Results 1 to 2 of 2

Thread: Ivana Brlić Mažuranić - Regoč - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ivana Brli? Mažurani? - Rego? - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ivana Brli? Mažurani? - Rego? - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  IVANA BRLI? MAŽURANI?: REGO?

  Bilješke o piscu:
  Ivana Brli? Mažurani? ro?ena je 1874. godine u Ogulinu, gdje je i živjela
  do svoje šeste godine. Poslije toga živi u Zagrebu i poha?a privatnu školu,
  posve?uju?i osobitu brigu izu?avanju jezika, te je u najmla?im godinama
  govorila i pisala francuski, a kasnije je još nau?ila njema?ki, ruski
  i engleski jezik. Objavila je sljede?a djela: "Valjani i nezadovoljni",
  "Škola i praznici", "Slike", "?udnovate zgode šegrta Hlapi?a",
  "Pri?e iz davnine", "Knjiga omladini", i još neka pou?na djela.
  "Pri?e iz davnine" doživjele su niz izdanja u zemlji i prevedene su
  na desetak europskih jezika: engleski, švedski, ?eški, danski, ruski,
  slova?ki, njema?ki, francuski, talijanski i ukrajinski. Neki strani književnici
  povezivali su "Pri?e iz davnine" s narodnim pri?ama, ali poznato je da se
  radi o originalnom djelu koje sa narodnim pri?ama povezuju samo likovi i
  mjesta iz hrvatske mitologije. Ivana Brli? Mažurani? umrla je u Zagrebu
  21. 09. 1938. godine.

  Mjesto radnje:
  Legen grad, selo

  Vrijeme radnje:
  Davno

  Tema:
  Prijateljstvo izme?u diva Rego?a i vile Kosjenke, te njihov put u nepoznati
  kraj.

  Osnovna misao:
  Ne treba se sva?ati i veseliti tu?em zlu.

  Likovi:
  Rego?, Kosjenka, Lilja, djeca, baka i djed

  Kratki sadržaj:
  Jedne ljetne no?i dok su ?uvari konja spavali sa oblaka su se spustile vile,
  kako bi se po vilinskom obi?aju malo poigrale sa konjima. Kosjenka je bila
  mala vila koja je te no?i prvi put sišla sa oblaka. Uhvatila je najbližeg
  konja koji ju je ponio u daleki svijet. Jurili su iznad polja, rijeka, brda i
  dolina. Kosjenka se ?udila i divila svemu što je vidjela, a najviše joj se
  svidjelo kada su projurili pokraj šume kraj koje su bila dva polja i dva
  sela, a malo dalje jedna velika rijeka. No konj nije htio stati nego je i dalje
  jurio sve dok nisu stigli do ruševina grada Legena, gdje je Kosjenka uz
  pomo? svog vilinskog vela nekako uspjela si?i, a konj je ojurio dalje u
  ravnicu. Kosjenka je hodala kroz grad o?ekuju?i neko ?udo, ali na sve
  strane su bile samo ruševine. Iznenada, ispod jednog zida ugleda ?ovjeka
  kako spava na toj hladno?i. Bio je to Rego? koji je ve? tisu?e godina živio
  u Legenu, a jedini posao mu je bio da broji kamenje Legena grada.
  Kada su se upoznali Kosjenka ga je nagovorila da po?e s njom u
  nepoznato i upozna ljepote svijeta, što je sigurno zanimljivije od brojenja
  kamenja. Da bi lakše putovali Kosjenka od bisera stvori mali koš u kojem
  se udobno smjestila i koji je Rego?u zaka?ila za uho. Kosjenka odlu?i da
  krenu do ona dva sela sa dva zlatna polja i to kroz zemlju da bi vidjeli što
  ima pod zemljom. Dalje je sve bilo ravno, bezbroj putova i stupova.
  Odlu?e da idu ravno, ali kad Kosjenka ugleda dvorac sa blagom nagovori
  Rego?a da ju spusti. I dok se Rego? odmarao Kosjenka pomaknu štapi?
  i uništi zemlju i razdjeli je od Rego?a. Kosjenka se pomiri sa sudbinom
  misle?i da ?e umrijeti, jer ?e Rego? zaboraviti da su zajedno krenuli na
  put. No, prevarila se. Rego? ju je spasio i krenuli su dalje nediraju?i ništa.
  Kada su na zemlji pronašli liš?e znali su da su došli do šume pored zlatnih
  polja. Izašli su na površinu, i to me?u djecu dvaju sela što su se zajedno
  igrala. Kosjenka je na livadi plesala zajedno sa djecom, dijelila bisere kao
  da joj više ne?e trebati i odlu?ila je da ?e tu zauvijek ostati.
  Rego? je razgovarao s Liljom, najmudrijim dje?akom koji mu je rekao da
  je zabrinut jer su se dva sela posva?ala. ?uo je da ?e starješine njegova
  sela srušiti nasip rijeke Zlovode koja ?e potopiti susjedno selo.
  Liljo je znao da ?e i njegovo selo nastradati jer nije toliko visoko koliko
  su odrasli mislili da je. I dok su tako razgovarali za?u se buka u ravnici.
  Rego? podiže Lilju i ugledaše rijeku Zlovodu kako poplavljuje zlatna polja.
  Svi se uplašeni skupiše oko Rego?a i zamole ga da svojom snagom
  zaustavi vodu. Rego? stavi djecu na brdašce pored nasipa i nekako uspije
  ponovno napraviti nasip, ali je do tada voda ve? sve poplavila.
  Nije bilo ni polja ni seljaka. Rego? probije rupu u zemlji kako bi voda otišla
  i kako bi polja ponovno bila plodna. No više nije bilo odraslih da ih nau?e
  kako se to radi. Svi su bili tužni a najviše Rego?, koji im je želio pomo?i
  ali nije znao kako, a i zaželio se svog pustog Legena gdje je u miru
  brojao kamenje stotinama godina. Iznenada Kosjenka povi?e i svi
  pogledaju prema selu gdje ugledaju baku i djeda kako im mašu i koji
  su bili jedini toliko mudri da se sakriju na tavan i tako prežive.
  Djed i baka su nau?ili djecu orati i sijati. Po savjetu djeda i bake sagradili
  su samo jedno selo, jednu crkvu i jedno groblje kako više ne bi bilo zlobe
  i nesre?e. Na sredini sela sagradili su kulu sa vrtom u kojem je boravila
  Kosjenka, a Rego? se vratio u svoj Legen da i dalje broji kamenje.

Similar Threads

 1. Ivana Brlić Mažuranić - Šuma Striborova - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:09
 2. Ivana Brlić Mažuranić - Priče iz davnine - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:03
 3. Fran Mažuranić - Lišće - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 04. 01. 2009, 15:48
 4. Ivana Brlić Mažuranić - Kako je Potjeh tražio istinu - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 19:20
 5. Ivana Brlić Mažuranić - Čudnovate zgode šegrta Hlapića - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 30. 12. 2008, 12:08

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •