Results 1 to 7 of 7

Thread: Dobriša Cesarić - Pjesme - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Dobriša Cesari? - Pjesme - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dobriša Cesari? - Pjesme - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DOBRIŠA CESARI?: PJESME

  Bilješke o piscu:
  Književnik Dobriša Cesari? rodio se 10. 1. 1902. u Slavonskoj Požegi,
  a umro 18. 12. 1980. godine u Zagrebu. Studirao je na Filozofskom
  fakultetu u Zagrebu. Pisao je lirske pjesme i pjesme u prozi. Napisao je
  zbirke pjesama: Lirika, Osvjetljeni put, Goli ?asovi, Spasena svjetla,
  Izabrani stihovi, Knjiga prepjeva, Prolje?e koje nije moje, Izabrane
  pjesme, Slap, Vo?ka poslije kiše i Pjesme. Dobriša Cesari? je jedan od
  najve?ih naših pjesnika.


  SLAP

  Te?e i te?e, te?e jedan slap;
  Što u njem žna?i moja mala kap?

  Gle, jedna duga u vodi se stvara,
  I sja i drš?e u hiljadu šara.

  Taj san u slapu da bi mogo sjati,
  I moja kaplja pomaže ga tkati.

  Dojam o pjesmi:
  Lirika Dobriše Cesari? je jednostavna, ?ista i jasna, snažna, duboko
  misona i ljudski topla. Iz nje sja vje?ita svjetlost i nada u ljudsku dobrotu.
  Cesari?eva je poezija duboko osje?ajna i humana, govori ?ovjeku i o
  ?ovjeku, a Cesari?evi dožljivaji prirode su ?isti i snažni. Pjesni?ki izraz je
  bogato izražajan i prirodan. Pjesnik ima osje?aja za socijalne teme, bijedu
  i nepravdu. Zaokupljen je pitanjem smisla života, vezom ?ovjeka i prirode.
  S malo rije?i pjesnik oživljuje slike iz prirode i grada ili izražava najdublja
  osje?anja.

  Sadržajna analiza:
  Pjesnik je uzeo motiv slapa da do?ara trajanje života, postavi pitanje što u
  njem zna?i pojedini ?ovjek i pokuša na njega odgovoriti. Motiv slapa i kapi
  u pjesmi imaju preneseno zna?enje – slap predstavlja život, ?ovje?anstvo,
  zajednicu, a kap pojedinca.

  Stilska i strukturalna analiza:
  Pjesnik se služi akusti?kom slikom i ritmom rije?i “Te?e i te?e, te?e jedan
  slap” da izre?e misao kako život traje i traje (ponavljanje glagola “te?e”).
  Vizualna slika “Gle, jedna duga u vodi se stvara, I sja i drš?e u hiljadu
  šara” kazuje nam da kao što kapi u slapu zajedno stvaraju igru svjetla i
  boja, tako i pojedinci doprinose svojim djelima boljem i ljepšem životu.
  Pjesnik postavlja pitanje “Što u njem zna?i moja mala kap?” – Što zna?i
  jedan ?ovjek? Epitet uz imenicu kap (“moja mala kap”) kazuje da jedan
  ?ovjek sam za sebe ne zna?i puno. I daje odgovor “Taj san u slapu da bi
  mogo sjati i moja kaplja ga pomaže tkati.” – Svaki pojedinac daje neki
  svoj doprinos zajednici.

  Pjesma se sastoji od 3 kitice. Kitice imaju po 2 strofe sa 10 slogova. Rima
  pjesme je parna. Pomo?u obi?nih, jednostavnih rije?i pjesnik postiže
  skald, ljepotu i misaonost pjesme.


  TIHO, O TIHO GOVORI MI JESEN

  Tiho, o tiho govori mi jesen:
  Šuštanjem liš?a i šapatom kiše.
  Al zima srcu govori još tiše.
  I kada snježi, spušta se tama,
  U pahuljama tišina je sama.

  Dojam o pjesmi:

  Pjesma je nježna i osje?ajna, pomalo sjetna, ali ne i tužna, iako pjeva o
  jeseni i zimi. Bez puno pjesni?kih ukrasa, s pjesmom od samo pet stihova,
  pjesnik postiže pravi jesensko – zimski ugo?aj.

  Sadržajna analiza:
  Ovo je pjesma tišine, smirenja i jesenskog – zimskog ugo?aja.

  Stilska i strukturalna analiza:

  Jesen ima svoje zvukove “šuštanje liš?a” i “šapat kiše”. Pjesnik osluškuje
  te zvukove i do?arava nam ih korištenjem onomatopeje. Zatim sve utihne,
  smiruje se i spušta se tama. Samo se pahuljice bijele i donose s neba mir i
  tišinu. Najjednostavnijim rije?ima pjesnik postiže vizualnu i akusti?nu sliku
  zime “I kada snježi, a spušta se tama, U pahuljama tišina je sama.”
  Prvi stih se ne rimuje s ostalima – najvljuje kako to jesen “govori”.
  Ostali stihovi imaju parnu rimu.


  MRTVAC

  Skupina poluglasnih ljudi
  Kraj odra stoji. Titra plam
  Visoko rabuktalih svije?a,
  Al u tom skupu on je sam.

  Na prozorima sunce sja.
  Treperi. Ali nema mo?i
  Da baci ma i jedan trak
  U tamu beskrajne mu no?i.

  Govor i jecanje i pla?
  Tišina su njegovom uhu
  Životu uzet, on tek šuti,
  Tajanstven u svom crnom ruhu.

  Oko njega mirišu ruže.
  On leži smiren, kao svet.
  Ne osje?a ih. Njihov miris
  Ne dopire u njegov svijet.

  O pjesmi:
  - Tema: Život poslije smrti
  - Motivi: Pogreb, tišina, ništavilo
  - Rima: Paralelna
  - Ritam: Usporen
  - Pjesni?ke figure:
  - epiteti („visoko razbuktale svije?e“)
  - metafore („govor i jecanje i pla? tišina su njegovom uhu“)

  Dojam o pjesmi:
  Ova pjesma mi se svi?a, iako je tužna. U meni je pobudila osje?aj tuge.
  Navela me je na razmišljanje o životu poslije smrti.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dobriša Cesari? - Pjesme - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  Oblak

  Mjesto radnje: Nebo

  Vrijeme radnje: Predve?erje – “U predve?erje, izneneda...”

  Tema: Oblak

  Rima: Iznenada - grada

  Likovi: Oblak, vjetar

  Kratki sadržaj:
  U ovoj pjesmi opisuje se jedno predve?erje kada se na nebu pojavio
  oblak. Vjetar sa visine ga je njihao, s njime se igrao. Tako jako se okretao
  po zraku da su ljudi ?ak gledali njegovu lijepu igru na nebu. Tako dugo se
  igrao dok ga jednom vjetar nije samo raznio.

  Naljepša kitica:
  “I plovio je sve to više,
  Ko da se kani di? do boga;
  Vjetar visine ga je njiho,
  Vjetar visine raznio ga.“

  Ta mi je kitica najjepša zato što je najljepše opisano kako se vjetar igra sa
  oblakom i kako ga na kraju raznese.


  Mrtva luka

  Mjesto radnje: Luka – ”... ima jedna mrtva luka...”
  Vrijeme radnje: Jutro

  Tema:
  Mrtvi brodovi koji se boje plovidbe
  Rima: brodi – vodi
  boje – stoje
  sre?u – me?u

  Likovi: Brodovi, ?uk

  Najljepša kitica:
  “I tako u snovima gledaju sre?u,
  A plovit se boje.
  Na jarbole šarene zastave me?u
  I – stoje.“


  Prazan život

  Mjesto radnje: Ulica

  Tema: Život

  Rima: licima – vidicima
  presiti – desiti
  dolaze – prolaze
  mukama – rukama

  Likovi: Netko tko ima težak život i želi nekamo pobje?i

  Kratki sadržaj:
  U ovoj pjesmici je pisac opisao težak život ljudi koji žele nekamo pobje?i,
  oni ?ekaju neko ?udo a to ?udo im ne želi do?i.

  Najljepša kitica:
  “O, mi smo toga presiti.
  Pobje?i, pobje? nekamo!
  Mi ?udo ?ekamo,
  A ne?e nam se desiti.“

 4. #4
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dobriša Cesari? - Pjesme - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  Vo?ka poslije kiše

  Gle malu vo?ku poslije kiše:
  Puna je kapi pa ih njiše.
  I bliješti suncem obasjana,
  ?udesna raskoš njenih grana.

  Al nek se sunce malko skrije,
  Nestane sve te ?arolije.
  Ona je opet kao prvo,
  Obi?no, jadno, malo drvo.

  Ovo je kratka lirska pejzažna pjesma. Rima je parna.
  Tema pjesme je ponovno ra?anje, bilo vo?ke bilo nekog drugog živog bi?a.


  U spomen Sergeju Jesenjinu

  Izme?u ljudi što pjevaju život
  I grabe užitke iz no?i i vina,
  Ima ih koji padaju? rastu,
  Padaju? rastu kao lavina.

  Njihova duša gasne i gasne,
  Da sto puta ja?e u pjesmama sine,
  A njihov put je ?ist i bijel
  Kao snježni put lavine.

  Ovo je kratka lirska pjesma. Rima je abcb.
  U pjesmi se pojavljuju poredbe (Padaju?i rastu kao lavina;
  A njihov put je ?ist i bijel Kao sniježni put lavine).
  Tema pjesme je život pjesnika Sergeja Jesenjina koji je u potpunosti
  žrtvovao svoj život i svoje zdravlje, zato što je to bio njegov na?in
  dolaženja do inspiracije.


  Shelley

  Kadikad, u kasni sat,
  Tajanstven dar mi bude dat,
  I slušam šumne razgovore
  Sa vjetrom što ih vodi more.

  Na vru?em ?elu u taj mah
  Osjetim cijelog svijeta dah.
  Trepere zvijezde u visini,
  I njihov sjas me sretnim ?ini.

  Prolazi no?. Ja lutam sam.
  O, kom da ovaj zanos dam?
  Ja živim njime, u njem bdim.
  Da pla?em? Pišem? Što ?u s njim?

  Ovo je kratka lirska pjesma. Rima je parna.
  U pjesmi se pojavljuju metafore (Tajanstven dar mi bude dat – pjesnik
  dobiva inspiraciju; I slušam šumne razgovore Sa vjetrom što ih vodi
  more. - Pjesnik ?uje neke ?udne šumove koji ga podsje?aju na razgovor
  likova u nekoj njegovoj pjesmi; O, kome da ovaj zanos dam? – pjesnik
  ne zna u koju bi pjesmu preto?io inspiraciju).
  Tema ove pjesme je inspiracija koja je piscu došla u kasne no?ne sate.


  Predjesenji dan

  Ve? nema sunce starog žara,
  Al dan je nasmješen i vedar.
  Bez Posla i ne vi?u? više
  Posljednji pro?e sladoledar.

  Tumara bijeli ?ovjek ljeta
  Po gradu, nevesela lica.
  Kadikad padne žuti list
  Pred kota? njegovih kolica.

  To javlja jesen, da je tu,
  I zemlja ?eka prvu kišu,
  A kestenjari -ti uglari-
  Prašinu ljeta s pe?i brišu.

  Ovo je kratka lirska pjesma. Rima je abcb. U pjesmi se pojavljuje
  personifikacija (Al dan je nasmiješen i vedar; To javlja jesen, da je tu).
  Tema pjesme je preobrazba iz ljeta u jesen i zimu.

 5. #5

  Default hehe

  de ovo je super

 6. #6

  Default

  ovo mi je pomoglo... fala

 7. #7

  Default

  Mi moze netko molim vas napisati interpretaciju jedne moderne ili tradicjonalne lirske pjesme! Hitno mi je! nek mi posalje na mail:lucy2910@windowslive.com

Similar Threads

 1. Replies: 28
  Last Post: 20. 12. 2011, 14:01
 2. Vladimir Vidrić - Pjesme - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 01:05
 3. Federico Garcia Lorca - Pjesme - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 00:53
 4. Antun Gustav Matoš - Pjesme - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 00:29
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •