Results 1 to 3 of 3

Thread: August Šenoa - Prijan Lovro - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default August Šenoa - Prijan Lovro - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: August Šenoa - Prijan Lovro - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  AUGUST ŠENOA: PRIJAN LOVRO

  Bilješke o piscu:
  August Šenoa ro?en je u Zagrebu 14. IX. 1838. Osnovnu je školu polazio
  u Zagrebu, gimnaziju u Pe?uhu i Zagrebu, a pravne je nauke završio u
  Pragu i Zagrebu. Iz Praga je prešao u Be? gdije je ure?ivao ?asopis
  “Glasonoša”. 1866. g. vratio se u Zagreb i ušao u redakciju
  “Pozora” (kasnije “Obzora”), zatim je bio gradski bilježnik Zagreba i
  umjetni?ki ravnatelj zagreba?kog kazališta. 1870. bio je dramaturg
  kazališta a 1873. postao je gradski senator. Umro je 13. XII. 1881. u
  43. godini života. Godine 1871. štampao je svoj prvi veliki historijski
  roman iz prošlosti Zagreba - “Zlatarevo zlato”, zatim je napisao ve?i broj
  pripovijesti: “Prijan Lovro”, “Mladi Gospodin” “Ilijina oporuka” “Vladimir”,
  “Branka” i dr., zatim tri historijska romana: “?uvaj se senjske ruke”,
  “Selja?ka buna”i “Diogenes”, roman iz suvremenog života
  “Prosjak Luka”, dok povijesni roman “Kletva” koji je izlazio u
  “Narodnim novinama ” 1880/1881. nije završen, jer ga je zatekla prerana
  smrt. Gra?u za svoja mnogobrojna književna djela crpio je iz hrvatske
  prošlosti i sadašnjosti, a pisao je mnogo i neumorno u želji da svojiim
  književnim radom poradi na politi?kom, kulturnom i prosvjetnom
  podizanju naroda. U svojim ?lanicama “Naše književnosti” rekao je na
  jednom mjestu ovo: ”Zašto pišemo? Da si ovaj ili onaj ?italac ne znaju?i
  šta da pametno radi prikrati vrijeme? U tom slu?aju ne bi novele više
  vrijedile od one brojanice, koje tur?in od duga ?asa broji. Mi ho?emo da
  dignemo narod da ga osvijestimo, da mane prošlosti popravimo,
  da budemo u njem smisao za sve što je lijepo, dobro i plemenito.”

  Bilješke o djelu:
  Djelo je posve realisti?no. Šenoa u ovoj pripovijetci kritizira ondašnje
  društvo, ondašnje pisce. To prikazuje kroz razgovor njega i crne udovice
  koja je iskazala svoje misli o hrvatskoj književnosti i koja govori:

  “Ženska ?ud je strasna, fantazija bujna, misao živa i brza kao ptica.
  A kakvu hranu davaju naši novelisti toj nestašnoj ptici koja leprša
  od mjesta do mjesta, koja, vje?ne promjene željna, nikad ne miruje?
  Vazd jedno te isto. Dvoje mladih se zavoli, al im se name?u kojekakve
  vrlo obi?ne prepone kojih vrlo obi?nim na?inom uklone, pa budu,
  hvala budi bogu, svoji. K tomu malo sunca, mjeseca cvije?a, suza – i
  pripovijest je svršena.”

  Ona kaže da rijetko kojem piscu u?e u galavu da se ta junakinja li junak
  otrovaju, probodu ma?em i umru: “Samo katkad u?e kojem piscu u glavu,
  te junak ili junakinja moraju se otrovati, probosti, pa?e umrijeti od suhe
  bolesti ! Vje?na idila, vje?na monotonija.”
  Nato se ona pita jesu li pisci kadri u malen okvir naslikati velike divske
  slike, mogu li naši pisci stvoriti velikog junaka: “Jesu li pisci kadri naslikati
  u malenu okviru velika divske slike, može li u naših okolnosti postati
  kakav zanimljiv junak romanu?”

  Nato joj Šenoa odgovara da junaka ne treba stvarati nego da je dovojlno
  okrenuti se oko sebe da bi se našlo junaka, tj. može se ga na?i u
  svakodnevnom životu. Rekao joj je i to da upravo zato što smo mali narod
  koji je imao tolike borbe upravo mi možemo napisati najljepše
  romane:

  ”Upravo okvir naše malešnosti koja sapinje ?esto smjelu dušu i žarko srce,
  rodi tolike borbe, tolike sukobe da ?e dušu silno potresti, i povijest
  ljudskog srca u nas toli razlika, toli živada našim piscima ne treba nego
  prepisati je pa su napisali najljepši roman.”

  Kratki sadržaj:
  U pripovijesti prijan Lovro Šenoa je opisao tragi?an udes mladog u?itelja,
  njegovog prijatelja Lovre. Lovro je sin iz slabo imu?ne slovenske obitelji.
  Roditelji su željeli da im se bar jedno dijete digne na imu?an položaj,
  a pošto je Lovro bio od malih nogu jako inteligentan i željan znanja
  roditelj su odlu?ili da on bude sve?enik. Lovro je po?eo u?iti za sve?enika,
  ali on se zaljubio i shvatio da kao sve?enik ne?e mo?i nikad imati voljenu
  osobu pokraj sebe i on je odustao od sve?eni?kih studija. Taj je doga?aj
  jako povrijedio njegovu obitelj, jer je njegova majka samo željela da ga
  vidi u odori sve?enika. Kad je odlu?io odustati od sve?eni?kog reda pozvao
  ga je predsjednik k sebi da u?i njegova sina i Lovro pristane. Neko je
  vrijeme on tako u?io njegova sina, ali njemu je bilo neugodno da je on na
  teret tu?oj obitelji i on je odlu?io da okuša sre?u tako da se upiše u
  orijentalnu akademiju. Grof mu je pomagao da dospije u orijentalnu
  akademiju putem veza, ali nije bilo uspjeha jer je bilo jako puno kandidata
  i Lovro nije uspio. Nakon toga Lovro odlu?i pisati molbu u ministarstvo da
  postane u?itelj, ali i tu je bio razo?aran jer ga nisu ga primili.
  Kada je njegov otac pro?itao to pismo on je odlu?io da ?e Lovri pomo?i i
  da ?e mu dati sav novac samo da ostvari svoje želje i da oti?e u Be?.
  Neko vrijeme otac mu je slao novac ali je nakon toga zapao u velike
  dugove i nije mogao potpomagati Lovri, i jedan od ?aka mu je savjetovao
  da ide u Hrvatsku raditi kao u?itelj a Lovro to prihvat. Nakon završenog
  tre?eg te?aja sveu?ilišta Lovro odlu?i oti?i u Zlatni Prag. Lovro je u Pragu
  upoznao djevojku po imenu Minka, kroz razgovor je doznao da je ona
  bogata a to je upravo njemu trebalo, bogata djevojka koja ?e izbaviti
  njegove roditelje iz dugova. I on je imao na umu da se oženi tom
  djevojkom sve dok mu Šenoa nije otvorio o?i i rekao da je to stara
  usidjelica koja ne?e donijeti miraz udajom jer njen otac ima još šestero
  djece na koje treba podijeliti svoje bogatstvo. Poslije tog saznanja Lovro
  je odustao od nje. Nakon završenih svih ispita Lovro je ?ekao samo da mu
  dodjele mjesto u jednoj od hrvatskih gimnazija. I dok su jednog dana
  Lovro i Šenoa bili u jednoj kavani pri?e im jedan debeli ?ovjek kojega su
  trebali podu?iti, on je savjetovao Lovri nakon što je ?uo njegovu pri?u da
  traži bogatu djevojku da se oženi, i on mu savjetova neka ide u Split jer
  on pozna jednu mladu djevojku koja živi sa stricem a bogata je.
  I tako Lovro oti?e u Split i tamo upzna tu djevojku po imenu An?elika u
  koju se on i zaljubio, a nije bio samo novac u interesu. An?elika se
  zaljubila u njega i odlu?ili su tu vezu okruniti brakom.
  U me?uvremenu njen je stric doznao da je Lovro potekao iz siromašne
  obitelji i zabranio An?eliki vjen?anje s Lovrom. Kad je Lovro to doznao on
  se ubio u stanu u kojem je živio tako da si je britvom prerezao grkljan.
  I tako završava životna pri?a mladog, inteligentnog, u?enog ?ovjeka koji
  je imao znanja za velike uspjehe ali nije imao ono najvažnije - novac.
  I sad nakon tog pro?itanog djela postavljam si pitanje da li je bolje biti
  glup i bogat ili pametan i siromašan!?

  Analiza likova:
  Prijan Lovro

  “Po naglasku sude?i bijaše pohrva?eni slovenac. Bio je ?ovjek srednjeg
  stasa, koš?ast, širokih ple?iju. Glava neobi?no velika nali?ila posve kugli;
  ?elo mu bilo široko, visoko, re? bi uglasto, lice osuho, blijedo, u srijedi
  široko, zdola posve šiljasto, nos fin, usne tanke, stisnute, br?i?i slabi,
  kosa crna i glatka, duga, pravilno u dvoje razdjeljena, a o?i male, tamne,
  žmirkave, al i vrlo žacave.” (str. 12.)

  “Govorio je sprvine polagano, sve?ano, kratko poput epigrama,
  al i apodikti?ki, prepli?u?i govor franceskim dosjetkami. Bio je pod silu
  miran, al neobi?ni sjaj njegova oka odavao je da je ?ovjek strastven.
  Kad bi zapodjela živahna prepirka o kakvoj neznatnoj stvarci– a toga je
  bilo zaonda dosta – šutio Lovro marmorkom te bi samo potkraj govora
  ironi?kom izrekom izvrnuo cijelu raspravu na šalu. Po prvom razgovoru
  razabrah da je Lovro vanredno darovit ?ovjek, da mnogo, veoma mnogo
  znade. Kraj svih tih vrlina ne bijaše mi Lovrin prvipojav prijazan.
  Nešto me odbijalo od njega.” (str. 13.)

  Malvina:
  “U vlastelina bila ljepušna jedinica, crnooka i zlatokosa, bujna i vesela,
  a pametna, vanreda pametna. Umjela ona više jezika, umjela crtati,
  udarati u glasovir i više toga. Osobito rado govorila je franceski, pa je
  francesku knjigu i dobro poznavala. I Lovro biješe tom jeziku vrlo vješt.
  Nije dakle ni ?udo da se mladi svetac i crnooka, plavka mnogo me?
  sobom ?avrljali o cvije?u, o suncu, o glazbi, o Berangeru i o koje?emu.
  Mladica biješe živa, vrlo živa.” (str. 18.)

  Opis Minke kakvu je vidio Lovro:
  “Na prvi mah smetoh se ponešto. Nisam znao da l’ je mlada, da l’ prizrela
  djevojka. Bijaše visoka, tanka, gipka, blije?ana lica, krasna profila, tamne
  kose u uvojke spletene i tamnih žarkih o?iju. Iza širokih rukava tamne
  svilene haljine virile bijele drobne ruke a nad ?elom treptila zvijezda od
  brušene ocjeli. Uprla bje glavuo ruku, da joj je mjese?ina padala na
  sjajnu kosu i iskrami se preljevala u tamnih o?ih. Ljepa je, mišljah u prvi
  mah.“ (str. 47.)

  Istiniti opis Malvine:
  Mjese?ina pokaza mi cijelo joj lice. Zadrhtah. To ne bijahu cvatu?i obrazi
  mladosti. Od nosnica prema kraju usnica pružile se dvije crte, svjedo?ice
  zrelijih ljeta, usnice bijahu vehle, pod o?ima si vidio nagrešpanu kožicu;
  cijelo lice bijaše osuho, uvehlo. Ne, to nije rascvala ružica - to je usidjelica
  koja doziva u pomo? mjese?inu da joj poz?ati uvehlo lice. Minka prepa se
  mog pogleda i okom joj sinu iskrica demonske ljutine, al ubrzo zapita me
  smiješe?i se: - Šta ste zamukli? - Al Minkin posmjeh ne bijaše smiješak
  an?ela od šesnaest godina.

  Dojam o djelu:
  Meni se djelo svidjelo pogotovo zato jer su takve stvari još i danas
  aktualne. Ako je osoba iz slabostoje?e obitelji onda je jako mala
  vjerojatnost da ?e do?i na položaj o kojem mašta tj. biti ugledan u društvu
  i imati mo?. Isto tako svi?a mi se to kako je pisac dokazao da naši pisci
  nisu bezvrijedni i da mi ne moramo izmišljati junake i uvrštavati ih u
  nepostoje?e vrijeme i mjesto, nego je dovoljno da prelistamo našu
  povijest i dobili smo junake koje ne treba da opisujemo onakvi kakvi nisu
  nego istinit izgled i istinite osobine. Tim djelom Šenoa daje kritiku svog
  vremena koje je i danas prisutno. On poti?e hrvate da po?nu ?itati vlastito
  bogatstvo i da se ne trebaju sramiti onog što jesu i glumiti ono što nisu
  ?itaju?i izri?ito stranu literaturu.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: August Šenoa - Prijan Lovro - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  AUGUST ŠENOA: PRIJAN LOVRO

  Bilješke o piscu:
  August Šenoa ro?en je u Zagrebu 1838. Sin je doseljenika.
  U svojoj obitelji je prvi po?eo pisati svoje prezime hrvatski (dotad je ono
  bilo Schönoa). Studirao je u Zagrebu, Be?u i Pragu. Književni ga rad
  udaljava od studija. U Be?u 1865. ure?uje dva lista. Vra?a se u Zagreb
  1866., sljede?e godine oženio se sa Slavom Ištvani?. Od 1868. do 1870.
  radi u kazalištu (umjetni?ki ravnatelj, dramaturg). 1871. izdaje svoj prvi
  roman Zlatarevo zlato. Iste godine postaje veliki gradski bilježnik.
  1873. biva imenovan gradskim senatorom. 1874. preuzima ?asopis
  Vijenac. 12. 12. 1881 umire od upale plu?a.
  Njegova djela: Zlatarovo Zlato, ?uvaj se senjske ruke, Selja?ka buna,
  Diogenes, Kletva, Prijan Lovro, Barun Ivica, Prosjak Luka, Branka,
  Smrt Petra Sva?i?a, Propast Venecije, Fratarska oporuka.

  Slikar hrvatske društvene stvarnost
  “U histori?kom romanu moraš analogijom izme?u
  prošlosti i sadašnjosti narod dovest do spoznaje
  samog sebe.” - August Šenoa (Vijenac, 1874.)

  Prikazuju?i prijelomna razdoblja u našoj povijesti, Šenoa je obuhvatio
  ?itav niz doga?aja, od života plemstva do malih gra?anskih obitelji,
  od velikih ratni?kih podviga do žu?nih rasprava u Hrvatskom saboru,
  sve do intimnih porodi?nih slika i ugo?aja, obuhvativši time sve aspekte
  društvenog života u Hrvata. Vještom fabulom uspio je stvoriti mostove
  izme?u prošlosti i sadašnjosti, bude?i time svijest naroda i prikazuju?i mu
  njegovu pravu društvenu zbilju.

  Slijede?i geslo iliraca “Prosvjetom ka znanju” Šenoa je tražio baš takve
  motive koji ?e zaintrigirati tadašnje društvo a i istovremeno prenose?i
  svoje poruke njima. Svojim motivima i vještim pisanjem Šenoa je stvorio
  po prvi put u povijesti hrvatske književnosti ?itala?ku publiku, obilježivši
  tako ?itavo stolje?e.

  Utjecaj sredine na pojedinca
  U svojoj pripovijest Prijan Lovro Šenoa nam daje portret tragi?nog junaka
  Lovre ?ija je sudbina odre?ena sumornoš?u sredine u kojoj se taj junak
  kre?e. U njoj Šenoa raspravlja o odnosu društva i pojedinca odnosno
  utjecaju društva na pojedinca. Lovro je osoba iznimnih intelektualnih
  sposobnosti ali zbog njegova podrijetla društvo ga odbacuje uzrokuju?i
  time njegovu propast. Njegovim prvim dolaskom u grad otvaraju mu se
  novi vidici i on zaželi uzeti komadi? slasti što ju je zamišljao u gradskome
  životu:
  “Kad je Lovro vidio velike ku?e, silu ljudi, visoke tornjeve, kad su mu po
  prvi put zagrmile velike orgulje, razigra mu se mlado srce preko reda.“

  Ali tek što je vidio vanjskoga svijeta stadoše ga kidati od njega
  (“… žarkomu srcu mladi?a bijaše svijet preuzan, prezalo ono proletjeti
  preko svijeta, više svijeta, a ovamo ustadoše kidat ga od svijeta, zatvorit
  ga u sebe…”). Nemirna duša ne može na?i utjehu u zatvoru društvene
  konvencije ve? traži slobodan prostor u razvoju vlastitog intelekta.
  Zbog takvih težnji ?ovjek u tadašnjem društvu biva proganjan i njegova je
  sudbina samo niz sankcija uvjetovanih društvenim okolnostima
  (“… vaša žrtva nije ništa drugo nego obi?na posljedica naših društvenih
  okolnosti…”). Društvo uvjetuje razvoj ?ovjeka, ne pita za njegovo znanje i
  kvalitete ve? gleda njegovo porijeklo (“Svijet obi?no ne sudi mladi?a po
  duševnim vrlinama, ve? po školskim svjedodžbama ili kasnije po ve?em ili
  manjem zvanju. ?esto se ljudi klanjaju plitkoj glavi jer je uvrštena u red
  javnog zvanja, ?esto rugaju se umniku jer je ništa, jer ne spada u koju od
  društvenih kasta…”).

  Stvaranje ?itala?ke publike
  Šenoa u svojim djelima vodi dvije fabule, jednu ljubavnu a drugu
  temeljenu na povijesnoj gra?i. Dok je ljubavnu fabulu pisao romanti?arski,
  drugu je vodio iznimno realisti?ki prenose?i svoje poruke ?itaocu. Taj izbor
  dvostruke fabule upotrijebljen je zato da bi se stvorila ?itala?ka publika na
  hrvatskom jeziku. Do tada su ?itatelji bili zatrpani gomilom jeftinih romana
  jednakog zapleta, i sve se više po?eli okretati stranoj književnosti
  zaboravljaju?i svoju. Te je ideje Šenoa prikazao na samom po?etku
  Prijana Lovre dobivši time izliku da prikaže još jedan društveni problem.

  Realizam
  Realizam je razdoblje u književnosti koje traje od 1830. do 1870.
  U tom razdoblju dolazi do naglog uzdizanja gra?anskog društva,
  stvaranja sve ve?ih klasnih razlika izme?u onih koji imaju i onih koji
  nemaju. Javlja se bijeda i ideje o utopisti?kom društvu jednakih.
  Znanost se postavlja kao temelj ljudskog života i odbacuje se mistika i
  religija. Književnici se kriti?ki odnose na društvo iznose?i u svojim djelima
  sve aspekte tadašnjeg društva. Afirmiraju roman kao književnu vrstu i
  stvaraju tzv. tipove junaka koji nose osobine odre?ene skupine ljudi.

  Prete?a realizma

  Šenoino razdoblje nazivamo protorealizmom koje prethodi realizmu u
  Hrvatskoj. Šenoa je u svojim djelima uspio iznijeti na vidjelo probleme
  tadašnjeg društva i potaknuti nacionalnu svijest. U svojim djelima Šenoa
  je najavio realizam koji stiže u Hrvatsku na izmaku snaga europskog
  realizma.

  Dojam o djelu:
  Ovo djelo zaslužuje prolaznu ocjenu zbog skupljene fabule koja je
  morala biti malo više razrije?enija, te ono zahtijeva još rada na njemu.

Similar Threads

 1. August Šenoa - Zlatarevo zlato - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 08. 01. 2009, 00:36
 2. August Šenoa - Seljačka buna - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 17:51
 3. August Šenoa - Povjestice - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 06. 01. 2009, 01:57
 4. August Šenoa - Kako došlo, tako prošlo - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 19:14
 5. August Šenoa - Čuvaj se senjske ruke - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 30. 12. 2008, 12:16

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •