Results 1 to 3 of 3

Thread: August Šenoa - Prosjak Luka - Lektira

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default August Šenoa - Prosjak Luka - Lektira


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: August Šenoa - Prosjak Luka - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  AUGUST ŠENOA: PROSJAK LUKA

  Bilješke o piscu:
  August Šenoa je ro?en 1838. g. u Zagrebu. Osnovnu školu poha?ao je u
  Zagrebu, daljnje školovanje nastavio je u Pe?uhu, a pravne nauke završio
  je u Pragu. Godine 1868. izabran je za gradskog bilježnika. U isto vrijeme
  radi u zagreba?kom kazalištu kao umjetni?ki direktor, a od 1870. g. kao
  dramaturg. Kazalište je napustio 1873. g. kad je imenovan gradskim
  senatorom. Od 1874. g. pa sve do smrti, 1881. g., ure?ivao je “Vijenac”.
  Šenoa je bio jedan od najobrazovanijih Hrvata svog vremena.
  Znao je mnoge europske jezike pa je i mnogo prevodio.
  Poznate su njegove povjestice: “Kugina ku?a” i “Propast Venecije”,
  romani: “Zlatarevo zlato”, “?uvaj se senjske ruke”, “Selja?ka buna”
  te pripovijesti: “Prosjak Luka”, “Branka”, “Barun Ivica”, “Mladi gospodin”
  i “Turopoljski top”.

  Bilješke tjekom ?itanja:
  - Selo Jelenje u Zagrebu
  - U gostionici prosjak Luka, Mikica i njihovi prijatelji piju
  - Dogovor za posao
  - Opis bijednog Lukinog života
  - Luka prosi
  - Luka i Mato razgovaraju
  - Mato umire
  - Luka kao prosjak vrlo bogat
  - Nitko za to nije znao
  - Luka želi Maru za ženu
  - Dogovor s Mikicom
  - Mara i Andro se prvi put sastaju
  - Razgovor
  - Mikica nagovara Andrinog oca Matu da ne prihvati Maru za nevjestu
  - Andro razgovara s ocem
  - Andro i Mikica razgovaraju
  - Mikica i ciganin
  - Martin treba novac
  - Izabiranje nove vlasti
  - Martin se prisje?a pokojne žene
  - Andro spašava oca
  - Požar kod Martina
  - Mato moli za oprost
  - Luka prosi Maru
  - Mikica smišlja plan
  - Luka odlazi iz Jelenja
  - Luka se baca u Savu

  Mjesto radnje:
  Jelenje

  Vrijeme radnje:
  XIX. stolje?e

  Tema:
  Život prosjaka Luke i njegova borba da postane obi?an ?ovjek.

  Ideja:
  Važnije je biti siromašan i sretan ?ovjek nego ne?ovje?na varalica.

  Kratki sadržaj:
  Uz obalu Save nalazilo se malo, prljavo selo Jelenje. Stanovnici su bili
  lijeni, nepošteni, voljeli s i?i u kr?mu, osim rijetkih ljudi koji su pošteno
  radili. Kroz to selo ?esto je prolazio Luka. On je bio prosjak, a da bi stekao
  novac varao je i bavio se mutnim poslovima. Luka se zaljubio u bogatu i
  poštenu Maru. Poželio je biti pošten. Mara je voljela drugoga,
  svog susjeda Andru, ali su njihovi o?evi bili u sva?i. Luka je obe?ao pisaru
  Mikici 100 forinti ako Mara bude njegova. Stoga je Mikica nagovarao
  Andrinog oca da ne dozvoli da se Andro oženi Marom. Te je godine
  Marinog oca zadesila nesre?a. Netko mu je ubio krave i spalio spremište
  za sijeno. Postali su veoma siromašni. Vidjevši njihovu nevolju Andrin otac
  je shvatio kako je bio nepošten prema Martinu, Marinom ocu, i prvom
  susjedu. Oni su se pomirili te su se Mara i Andro zaru?ili. Luka je skupio
  mnogo novca i želio ga je dati Martinu u zamjenu za Maru. Želio je živjeti
  kao obi?an ?ovjek. Saznavši da je Mara zaru?ena veoma se razo?arao.
  Znao je da bi ga jedino ona vratila na pravi put, da bi jedino ona od njega
  u?inila ?ovjeka. Kad su se Mara i Andro vjen?ali i dobili dijete Luka je bio
  zavidan. Htio se osvetiti, ali ga je pekla savjest. Kod njega je prevladao
  razum i otišao se ispovijediti. U kr?mi je sreo Mikicu. On mu je nudio
  prijateljstvo, ali ga je Luka odbio. Znao je da je Mikica varalica i da želi
  samo novac, jer je takav i on bio. Luka je shvatio da je važnije biti
  siromašan i sretan ?ovjek, nego ne?ovje?na varalica. Luka je otišao do
  rijeke Save i sko?io u vodu gdje je umro. Oni koji se ga poznavali brzo su
  ga zaboravili. Nakon godinu dana Mara i njen otac morali su na sud.
  Luka im je ostavio 800 forinti i sve?eniku je ostavio poruku za njih.
  Želio je da prime novac i da se svake godine pomole za njega.

  Analiza glavnih likova:
  Luka
  Bio je siromašan ?ovjek. Rodio se kao zagreba?ko dijete. Srednje je
  visine. Ljudi su mu dali prezime Nepoznanica. Od ro?enja pa do svoje
  smrti živio je kao siro?e. Jedino je imao jednu ženu, koju je nazivao
  bakom. Ona je bila zla prema njemu. ?esto ga je tukla i rijetko kad
  nahranila. Prvu suhu koru koju je dobio u petoj godini bacili su mu pod
  noge kao da je pas. Prve rije?i koje razumije iz ljudskih usta su kletve na
  njega. Bio je živ ?ovjek. Rekao je Mikici da ?e mu dati 100 forinti ako mu
  na?e ženu i to ne bilo koju nego Maru. Od trenutka kada ga je odbila
  povukao se i pola godine živio sam. Vrativši se u selo saznao je da Andro
  i Mara imaju dijete. To dijete Luka je smatrao vezom izme?u Andre i
  Mare i ako ubije to dijete, njih ?e se dvoje rastati. Me?utim, to nije u?inio.
  Luka je, po mišljenju Mikice, bio vrlo mudar. Svi su se ?udili kad je on
  otišao na sud, jer obi?no šalje pisara. Uvijek se klonio varoške ku?e.
  Za njega su govorili da je bogat seljak. Svatko mu je bio dužan.
  Starog Matu smatrao je ocem. Iako je imao nešto novca živio je kao
  prosjak jer nije želio život s ljudima kao ni stari Mato. Nije bio pohlepan za
  novcem. Ljudi su se prema njemu ponašali "nehumano". Njima je bilo
  važno je li ?ovjek bogat ili siromašan. Sre?a ga je cijelo vrijeme
  zaobilazila. Na kraju se ubio bacivši se u Savu.

  Mara Lonearia
  Bosonoga djevojka zasukanih rukava koju je Luka jako volio, ali ona to
  nije znala. Bila je veoma dobra, poštena i vrijedna djevojka. Njezino srce
  pripadalo je Andriji. Prodavala je mlijeko i povr?e u gradu. Bila je oli?enje
  ljepote i dobrote. Iako je imala puno ponuda za udaju, ?ekala je svog
  izabranika da se vrati iz vojske. Najsretnija je bila kad su se njezin otac
  Martin i Andrijin otac Mato pomirili. Tada se vjen?ala i rodila sina.

  Mato
  Prosjak kojeg je Luka gledao kao oca kojeg nikad nije imao.
  Nije želio život s ljudima. Stanovao je u staroj hrastovoj šumi,
  u rupi u koju se jedva u?e. Tri godine Luka je glumio slijepca,
  a Mato njegovog jadnog oca. Išli su po Me?imurju, Slavoniji i Zagrebu dok
  Matu nije uhvatio opaki kašalj. Luka je ostao vani, a Mato je otišao u spilju
  i zaspao. Nakon nekoliko sati se probudio i objasnio Luki gdje se nalaze
  novci i papir. I onda je mirno umro. Dok je imao ženu bio je pošten seljak,
  posjedovao je samo malu kolibicu, komadi? zemlje i kravicu. Žena mu je
  bila lijepa. No, došao je neki gospodin i zaveo je. Kad je ona priznala svoj
  grijeh, on je pio i tukao je dan za danom. I umrla je. On se kasnije
  pokajao no to nije moglo vratiti njegovu ženu. On i Luka našli su se jedan
  u drugome; Mato je imao sina, a Luka oca.

  Sporedni likovi:
  Mara, Mato, Martin, Mikica


  Analiza stila (Pjesni?ke slike):
  Vizualne slike:
  bijeli se vrbinje
  nisko ?upavo grmlje borovice
  siva drnjevara pod ?a?avim, slamnim klobukom
  jato divljih golubova
  bosonogi pastiri pod mokrim grmljem

  Akusti?ne slike:
  tiho te?e Sava
  voda bije o niske bregove
  liš?e drš?e
  zalaje koji pas
  vrabac cvrku?e po smetištu

  Epiteti:
  bijela magla
  klapaste uši
  nabuhlo, papreno lice
  bosonogi pastiri
  nisko ?upavo grmlje borovice
  bijela platnena košuljka
  crne sjajne kite
  malen, odrpan ?ovjek
  jajasta, srebrna dugmad
  modre, zakrpane hla?e

  Onomatopeje:
  zagrmi
  zabubnja
  zveketa
  praskalo se
  zatutnji
  liš?e drš?e

  Personifikacije:
  mraz ga protrese
  mraz se zabadao u njegove prste poput iglica
  krv mu se ušge
  Sava šap?e pjesmicu
  vrbinje se miješa kao klupko
  voda se zajeda u zemlju
  viri drvenjara
  rasijano selo

  Usporedbe:
  selo rasijano kao jato divljih golubova
  vrti se vrze, kao da ga tko bode
  ?ovjeka uraziti kao šilom
  lahak sam kao perce
  ri?a brada kao pošeta strn
  obraz grišljiv, šut kao list na mali Bošiš
  gledahu novce kao pseto
  nebo se razvedrilo kao staklo
  o?i crne kao kupinice

  Mudre izreke:
  „Ne dolazi se zlim, ve? samo dobrim do dobra.“
  „Smiješ li drobnu ružu kraj puta zgaziti, jer ti milo mirišeš?“
  „Zašto da pati ?edo sve one muke, koje je on pretrpio, da ga hladna srca
  baci u ponor, jer je pokušao zlim posti?i dobro?“
  „Važnije je biti siromašan i sretan ?ovjek, nego ne?ovje?na varalica.“

  Najdraži odlomak:
  Nalazi se na 145. str., a opisuje radost i veselje u obitelji Pavlekovi?
  i obitelji Lonearia. Svi?a mi se zato jer se u ovoj knjizi izme?u toliko tuge
  našlo i malo radosti.

  Dojam o djelu:
  Ovo djelo mi se i svi?a i ne svi?a. Svi?a mi se zato jer pisac oslikava
  društvene slojeve svoga vremena i možemo vidjeti kako je to nekad bilo.
  Ne svi?a mi se zato jer ima više tuge nego radosti, završava tragedijom
  glavnog lika, predugo je i ima puno likova.

 3. #3
  newbie
  Join Date
  Oct 2009
  Location
  Zenica
  Age
  25
  Posts
  1

  Default

  super ti je text dobro ura?eno

Similar Threads

 1. August Šenoa - Zlatarevo zlato - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 08. 01. 2009, 00:36
 2. August Šenoa - Seljačka buna - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 17:51
 3. August Šenoa - Prijan Lovro - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:21
 4. August Šenoa - Povjestice - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 06. 01. 2009, 01:57
 5. August Šenoa - Čuvaj se senjske ruke - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 30. 12. 2008, 12:16

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •