Results 1 to 2 of 2

Thread: Franz Kafka - Preobražaj - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Franz Kafka - Preobražaj - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Franz Kafka - Preobražaj - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  FRANZ KAFKA: PREOBRAŽAJ

  Bilješke o piscu:
  Franz Kafka (Prag, 3. 7. 1883. – Be?, 3. 6. 1924), austrijski književnik. Podrijetlom iz imu?ne obitelji praškog Jevreja. Radi lije?enja putovao u Njema?ku, Italiju, Francusku, Švicarsku. Umro od tuberkuloze grla. Kafka je odredio da se njegova književna ostavština nakon smrti spali, ali ju je njegov prijatelj M. Brod ipak objavio. Neprestano pod pritiskom i u tjeskobi, poslušan sin autorativnog oca, bolesnik i osamljenik, Kafka ve? u svojim prvijencima otkriva motive i ideje koje ?e ga mu?iti cijeloga života. Neki se po?etn?ki fragmenti ili prvobitne pripovijesti javljaju kasnije kao dijelovi romana ili kao nove, prera?ene cjeline pokazuju?i tematski i misaoni kontinuitet. Kafka oboga?uje ekspresionizam svojevrsnom zagonetnom simbolikom i aforisti?kim izrazom. Kafkin svijet nije više onaj
  klasi?nog realisti?kog romana; likovi su podvrgnuti metodi redukcije sve dok od njih ne ostane golo bezumlje. Njegov ?ovjek je usamljen i uplašen, dio mehanizma ?iji mu je sastav nepoznat, a sustav nedohvatljiv. Kafkin pesimizam, koji prelazi u potpunu nemo? pred višim silama i u nihilizam, ?esto prati crni humor, s elementima makabra i dvostruke perspektive. Osnova njegovog stila je jasan, aforisti?an izraz, dotjerane realisti?ke pojedinosti, elementi vizija i fantastika. U krajnoj crti njegova metafori?ka proza ostavlja dojam složene alegorije, za koju nema odre?enog racionalnog klju?a, i svijet koji ona sadržava gubi se u beskona?noj perspektivi alogi?nosti, pa se autorove parabole otkrivaju kao zagonetka bez kona?ne odgonetke.

  Analiza likova:
  Otac
  Odnos oca prema svom sinu Gregoru je grub, on ga mrzi i ne smatra
  ga sinom. Takav odnos proizlazi iz Kafkina odnosa prema svom ocu.
  Otac Gregora tu?e i ne pušta ga da uop?e iza?e iz ku?e, ne pušta ga ?ak ni
  iz sobe. Tako je bio grub da ga je ga?ao jabukama i jednom ga je pogodio
  u le?a, a poslije umire zbog toga.

  Majka
  Majka voli sina Gregora, ali ga se srami i stoga ga ne želi vidjeti.
  Ipak se na kraju dovoljno sabrala da bi išla k njemu. Tako je i on bio
  sretan, jer njemu je bilo dovoljno da ?uje njihov glas da bi se razveselio.

  Greta
  Greta je jedina u obitelji koja stvarno voli Gregora, ona se brine za njega,
  hrani ga i pomaže mu kad god može. Grogor je isto volio nju i stoga mu je
  bilo žao što joj nije rekao o namjerama da ju upiše u konzervatoriji,
  budu?i da je tako lijepo svirala. No i ona ga po?inje zanemarivati...

  Tematika:
  Kafka u ovom djelu prikazuje otu?enost Gregora. On je ?ovjek, ali je sasvim druk?iji, razli?it i stoga ga nitko ne voli, cijela obitelj ga mrzi i ho?e ga se riješiti tako da bi ih što manje osramotio. Jedino se sestra brine za njega. Unato? svemu Gregor je usamljen jer osim sestre on nema nikoga, cijeli njegov svijet je mala soba iz koje nesmije iza?i. Jako se bojao oca koji ga je mrzio i htio je u?initi bilo šta da bi ga se riješio. To se i dogodilo, on je bio krivac za njegovu smrt kad ga je pogodio jabukom u le?a. Mama ga je tako?er voljela, ali upravo zbog toga ga njie željela vidjeti jer nije podnijela sve to.

  Zalju?ak:
  Kafkin je svijet apstraktan i abnormalan. Za njega sve što je normalno je anormalno. Okolni likovi u Kafkinim romanima smatraju junake funkcionare u obliku šahovskih figura. Me?utim te figure žive u svojim nepojmljivim zakonitostima i umjesto da im koriste pripremaju im neodgodivi mat. Svijet u kome je Kafka vo?en i u kome je on živio jest onaj Staroga zavjeta. On je taj svijet napustio, ali ga se nije riješio, transponirao ga je u svoje vrijeme, zapravo ga je u?inio bezvremenskim. Posebna zna?ajka svijeta Starog zavjeta jest apsolutni suverenitet božji. On je slobodan na strašan besprigovoran na?in.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Franz Kafka - Proces - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 18:09
 4. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •