Results 1 to 2 of 2

Thread: Ivana Brlić Mažuranić - Šuma Striborova - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ivana Brli? Mažurani? - Šuma Striborova - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  IVANA BRLI? MAŽURANI?: ŠUMA STRIBOROVA

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ivana Brli? Mažurani? - Šuma Striborova - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  IVANA BRLI? MAŽURANI?: ŠUMA STRIBOROVA

  Bilješke o piscu:

  Ivana Brli? Mažurani? ro?ena je 1874. godine u Ogulinu, gdje je i živjela
  do svoje šeste godine. Poslije toga živi u Zagrebu i poha?a privatnu školu,
  posve?uju?i osobitu brigu izu?avanju jezika, te je u najmla?im godinama
  govorila i pisala francuski, a kasnije je još nau?ila njema?ki, ruski
  i engleski jezik. Objavila je sljede?a djela: "Valjani i nezadovoljni",
  "Škola i praznici", "Slike", "?udnovate zgode šegrta Hlapi?a",
  "Pri?e iz davnine", "Knjiga omladini", i još neka pou?na djela.
  "Pri?e iz davnine" doživjele su niz izdanja u zemlji i prevedene su
  na desetak europskih jezika: engleski, švedski, ?eški, danski, ruski,
  slova?ki, njema?ki, francuski, talijanski i ukrajinski. Neki strani književnici
  povezivali su "Pri?e iz davnine" s narodnim pri?ama, ali poznato je da se
  radi o originalnom djelu koje sa narodnim pri?ama povezuju samo likovi i
  mjesta iz hrvatske mitologije. Ivana Brli? Mažurani? umrla je u Zagrebu
  21. 09. 1938. godine.

  Mjesto radnje:
  Šuma Striborova, selo

  Vrijeme radnje:
  Davno

  Tema:
  Ljubav majke prema sinu

  Osnovna misao:
  Dobro pobje?uje zlo

  Likovi:
  Majka, sin, snaha, Malik Tintilini?, Doma?i, Stribor i djevojka

  Kratki sadržaj:
  Neki je momak ušao u šumu Striborovu, a da nije znao da je ona
  za?arana i da se u njoj doga?aju razna ?uda. Šuma je morala ostati
  za?arana sve dok u nju ne do?e netko kome je draža njegova nesre?a
  od sve sre?e ovoga svijeta. Kada je momak nasjekao drva i sjeo na panj
  da se malo odmori, iz panja iza?e zmija i po?me se motati oko momka.
  Ali to nije bila prava zmija, ve? djevojka koje je bila ukleta radi grijeha i
  zlobe, a mogao ju je osloboditi samo onaj tko bi se njome oženio.
  Momak je pomislio da je zmija toliko lijepa da bi je mogao ponijeti ku?i.
  Pomislivši kako je momak glup zmija se odmah pretvori u djevojku,
  te ga zamoli da je povede ku?i i oženi se njome. Zbog zlobnih misli
  djevojci - zmiji u ustima je i dalje zmijski otrov. Momak je bio dobar,
  plašljiv i stidljiv, i bilo mu je neugodno da ne ispuni želju zmiji, koja se
  radi njega pretvorila u djevojku. Bila mu je i ljepa, a on onako neuk nije
  mogao znati što joj je u ustima. Momak je poveo djevojku ku?i u kojoj je
  živio sa svojom starom majkom. Majka je bila stara i mudra, te je odmah
  vidjela kakva joj je snaha i što ima u ustima. Pokušala je objasniti sinu da
  je pogriješio i da je u ku?u doveo zmiju, ali se on naljutio i još pomislio da
  mu je majka vještica. Tako su njih troje nastavili živjeti zajedno, ali ne i
  složno. Snaha je bila zlobna, proždrljiva i goropadna. Htjela se riješiti
  majke, a sin je šutio samo da joj ugodi. Jednog dana kad je majka bila
  toliko nesretna da je poželjela umrijeti, pred ku?om na hladno?i ugleda
  siromašnu djevojku koja prodaje treš?ice. Majka nije imala novca,
  ali uzme nekoliko gran?ica, a djevojci je iz zahvalnosti zakrpala poderan
  rukav na staroj haljini. Uve?er su sin i snaha otišli u posjet kumovima,
  a majka je ostala sama. Morala je ugrijati vodu dok se oni vrate,
  te potpali vatru onim treš?icama što ih je kupila od siromašne djevojke.
  Kada se vatra rasplamsala za?ulo se pucketanje, a iz svake treš?ice pojavi
  se veseli plami?ak. Bili su to Doma?i. Majka je pomislila da joj to Bog
  šalje utjehu, veselila se zajedno sa njima, ali svoju tugu nije zaboravila.
  Ispri?a Doma?ima svoju nesre?u i zamoli ih za pomo?. Jedan od doma?ih,
  Malik Tintilini?, predloži da pod kokoš podmetnu svra?ja jaja, a snaha ?e
  se polakomiti i kao svaka šumska guja isplaziti jezik. Tada ?e sin vidjeti
  što je u?inio. Kako su se dogovorili tako su i u?inili. Kada je došlo vrijeme
  izlegli su se svra?i?i, a snaha zapovijedi majci da donese gnijezdo i pozove
  selo da se pohvali. Kad je ugledala svra?i?e isplazila je svoj tanki zmijski
  jezik i tako je cijelo selo saznalo da je ona zmija, a ne žena. No sina ni
  ovo nije opametilo. Toliko se naljutio na majku da ju je otjerao iz ku?e,
  iako je vani bio snijeg. Majka je žalosno išla preko snježnih polja,
  a kada više nije mogla dalje zapalila je vatru od one treš?ice i ponovno su
  se pojavili Doma?i. Majka im je ispri?ala što se dogodilo i oni je povedu do
  svog starješine Stribora. Sve mu ispri?aju, a on majci ponudi sa se vrati u
  svoje rodno selo, u svoju mladost koja ?e vje?no trajati, i tako zaboraviti
  na sve svoje brige pa i sina. Kad je majka to ?ula zahvali Striboru na
  dobroti i odlu?i ostati u svojoj nesre?i, radije nego da zaboravi sina,
  makar i za sve blago ovog svijeta. Nakon tih rije?i nestadoše sve ?arolije u
  šumi Striborovoj. Nestadoše Stribor i Doma?i, snaha se pretvori u zmiju,
  a majka i sin su ostali sami usred šume i sretno su se vratili ku?i.
  Sin je majku zamolio da joj oprosti, iako mu ona zbog ljubavi nikada nije
  ni zamjerila, a poslije se oženio sa djevojkom koja je prodavala treš?ice,
  tako da su kasnije sve troje sretno živjeli.

Similar Threads

 1. Ivana Brlić Mažuranić - Regoč - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:13
 2. Ivana Brlić Mažuranić - Priče iz davnine - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 06. 01. 2009, 15:03
 3. Fran Mažuranić - Lišće - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 04. 01. 2009, 15:48
 4. Ivana Brlić Mažuranić - Kako je Potjeh tražio istinu - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 19:20
 5. Ivana Brlić Mažuranić - Čudnovate zgode šegrta Hlapića - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 30. 12. 2008, 12:08

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •