi njega voljeli. Jako je vezan za dje?aka Manolina,
  želi ga pou?avati ribarenju i drugim životnim stvarima, želi mu uvijek biti
  prijatelj.

  “Dje?aku je bilo žao kad bi vidio starca kako se svakog dana vra?a svojim
  malim ?amcem praznih ruku. I on je silazio svakodnevno da mu pomogne
  da iznese užad namotanu u klup?ad i kuke za ribe ili harpune, kao i jedro
  omotano oko jarbola. Jedro bijaše zakrpljeno džakovima od brašna,
  i savijeno u balu, pa je izgledalo kao zastava poslije beskrajnih poraza.”
  Citat: (str. 13.)

  “Dje?ak vidje da starac diše i onda ugleda star?eve ruke i po?e plakati.
  Otišao je sasvim tiho da mu donese malo kave, i plakao je silaze?i.”
  Citat: (str. 94.)

  Najzanimljivije u romanu:

  U ovome romanu najzanimljiviji je središnji dio koji opisuje borbu izme?u
  starca i ribe. Taj dio nosi simboliku ?itave pripovijetke, jer nam predo?ava
  težinu i bespoštednost borbe ?ovjeka za opstanak. Zato u tom dijelu dolaze
  do izražaja star?eve osobine kao što su:

  Hrabrost:
  “Starac je vidio mnogo velikih riba. Imao je prilike da vidi ribe teške i
  preko pet stotina kilograma i ulovio je dvije takve grdosije u toku cijelog
  svog života. Ali, nikada sasvim sam. Sada, sam i daleko od kopna
  privezan je za najve?u ribu koju je ikada vidio, ve?u od svih za koju je
  ikada ?uo, a lijeva ruka mu je bila još uvijek zgr?ena kao kandže u orla.”
  Citat: (str. 52)

  Poštovanje prema protivniku:
  “Ipak ?u je ubiti - re?e on. Mada to nije pošteno, mislio je, ali pokaza?u
  joj što sve jedan ?ovjek može u?initi i izdržati.” Citat: (str. 54.)

  Suosje?anje zbog ubijanja:
  “Riba je tako?er moj prijatelj - re?e glasno. Takvu ribu nisam nikada vidio
  niti ?uo o njoj. Ali, moram je ubiti. Drago mi je što nas nitko ne prisiljava
  da ubijamo zvijezde.” Citat: (str. 60.)

  “Tada mu bi žao velike ribe koja nema što da jede, no odlu?nost da je
  ubije ni za ?asak ne popusti usprkos tome što ju je žalio. Puno ?e ona
  ljudi nahraniti. Pa, ipak, jesu li svi oni dostojni da je pojedu?
  Ne, svakako da nisu. Nema nijednog dostojnog da je pojede,
  kada ?ovjek pomisli na njen podvig i na njeno dostojanstvo.”
  Citat: (str. 61.)

  “Ubit ?eš me, ribo, pomislio je starac. Ali imaš i prava na to.
  Nikad nisam vidio ve?e, ljepše, mirnije i plemenitije stvorenje od tebe,
  brate. Do?i i ubij me. Svejedno mi je ko ?e koga ubiti.” Citat: (str. 73)

  Izdržljivost, ustrojnost:
  “Ve? se ?itav sat smrkavalo starcu pred o?ima, a znoj mu je pekao o?i i
  opekotinu iznad o?iju na ?elu. Nije se plašio svjetlaca koji su mu igrali
  pred o?ima. To je bilo razumljivo zbog napornog izvla?enja konopca.
  Ali dvaput je osjetio vrtoglavicu i nesvjesticu – a to ga je
  zabrinjavalo.” Citat: (str. 69.)

  Pobožnost:
  “Nisam pobožan - re?e on. Ali, izgovorit ?u deset „O?enaša“ i „Bogorodice
  djevo“ samo da uhvatim ribu, a ako bude moja oti?i ?u na poklonjenje
  Kobreanskoj djevici.” Citat: (str. 53.)

  Metafori?nost:

  Metafori?nost ove pripovijetke sadržana je u osnovnoj ideji. Ribe i more
  su s jedne strane i simboli su snage, a s druge strane je samac ribar sa
  svojom vjerom, ustrojnoš?u i mudroš?u. Santiago ulazi u borbu iznad
  svojih mogu?nosti bez izgleda da pobijedi ribu koju još nikada do tada nije
  vidio. No, tu je bila presudna njegova odvažnost i vjera u sebe i boga da
  to može uspjeti. Njegova ustrajnost održala ga je i na životu. Simboli?nost
  je u prikazu borbe ?ovjeka i prirode. Riba je bila fizi?ki jaka, ali ?ovjek je
  imao svu duhovnu snagu i mudrost. No, izgleda da u borbi s prirodom
  ?ovjek nikad nije potpuni pobjednik, on na neki na?in i dobiva i gubi.

  Dojam o djelu:
  Ova pripovijetka Ernesta Hemingwaya je uzbudljivo djelo o teškom
  životu ribara, o pobjedama i porazima s kojima se ?ovjek susre?e u životu.
  Tako?er je uvjerljivo prenesena radnja, simbolika i detalji koji doprinose
  upe?atljivosti pri?e. Okosnica je ?ovjekova hrabrost i ustrojnost,
  i zato ovu pri?u treba svakako pro?itati i pamtiti.

  “Ali ?ovjek nije stvoren za poraze - re?e on. ?ovjek može biti uništen,
  ali ne i pobije?en.” Citat: (str. 80.)

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Ernest Miller Hemingway - Kome zvono zvoni - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 28. 02. 2010, 14:19
 4. VIDEO:Opasni starac
  By N3ssaya in forum Humor i zabava
  Replies: 7
  Last Post: 19. 02. 2010, 15:03
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •