Results 1 to 3 of 3

Thread: Karl Bruckner - Sadako hoće živjeti - Lektira

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Karl Bruckner - Sadako ho?e živjeti - Lektira

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih lektira

  KARL BRUCKNER: SADAKO HO?E ŽIVJETI

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Karl Bruckner - Sadako ho?e živjeti - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  KARL BRUCKNER: SADAKO HO?E ŽIVJETI

  Bilješke o piscu:
  Austrijski pisac Karl Bruckner ro?en je 9. sije?nja 1906. godine u Be?u.
  Iako se pripremao za trgova?ki zanat, radio je i kao tehni?ar, prodava?
  novina, ?uvar garaža. Otkriva slikarsku nadarenost, piše i svoju prvu
  pjesmu, odlazi u Brazil, ali u domovinu se vra?a 1938. godine, kad je
  unova?en u njema?ku vojsku. Nakon rata objavljuje crtice za novine,
  a poslije tri romana za odrasle, piše i svoju prvu knjigu za mladež,
  „Dijamant Tobije Ambergera“, o sudbini austrijskih iseljenika u Brazilu.
  Pozornost ?itatelja zaokupio je romanom o nogometu, a potom knjigom
  „Pablo, Indijanac“ postiže i op?a priznanja i pohvale. Više je puta
  nagra?ivan nagradama kao najbolji pisac za mladež, a s 93 prijevoda
  svojih djela na 22 jezika postiže svjetsku slavu. Najpoznatije djelo Karla
  Brucknera, roman Sadako ho?e živjeti, prvi je put objavljen 1961. godine.

  Vrsta djela:
  Povijesni roman

  Mjesto radnje:
  Hirošima - obala rijeke Ote, gradilište Micubiši, vojarna, trgova?ka ?etvrt,
  ku?a Sasakija, ku?a gospo?e Kumakihi, stari dvorac, željezni?ki kolodvori,
  Koi i Hirošima, park Hijiyama, ured za živežne namirnice, vije?nica,
  lu?ka ?etvrt, daš?ara, obitelji Sasaki, crna burza, Šibutina radnja, bolnica,
  zra?na baza na otoku Tinian.

  Vrijeme radnje:
  1945. – 1947. i 1955. godina

  Tema:
  Razaranje Hirošime atomskom bombom i tragi?ne posljedice njezinih
  stanovnike.

  Osnovna misao:
  Nikad više se ne smije dogoditi Hirošima.

  Kompozicija djela:
  Uvod - Saznajemo za rat izme?u Japana i SAD-a.
  Zaplet - SAD se spremaju baciti atomsku bombu na Hirošimu.
  Vrhunac - Ljudi umiru od posljedica atomske bombe.
  Rasplet - Kraj rata i primirje izme?u Japana i SAD-a.
  Završetak - Sadako umire od gama zra?enja.


  Bilješke tijekom ?itanja:
  - U po?etku romana upoznajemo djevoj?icu Sadako, njezinog brata Šigea
  te Kenjija Nišioku, starca kojemu je mornarica oduzela ?amac.
  - U srpnju 1945. godine u Japanu vlada glad i stroga ratna štednja.
  - Ljudi dobivaju jesti u malim koli?inama.
  - Šigeo i Sadako su dobivali jesti u ve?im koli?inama jer im je otac radio u
  vojsci.
  - Kad je atomska bomba pala na Hirošimu, Šigeo je ronio u jezeru,
  a Sadako je bila na obali te ju je vjetar što ga je prouzro?ila atomska
  bomba bacio na tlo, ali je ona nekim ?udom preživjela.
  - Kada su u bolnici Sadako posjetili roditelji i brat, brat joj je rekao da
  mora raditi ždralove i da ?e, kada napravi tisu?itog ždrala ozdraviti.
  - Na žalost tako nije bilo.
  - Sadako je uspjela na?initi ?ak 990 ždralova i falilo ih je još samo deset,
  me?utim Bog je odredio njezinu sudbinu - smrt.
  - Nije joj dozvolio da na?ini još samo deset ždralova.

  Kratki sadržaj:
  Godine 1945. još traje rat izme?u Japana i SAD-a. Amerikanci snimaju
  Hirošimu. Stanovnici Hirošime se zbog toga ne zabrinjavaju jer ni ne slute
  što im se sprema. Šigeo i njegova sestra Sadako traže na?in da prežive i
  ubiju vrijeme. Doga?aju im se razne zgode i nezgode, sve dok im se dana
  6. kolovoza 1945. život nije preokrenuo. Toga dana je na Hirošimu ba?ena
  atomska bomba. Od tada oni i njihovi roditelji žive u teškim uvjetima.
  Polako se život normalizira sve do 1955. godine, kad ?e se osjetiti sva
  podmuklost djelovanja atomske bombe. Te godine je Sadako nakon jedne
  štafetne biciklisti?ke utrke oboljela od gama zra?enja. Ne znaju?i da je
  smrtno bolesna želi napraviti tisu?u ždralova od papira vjeruju?i da ?e
  tako ozdraviti. Kad je napravila devetsto devedesetog ždrala život joj se
  ugasio. Njoj u spomen japanski u?enici podigli su spomenik.

  Analiza likova:
  Sadako Sasaki
  Bucmasta ?etverogodišnja djevoj?ica. Bila je vesela: "Klicala je od veselja
  uživaju?i u ovoj novoj igri" i rat je nije mnogo zabrinjavao.
  Jedva je preživjela eksploziju atomske bombe: "… zra?ni pritisak ponio ju
  je poput klupka papira… Haljinica joj se pretvorila u krpe. Tijelo joj je bilo
  krvavo, izgrebeno. Jecala je. Ali živjela!". Bila je tvrdoglava i uporna:
  "To bi dijete svojom upornoš?u moglo zaista i najstrpljivijeg ?ovjeka baciti
  u o?aj. Ali smiješan na?in na koji je Sadako, prave?i se uvrije?enom,
  napu?ila donju usnicu, zvu?io je pomirljivo" i lako bi se uvrijedila.
  Nekad je znala biti nestrpljiva: "… psovala je na tromu prethodnicu… ".
  Želja da ozdravi i napravi tisu?u ždralova bila je jaka, ali ipak ne dovoljno:
  "Djevojka Sadako Sasaki htjela je dovršiti devet stotina devedesetoga
  ždrala iz papira. Smrt je dopustila djevojci da ostvari tu skromnu želju."
  Na kraju su je ubile gama zrake.

  Wiliam Sharp
  "… mladi? kovr?ave kose, promatra?, vodio je brigu o aparatima za
  snimanje ugra?enim u dno zrakoplova. Unato? svojoj mladosti on je još
  prije rata bio poznat kao specijalist za izradu opti?kih stakala."

  Imao je mnogo novca koji je brzo potrošio:
  "U tvornici u Pittsburgu, gdje je bio zaposlen, zara?ivao je mnogo dolara,
  ali novac mu se me?u rukama uvijek raspinjao. Volio je oklade,
  a strastveno je rado igrao poker i mrzio svako nasilje."

  Prepri?ana epizoda:
  (Od 162. do 165. str.)

  Kad je Sadako primila zastavicu u štafeti, bila je na 29. mjestu.
  Krenula je svom snagom. Pretjecala je djevojke i momke.
  Blizu cilja približila se mladi?u s brojem 17. Upotrebila je svu svoju snagu
  da ga prestigne. U tome je uspjela i to je bila njezina pobjeda,
  to i saznanje na cilju da je sa 29. mjesta sko?ila na 19. mjesto.

  Analiza stila:
  Jezik romana je književni iako se u romanu spominju neka ?udna imena
  kao što su npr. Kenji Nišioka. Roman nije podijeljen na poglavlja te se je
  malo teže sna?i. Roman sadrži 192 stranice.

  Dojam o djelu:
  Djelo govori o strašnim posljedicama bacanja atomske bombe na japanski
  grad Hirošimu. Ono me ispunilo me tugom, ali i pobudilo osje?aj
  odgovornosti prema ljudskom rodu. Djelo je u meni probudilo svijest da se
  uvijek moram boriti protiv rata, naro?ito upotrebe atomske bombe, koja je
  najstrašnije oružje što ga je ?ovjek ikada izumio. Ja mislim da se Hirošima
  više nikad ne smije dogoditi.


 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Karl Bruckner - Sadako ho?e živjeti - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  KARL BRUCKNER: SADAKO HO?E ŽIVJETI


  Mjesto radnje:
  Hirošima i ameri?ka vojna baza na Tinianu u zapadnom Tihom oceanu.

  Vrijeme radnje:

  Razdoblje od kolovoza 1945. godine do prolje?a 1955. godine.

  Tema:
  Nuklearni udar na Hirošimu i posljedice koje je on izazvao.

  Pouka:
  Me?u ljudima razli?itih nacija treba graditi prijateljstvo, suradnju i dobre
  odnose kako bi svi zajedno mogli živjeti u slozi i ljubavi, ?uvaju?i ovu našu
  prelijepu Zemlju za generacije koje dolaze.

  Kratki sadržaj:

  Sredina je srpnja 1945. godine. Hirošima je pust grad. Muškarci su na
  frontu, a nesposobni za vojsku i žene rade u tvornicama za potrebe
  vojske, nemo?ni starci i djeca lutaju ulicama traže?i komadi?e hrane.
  ?etverogodišnja Sadako luta ulicama zajedno s bratom Šigeom,
  dok im majka radi u brodogradilištu Micubiši. Otac, prijeratni brija?,
  ve? je dugo u vojsci i nitko ne zna gdje se nalazi. Japan je pred porazom i
  sva su dopisivanja sa vojnicima zabranjena. Za razliku od drugih
  japanskih gradova koji se svakodnevno bombardiraju, Hirošimu samo
  nadlije?u izvi?a?ki avioni i na njih se više nitko ne osvr?e. U isto vrijeme u
  ameri?koj bazi na Tinianu odvijaju se pripreme za ubrzani završetak rata
  bez invazije na Japan. U najve?oj tajnosti vrše se pripreme za prvu
  uporabu atomske bombe. Cilj je Hirošima. Tog kobnog jutra Šigeo je stao
  u red za hranu. S njim je bila i njegova sestrica Sadako.
  Red je bio duga?ak i dje?ak je znao da mala sestrica ne može dugo stajati
  u redu, pa odlu?i po?i ku?i. Vratiti ?e se kasnije sam i donijeti ?e ku?i
  toliko potrebne namirnice. U tom trenutku nije ni slutio kakav ga pakao
  ?eka samo dvadesetak minuta kasnije. I dok je hodao ulicama prema ku?i,
  "Enola Gay" se sa smrtonosnim teretom približavala Hirošimi.
  Sadako je bila umorna od hodanja i Šigeo odlu?i zastati u parku kako bi se
  djevoj?ica odmorila. Sadako je legla pod vrbu i odmah zaspi, a Šigeo sko?i
  u obližnje jezerce. I tada se dogodi užas kakav ljudski rod još nije vidio.
  U nekoliko sekundi izbrisan je ?itav jedan grad, poginulo je preko 80 000
  ljudi. Rat je završen. Cilj je ostvaren, užasne su posljedice ostale kao
  vje?na opomena ljudskom rodu. Nekim ?udom obitelj Sasaki ?itava je na
  okupu. Na mjestu gdje je bila njihova ku?a otac kojeg su otpustili iz
  vojske sklepao je mali ku?erak. Bez puno materijala skromna ku?ica
  pružala je tek minimalnu zaštitu od kiše i hladno?e. Djeca po cijele dane
  skupljaju metalne predmete po ulicama, a otac nastoji nešto zaraditi da
  može kupiti daske za novu ku?u. Zahvaljuju?i bron?anom zmaju kojeg je
  Sadako pronašla otac namjerava kupiti brija?ki alat i zapo?eti svoj stari
  zanat. Iako biva pokraden nije pokleknuo. Upoznaje predratnog
  proizvo?a?a zmajeva i oni zajedno zapo?inju posao. Krenulo je dobro i
  otac uspijeva sagraditi pristojnu ku?u. Deset je godina prošlo od završetka
  rata. Sadako pada u nesvijest poslije biciklisti?ke utrke u kojoj je
  u?estvovala. Obolila je od posljedica radijacije i zapo?inje svoju posljednju
  bitku, bitku za život. Izra?uje papirnate ždralove i vjeruje u ozdravljenje
  ako ih izradi tisu?u. Iznemogla i iscrpljena boleš?u sklopila je svoje
  umorne o?i posljednji put. Iznad njenog kreveta ostalo je visjeti 990
  zlatnih ždralova. U spomen na nju u Vrtu mira u Hirošimi stoji spomenik s
  njenim likom izliven iz bronce, a njene ruke uzdignute prema nebu drže
  zlatnog ždrala.

  Analiza likova:
  Sadako
  Mala ?etverogodišnja djevoj?ica koja je doživjela strahotu i užas
  nuklearnog udara na Hirošimu 06. 08. 1945. godine.
  Nekim je ?udom preživjela i u poratnim godinama velikog siromaštva
  podnosi, skupa sa svojom obitelji, veliku glad, neimaštinu i bezna?e.
  Uporna je, poštena, hrabra i odana obitelji. Iako malena, sa starijim
  bratom satima skuplja metalne predmete iz gradskih ruševina.
  Desetak godina od pada atomske bombe Sadako po?inje osje?ati
  posljedice radijacije. Zapo?inje svoju posljednju bitku, bitku za život.
  Veliko htijenje i upornost budili su njoj nadu u ozdravljenje, u život koji je
  toliko voljela. Opaka je bolest ipak na kraju pobjedila, ali Sadako ?e
  vje?no živjeti u nama koji smo pro?itali ovu knjigu, živjet ?e kao opomena
  ?ovje?anstvu da nikad više ne ponovi istu grešku.

  Šigeo
  Stariji brat svoje male sestrice Sadako. Dobar je, pametan, osje?ajan i
  odan dje?ak. Pošten je i odgojen u skladu sa starim japanskim
  tradicijama. Puno vremena posve?uje ?uvanju svoje sestrice.
  Odan je obitelji i ne može se pomiriti sa ?injenicom da Sadako mora
  umrijeti. Pomaže joj u izradi zlatnih ždralova bodre?i nju a i sebe u njenim
  najtežim trenucima.

  Dojam o djelu:
  Tužna pripovijetka koja nam govori o strahotama rata, o stradanjima malih
  ljudi koje nitko ništa nije pitao kad se udaralo u bubnjeve rata.
  Stradanja milijuna ljudi prouzro?ili su bezo?ni politi?ari, ratni huška?i,
  koji su svu tu strahotu kasnije promatrali iz sigurnosti svojih domova,
  a nerijetko su se pritom i enormno obogatili.

Similar Threads

 1. August Šenoa - Prosjak Luka - Lektira
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 25. 11. 2009, 18:05
 2. Replies: 4
  Last Post: 08. 01. 2009, 20:05
 3. Višnja Stahuljak - Don od Tromeđe - Lektira
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 31. 12. 2008, 01:43
 4. Milutin Cihlar Nehajev - Bijeg - Lektira
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:49

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •