Results 1 to 2 of 2

Thread: Josip Kozarac - Slavonska šuma - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Josip Kozarac - Slavonska šuma - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Josip Kozarac - Slavonska šuma - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  JOSIP KOZARAC: SLAVONSKA ŠUMA


  Bilješke o piscu:

  Josip Kozarac je ro?en 1858. g. u Vinkovcima. Teme svojih djela crpio je
  iz rodne Slavonije ?iju je ljepotu doživio ve? u djetinjstvu. Boje i zvukovi
  slavonskih livada i šuma, potoka i rijeka stalni su predmet njegova
  interesa. Sklonost prema prirodi utjecala je na njegovu profesionalnu
  orjentaciju tako da je studirao šumarstvo u Be?u i kao šumar radio u
  razli?itim slavonskim ve?im i manjim mjestima. O tim dionicama Josip
  Kozarac govori u svojoj "Autobiografiji". U pripovijetki "Slavonska šuma"
  Kozarac je dao prekrasne slike šumskog života, biljnog i životinjskog.
  Osim pripovijetki me?u kojima se isti?u "Tena", "Biser Kata", "Proletarci"
  i "Me?u svjetlom i tminom". Pisao je romane me?u kojima je najpoznatiji
  "Mrtvi kapitali" u kojemu otkriva nedostatke u društvenom životu,
  loše gospodarenje zemljom i pogrešan odgoj i obrazovanje intelektualaca.
  U posljednjem periodu života i rada pisao je pripovijetke u kojim je
  pokušavao rješavati neke psihološke probleme suvremenog ?ovjeka kao
  što su "Mira Kodoli?eva", "Oprava". Umro je 1906. g. u Koprivnici.

  Tema:
  Piš?eva ljubav prema, šumi, Slavoniji i njenim ljudima i obi?ajima.

  Likovi:
  - Josip Kozarac
  - Bartol
  - lugari

  Kratki sadržaj:
  Slavonska šuma je šuma s divnim i visokim stablima. Slavonac voli svoju
  hrastovu šumu. On je u njoj kao u svojoj ku?i. On pozna svaku pticu,
  svako drvo i svaki glas. Šuma je oduvijek bila njegovo nepresušivo blago.
  Pokraj šume sagradio je ku?e, staje i štagljeve, posadio vo?njake i šljivike.
  Kada mu zbraniše i zatvoriše šumu on postade siromah, jer mu je ona
  pašom odgajala volove, svojim žirom hranila svinje, svojim drvetom dizala
  ku?e i ograde. Vuk, lisica i kuna davali su mu skupo krzno, a zec i srna
  hranu. Tu se dižu veliki hrastovi sa sivkastom korom i brazdama koje teku
  duž cijeloga dvadeset metara visokog debla sa snažnom širokom krošnjom
  koja ih je okrenula kao stasite junake. Kada vjetri? zapuhne tvrdo glatko
  liš?e zašap?e, zatim zašuti i zašumi. Sa godišnjim dobima šuma se
  mijenja, a i život u njoj. U prolje?e kad se sve oživljuje u šumi je
  najpustije. Ptice pjevice su u svojim gnjezdima, po šikarama i i livadama
  oko sela. U šumi su samo kos i drozd. Kada do?e ljeto u šumi sve
  postaježivlje i raznolikije. Priroda buja, sve je u pokretu.
  Na jednom visokom brijestu sagradio je orao gnijezdo. Kada su ga ljudi
  opazili dogovorili su se da ?e mlade orlove povaditi ili ubiti zato što im je
  orao ubijao doma?e životinje. Nisu mogli ni jedno ni drugo zato što je
  brijest bio jako visok, a nije imao grana po kojima bi se popeli.
  Gnijezdo je bilo dobro naslagano tako da ga zrno nije moglo probiti.
  Ljudima nije ništa drugo preostalo nego da sruše brijest.
  Dok su jedni rušili drugi su puškama pazili na orla.
  Odjednom ugledaju orla kako se vra?a u gnijezdo i pandžama nosi plijen.
  Jedan je ?ovjek pucao u orla. Kako je orao bio ranjen svoj je plijen
  ispustio i srušio se u šumu. Kad su ljudi pogledali orlov plijen za?udili su
  se jer je to bio jastreb. Kada je brijest bio skoro srušen na njega su
  doletjela dva ?vorka koja su ušla u orlovo gnijezdo. Kada je brijest pao
  od jakoga udarca ?vorci su uginuli. O Ilinju love se divlje patke.
  Neki lovci gaze po vodi tjeraju?i patke i pucaju?i, a neki imaju pse koji im
  ih donose. Usput se ulovi i koja štuka i šaran. Kada do?e ljeto radi se
  procjena šuma. Dva lugara, jedan radnik i kolibar Bartol preno?ili su u
  kolibi koja je ostala iza šumskih radnika koji su preko zime ovdje radili.
  Procjena je težak posao, a šuma puna komaraca. Kud god ?ovjek ide tamo
  i oni idu. Vra?aju?i se sa teškoga posla o?ekivali su da ?e im Bartol
  pripremiti dobar ru?ak. Kada su došli u kolibu vidjeli su da im je Bartol
  pripremio paprikaš. Bio je ukusan, ali crn kao tinta. Bartol nije znao zbog
  ?ega je paprikaš crn ali je bio toliko ukusan, a oni gladni tako da su ga jeli
  i za ve?eru. Kada su pojeli, Bartol ode u kuhinju i otkrije da je paprikaš
  crn zbog toga što je zdjele pokrio hrastovinom iz koje je curio tanin crn
  kao tinta. I tako je spašeno Bartolovo kuharsko umije?e, a društvo
  ohrabreno da i dalje jede Bartolova jela. Sredinom rujna nastaje važno
  razdoblje za slavonsku šumu. Šumski trgovci obilaze dijelove šume koje
  su preko ljeta procjenili i obilježavaju stabla koja ?e preko zime do?i na
  prodaju. Osim bogatih trgovaca tu su i turopoljci koji prolaze šumom i
  procjenjuju urod žira, koji je zbog sje?e šume i njegove upotrebljivosti
  na sve ve?oj cijeni. U listopadu po?inje lov na srne, a u studenome je
  šuma mirna. U to doba sije se žir. Koliko se je stare šume posjeklo toliko
  se nove šume treba zasaditi. Na to sijanje iza?e ?itavo selo.
  I dok se uz pjesmu sadi mlado drve?e, na drugom kraju žalosno otpada
  žuto liš?e, a tamo još dalje udara sjekira i ruši se ono što je dvije stotine
  godina raslo. I tako je u isto vrijeme na jednom mjestu smrt,
  a na drugom život. Tko bi nabrojio što je sve šuma u tih dvjesto godina
  dala, što je sve vidjela i doživjela, što se sve u njoj doga?alo i što ?e se
  dogoditi. To je ta njena tajna, njen ?aroban mir.

  Najljepši odlomak:
  «Tu se dižu velebni hrastovi sa sivkastom korom, izrovanom ravnim
  brazdama koje teku duž cijelog, dvadeset metara visokog debla sa
  snažnom širokom krošnjom...»

  Dojam o djelu:

  Ova pri?a mi se jako svidjela, opisuje šumu, životinje i biljke.

Similar Threads

 1. Josip Jurčević - Predsjednički izbori 2010
  By cesarica.net in forum Izbori
  Replies: 2
  Last Post: 09. 11. 2009, 18:47
 2. Josip Kozarac - Mrtvi Kapitali - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 30. 03. 2009, 21:05
 3. Josip Kozarac - Tena - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 21:44
 4. Josip Kozarac - Pripovijesti - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 17:48
 5. Ivan Kozarac - Đuka Begović - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 02. 01. 2009, 01:09

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •