Results 1 to 2 of 2

Thread: Ivan Goran Kovačić - Sedam zvonara majke Marije - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ivan Goran Kova?i? - Sedam zvonara majke Marije - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  IVAN GORAN KOVA?I?: SEDAM ZVONARA MAJKE MARIJE

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ivan Goran Kova?i? - Sedam zvonara majke Marije - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  IVAN GORAN KOVA?I?: SEDAM ZVONARA MAJKE MARIJE

  Bilješke o piscu:
  Ivan Goran Kova?i? (1913. - 1943.), književnik. Studirao je slavistiku u
  Zagrebu. 1935. godine uzima nadimak Goran. Bio je urednik kulturne
  rubrike “Hrvatskog dnevnika”, “Novosti”, radio u “HIBZ”-u.
  Potkraj 1942. godine otišao je s Vladimirom Nazorom u partizane.
  Prošao je s partizanskim brigadama dio Korduna i Banije, velik dio Bosne,
  Hercegovine i Crne Gore. Ubili su ga ?etnici. Pisao je pjesme, novele,
  eseje, kritike i ?lanke. Za života je izdao zbirku pjesama „Lirika“ i knjigu
  novela „Dani gnjeva“, u kojoj je prikazao male i nesretne ljude pritisnute
  siromaštvom, djecu svoga rodnog Gorskog Kotara. Po?eo je pisati i dva
  romana („Brod na potoku“, „Božji bubanj“), ali ih nije uspio završiti.
  Potkraj 1942. priredio je pjesme „Ognji i rože“ i knjigu kritika
  „Eseji i ocjene“, u kojima je otkrio nekoliko mladih talenata.
  Svojom izvornom i snažnom zbirkom „Ognji i roži“ uveo je u našu
  književnost kajkavsko narje?je Gorskog Kotara, koje postoji kao mala
  jezi?na oaza. Osobitu brigu posve?ivao je kulturi jezika, njegovanju stila i
  rje?nika. Prevodio je s francuskog, engleskog, ruskog i slovenskog jezika,
  ponajviše pjesme. Pisao je i pjesme za djecu. Izvanredna poema „Jama“
  (u deset pjevanja, 1943.) jedno je od najpotresnijih ostvarenja iz
  II. svjetskog rata; djelo o stravi?nim fašisti?kim pokoljima od kojih je i
  sam stradao. Smrt je snažan motiv i zna?ajna pokretna snaga Kova?i?eve
  proze, a i ?itavog književnog djela. Sabrana djela izašla su mu u sedam
  knjiga.

  Tema:
  Težak život seljaka.

  Osnovna misao:
  Sirotinja je svakome teška, i Bogu i ljudima.

  Problematika koja se obra?uje u djelu:

  Siromaštvo, vjera i praznovjerje, ljudska glupost, zloba i zlo?a.

  Kompozicija djela:
  Uvod: Upoznajemo obitelj Grešnik i njezine probleme.
  Zaplet: Zvonar Rok umire, a Crkveni odbor izabire Juru za zvonara.
  Vrhunac: Oluja uništava ljetinu, a seljani okrivljuju Juru.
  Rasplet: Jura se vješa o zvoni?ko uže.
  Završetak: Seljani pokapaju Juru izvan dometa crkvenog zvona.

  Kratki sadržaj:
  Obitelj Grešnik je siromašna obitelj. Otac Jura i majka imali su osmero
  djece. Jednog dana, za vrijeme posjeta visokog crkvenog
  dostojanstvenika, igrala se djeca Grešnikova kod crkve. Kad je vidio djecu
  i saznao da teško žive, crkveni dostojanstvenik rekao je vele?asnom da
  uzme Juru za zvonara sad kad je stari Rok umro. U po?etku je Jura dobro
  izvršavao svoje crkvene zada?e. Kad je došlo vrijeme radova u polju on je
  zadužio djecu da se brinu o crkvi. Jedne nedjelje za vrijeme pri?esti
  gladna djeca Grešnikova ušuljala su se u župni ured i pojela hostije.
  Vele?asni je okrivio Juru. Nakon nekoliko dana velika oluja uništila je
  plodove. Seljani su okrivili Juru misle?i da je razljutio Boga kad je ukrao
  hostije. Jura se nakon tog doga?aja objesio, a njegova žena slu?ajno
  udarila glavom o zid i pala u duboku nesvjesticu. Tako su njihova djeca
  postala briga seljana.

  Prepri?ana epizoda:

  Spustila se tu?a. Teška zrna leda operušala su vo?ke, stukla vinograde i
  izrešetala kukuruz. Kad je sunce opet granulo, kroz polja je odjeknuo jauk
  ljudi. Ljetina je bila uništena i za to su okrivili zvonara Juru. On je izazvao
  gnjev božji jer nije posluživao u crkvi kako treba i jer je dao svojoj djeci
  da zvone umjesto njega dok je on radio u polju. Seljani su sav svoj bijes
  iskalili na njemu. Ga?ali su ga plodovima i polomljenim granama,
  razbili mu okna na ku?i i nazivali ga ništarijom, skrvnikom, svetokradicom
  i nevjernikom.

  Analiza likova:
  Jura Grešnik
  Otac je osmero djece. Piše bratu u Americi za pomo?, ali mu brat odbija
  pomo?i. Kad je umro stari zvonar Rok, Jura postaje zvonarom. "Usnuo bi
  na užetima od umora, da ga grmljavina na tornju ne osvješ?uje…"
  Jura poslužuje u crkvi, a kod ku?e radi u štali i polju. Stalno je umoran,
  a ?esto i srdit. Seljani od njega o?ekuju pobožnost i blagost. "Sluga ima
  jednoga gospodara, a njemu stotine zapovijedaju. I oni najljeniji i
  najnevredniji u selu mogu ga pozvati na red…" Djeca po?inju zvoniti
  umjesto njega, jer on ima puno posla u polju. Seoske žene se zgražaju:
  "… djeca crkvom gospodare. Der?ad skvrni oltare, one?iš?a svetinje.
  O Bože, o Bože! Zvonara imamo, a on ?ubre prevr?e…". Njegova djeca
  pojela su hostije prije mise, oluja je uništila ljetinu, a seljani su svu
  krivnju bacili na Juru. On nije mogao izdržati taj pritisak i objesio se o
  zvoni?ko uže.

  Stari Rok
  ?asni starac bijele brade, trideset je godina služio kao zvonar crkve Majke
  Marije u selu. Posluživao je u crkvi, ubirao darove, ?istio sveta?ke kipove.
  Pred kraj je po?eo piti misno vino i pijan svetogrditi. Crkveni odbor uzeo
  ga u zaštitu. Stari župnik umre i do?e mladi župnik. Rok se obrijao, uredio
  i zatražio od novog župnika blagoslov. Dva dana kle?ao je nepomi?no pred
  svetištem, a tre?e jutro našli su ga mrtva, naslonjena na zid tornja.

  Dojam o djelu:
  Pripovijetka je tužna. Govori o teškom životu seljaka s mnogo djece
  i njegovoj borbi da ih prehrani. Težak život još mu više zagor?avaju
  suseljani.

Similar Threads

 1. Ante Kovačić - U registraturi - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 23:20
 2. Ivan Goran Kovačić - Smrt u čizmama - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 17:58
 3. Ivan Goran Kovačić - Pripovijetke - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 06. 01. 2009, 17:56
 4. Ivan Gundulić - Osman - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 05. 01. 2009, 23:44
 5. Ivan Goran Kovačić - Mrak na svijetlim stazama - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 05. 01. 2009, 17:05

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •