Results 1 to 2 of 2

Thread: Ivan Mažuranić - Smrt Smail-age Čengića - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ivan Mažurani? - Smrt Smail-age ?engi?a - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  IVAN MAŽURANI?: SMRT SMAIL-AGE ?ENGI?A

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ivan Mažurani? - Smrt Smail-age ?engi?a - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA


  IVAN MAŽURANI?: SMRT SMAIL-AGE ?ENGI?A

  Bilješke o piscu:
  Ivan Mažurani? rodio se 1814. godine u Novom Vnodolskom,
  gdje je završio njema?ku pu?ku školu. Po svršetku škole ostao je još dvije
  godine u rodnom gradi?u a potom odlazi u Rijeku, u gimnaziju s latinskim
  i njema?kim nastavnim jezicima. Gimnaziju je završio s odli?nim uspjehom
  pa školovanje nastavlja 1833. godine kada seli u Zagreb, gdje upisuje
  studij filozofije. Drugu godinu studija nastavlja u Ugarskoj i tamo ga zati?e
  Gajev proglas za “Danicu” i “Novine horvatske”. Ujesen 1835. vra?a se
  u Zagreb i upisuje Pravoslovnu akademiju. Svršivši i te nauke 1838. g.
  namješta se kao pravnik u odvjetni?kom uredu. 1873. g. postao je
  hrvatski ban, prvi “ban pu?anin”. Sišavši s banske stolice više se ne bavi
  politikom. Posljednje godine života proveo je u miru bave?i se
  matematikom i astronomijom. Umro je 1890. godine u Zagrebu.
  Mažurani? ja autor malog broja djela, ali po umjetni?koj vrijednosti jedan
  je od najzna?ajnijih hrvatskih književnika. Mažurani? je nadopunio
  izgubljeno 14. i 15. pjevanje Gunduli?eva epa “Osman”.
  Mažurani?evo životno djelo “Smrt Smail-age ?engi?a” objavljeno je 1846.
  god. u almanahu “Iskra”. Ep je komponiran u pet pjevanja (Agovanje,
  No?nik, ?eta, Hara? i Kob) i donosi stvarnim povijesnim doga?ajem
  inspiriranu fabulu o turskom silniku Smail-agi, njegovom bezdušnom
  tiranstvu i nasilju nad crnogorcima, te njihovoj osveti i aginoj zasluženoj
  pogibiji.

  Vrsta djela:
  Umjetni?ki ep

  Mjesto radnje:
  Hercegovina

  Vrijeme radnje:
  XVI. stolje?e

  Tema:
  Krvni?ki život Smail-age ?engi?a

  Vrsta stiha:
  Slobodni

  Ritam:
  Umjereno polagani

  Kratki sadržaj:
  Agovanje
  Smail-aga je vladao u Hercegovini kao turski plemi?. On je bio poznat kao
  mu?itelj crnogoraca koji mu se nisu htjeli pokoriti. U jednom okršaju on ih
  je veliki broj zarobio. Željan da gleda krv i mu?enje aga naredi svojim
  slugama ?elatima da izvedu zatvorenike i starca Duraka koji ga je htio
  zaplašiti da ?e mu se crnogorci osvetiti. Aga mu?i crnogorce na razne
  na?ine. Jedne je dao nabiti na kolac, druge vješati, a tre?ima je dao
  odrubiti glave. On se nadao da ?e ?uti jauke, vapaj i molbe, ali to se nije
  dogodilo. Zbog toga agu obuze pani?an strah koji je krio u sebi.
  Pošto to nije doživio on dovede starca Duraka i sina mu Novicu.
  Kod njih mu je to uspjelo jer su oni gledali smrt svoje crnogorske bra?e.
  Durak je molio, pištao i vikao da ga pomiluju. Veoma sretan da je uspio
  istjerati strah iz njih aga je veselo gledao vješanje Duraka. Sve je to
  gledao star?ev sin Novica i on se zakune da ?e se osvetiti agi za njegovo
  nedjelo.


  No?nik

  Pošto nije Novici udovoljio želju da pusti njegova oca aga u svom
  prijašnjem ?elatu nai?e na protivnika. Novica odlazi u šume i po brdima
  dolazi u Crnu Goru. Bojao se je dvaju neprijatelja: age i crnogoraca.
  Me?utim on se svejedno uputi u crnogorski tabor. Došavši pod zidine
  no?nika Novica nai?e na stražara preobu?enog u crnogorsku nošnju.
  Stražar ga pušta unutra pod uvjetom da odloži oružje. Novica za osvetu
  agi odlazi me?u crnogorce, odnosno do njihovog vojvode da bi se složili i
  zajedno uništili agu.

  ?eta
  Jedne tamne no?i kretala se po planinama jedna kolona, a pravac joj je
  bila Hercegovina. Šute?i, prolazila je ?eta od stotinu crnogoraca na ?elu sa
  Mirkom kao harambašom. Nisu bili to birani momci nego je to bila grupa
  crnogoraca koja je imala jedan cilj: uništiti tursku vlast. Da bi ?eta ostala
  neprimje?ena putovala je samo no?u. Jednog sun?anog dana ?eta se
  odmorila. Ve? predve?er ?uli su viku pastira koji su skupljali svoja stada
  koja su se nalazila oko Mora?e. U to vrijeme do ?ete je došao starac i
  po?eo ih je ispovijedati, blagoslivljati i davati im savjete kao iskusan
  ?ovjek. Starac je rekao ?eti da treba da se bore protiv Turaka.
  Starac ode ali nakon njega do?e neki ?ovjek koji je bio obu?en u odijelo
  turskog ?elata. Svi se crnogorci odmah uhvate za ma?eve. Tada im on
  kaže da ?e se zajedno osvetiti Smail-agi.

  Hara?
  Jednog lijepog sun?anog dana otputi se Smail-aga sa svojim hara?lijama
  na granicu Crne Gore. Šatore je razapeo i poslao hara?lije. Oni se svi
  vra?aju praznih ruku. Hara?lije traže od raje zlatnik po glavi, a od porodice
  jednog ovna. Raja nije platila hara? jer nije imala novaca. Aga naredi da
  mu se dovede raja. Ljutit aga htjede da iskaže svoje junaštvo na raji.
  Bacivši se "?ilitom" umjesto raje pogodi tur?ina usred oka. Ljutit na taj
  neuspjeh ode da smišlja muke za raju. Naredivši da se raja poveže za
  repove konjima naredi vojvodi Bauku da ga proslavi na guslama.
  Bauk mu otpjeva pjesmu o junaku koji kasnije pogiba. Iza šatora u
  grmlju vidjele su se na više mjesta po dvije svijetle to?ke koje su se dobro
  isticale u tamnoj no?i. Bijahu to crnogorci. ?uje se pucanj, jedan, dva, tri,
  a zatim se ?uje agin glas koji vi?e slugama da mu dovedu konja.
  Pade tu mrtav aga i sluge. Jedino se spasi Bauk. Novica je htio da izvrši
  svoju osobnu osvetu ali ga jedan tur?in ubi. Crnogorci se vratiše kao
  pobjednici i odniješe aginu glavu.

  Kob
  Pod Lov?enom se nalazi polje na kojem se nalazi jedna ku?a.
  U njoj živi jedan tur?in odjeven u punu ratnu opremu. Na licu mu izgleda
  da je ljut, me?utim samo to samo tako izgleda. Taj ?ovjek je Smail-aga.
  To je njegovo ?elo, njegove ruke i odijelo, al' sve to visi obješeno i tužno.
  Proganja ga savjest. Ovim zadnjem djelom Mažurani? nas obavještava da
  je život Smail-age gotov i da je on jadan.

  Analiza glavnog lika:
  Smail-aga ?engi?
  Krvolo?ni tiranin, bezobzirno i nemilosrdno ubija crnogorce, utjeruje
  hara?, ubija starca Duraka (Novi?in otac), boji se osvete crnogoraca,
  na kraju djela biva ubijen.

  Analiza djela:
  Iz stihova izvire skromnost i jednostavnost naših ljudi, koji vo?eni
  ljubavlju i odlu?noš?u žrtvuju svoje živote u spas svoje domovine.
  U pjesmi je naglašen i religiozni moment, koji je bio zna?ajan u borbi
  naroda protiv turaka. Važno je bilo koje je vjere bio ?ovjek, jer se
  smatralo da je onaj koji je odbacio svoju vjeru priznavao tursku vlast.

Similar Threads

 1. Ivan Goran Kovačić - Smrt u čizmama - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 17:58
 2. Ivana Brlić Mažuranić - Regoč - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:13
 3. Ivana Brlić Mažuranić - Priče iz davnine - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:03
 4. Ivan Kušan - Ljubav ili smrt - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 04. 01. 2009, 16:23
 5. Fran Mažuranić - Lišće - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 04. 01. 2009, 15:48

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •