Results 1 to 4 of 4

Thread: Dante Alighieri - Pakao - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Dante Alighieri - Pakao - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dante Alighieri - Pakao - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DANTE ALIGHIERI: PAKAO

  Bilješke o piscu:
  U Danteovom djelu odrazio se cjelokupan život medijavalnog svijeta i po Engelsovim rije?ima bio je on "u isti mah posljednji pjesnik srednjeg vjeka i prvi moderni pjesnik". Pisac i politi?ar koji ljudsko djelovanje gleda u sklopu nepromjenjivih moralnih zakona. Dante je izrazio i vrijeme u kojem je živio i trajne ljudske dileme izme?u dužnosti i osje?aja, misaonosti i akcije.

  Mjesto radnje:
  Pakao

  Likovi:
  Dante Alighieri
  Vegilije
  Beatrice

  Sadržaj:
  Prvo pjevanje
  Prema Danteovu shva?anju ?ovjek na pola svog života kre?e na zagrobna putovanja. Na po?etku svog putovanja pjesnik je zalutao. Susre?e razli?ite zvijeri, a od straha ne zna kuda da krene. Te zvijere koje je susreo zna?e oholost i lakomislenost. U pomo? pjesniku dolazi Vergilije, pjesnik koji je napisao Eneidu i izbavi ga sa pogrešnog puta, a dovodi ga do vrata svetog Petra.

  Peto pjevanje
  Tako se pjesnik zajedno s Vergilijem spušta iz prvog u drugi krug, koji je bio manji ali zato bolan, pla?an i jadniji. Nailaze na velikog Minosa koji je tu postavljen da bi odredio koliko je tko grešan i gdje ga treba smjestiti tj. u koji dio pakla. Vo?a pjesnika razgovara sa Minosom i ne dozvoljava mu da se nepristojno ponaša prema pjesniku. Pjesnik vidi i ?uje strašne muke i patnje. Zanima ga tko su te duše što tako pate, a vo?a mu govori. Tu je Kleoatra koja je bila Cezarova i Antonijeva ljubavnica. Tu su još Panis i Triston. Želja pjesnika je da razgovara sa drugim zaljubljeni dušama. Dolaze Francesca i Paolo i pri?aju o ljubavi, a pjesnik osje?a bol zato što da je to dovelo dovde. Tada Francesca zapo?inje pri?u kada je osjetila prvu ljubav. Na kraju njezinog pri?anja Paolo pada od bola u nesvijest.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dante Alighieri - Pakao - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DANTE ALIGHIERI: PAKAO

  Bilješke o piscu:
  Dante Alihgieri bio je talijanski nacionalni pjesnik, rodom iz Firence. Živio je do smrti u progonstvu jer se miješao u politiku te nakon pobjede
  protivni?ke stranke bio prognan. Kao politi?ar, filozof i tvorac književnog talijanskog jezika ostavio je mnoga djela (nedovršena filizofska rasprava Gozba i politi?ki traktat O monarhiji). Književni rad po?eo je zbirkom pjesama Vita Nuova (Novi život) koju je posvetio svojoj mladena?koj
  ljubavi Beatrice. U želji da ju uzvisi, nakon njene smrti Dante zapo?inje s Božanstvenom komedijom koja se sastoji od 100 pjevanja te je to bila savršena brojka u to doba. Sastoji se od tri dijela i to Pakla, ?istilišta i Raja (svako ima 33 pjevanja + jedno uvodno). To djelo bilo je najve?e dostignu?e srednjovjekovne literature i jedno je od najve?ih književnih dostignu?a ?ovje?anstva.

  Sadržaj:
  Peto pjevanje
  Ovo pjevanje spada u drugi krug pakla i u njemu se nalaze griješni ljubavnici. Oni su po?inili grijeh jer su bili ljubavnici tj. uništili su život ljudi koji nisu bili krivi. Kazna za taj grijeh je da cijelo vrijeme puše oluja te oni nikada nemaju mira. Dante je duboko u paklu i nailazi na krugove koji su sve manji, a muke sve ve?e, ja?e i gore. U drugom krugu susre?emo Minosa, Didonu, Kleopatru, Parisa, Ahilu, Tristana, Semiramidu i ostale likove iz mitova i pri?a. Minos, mudar mitski kralj, je po Danteovom shva?anju sudac na ulazu (“Tu Minos strašan, zubima reže? stoji na pragu ondje grijehe ispitiva, sudi i šalje, repom pravdu kroji.”). Dante susre?e i Parisa i Tristana koji su zbog zabranjene ljubavi u ovom djelu pakla. Susre?e i Didonu koja je tu zato jer je po?inila samoubojstvo. To je i Kleopatra koja je bludom dušu izgubila. Mislim da kazna nije dovoljno oštra te da bi ona mogla biti puno bolnija i mukotrpnija. Od citata mi se dosta dopao dio od 121. do 130. gdje mu?enici govore o mukama koje proživljavaju te više nemogu trpiti. Mislim da ova kazna nije baš tako jaka kako to Dante navodi ve? malo pretjeruje i ja bih u taj krug pakla stavio puno ve?u kaznu. Ina?e mi se ovo pjevanje dosta dopalo.

  Šesto pjevanje
  Ovo šesto pjevanje spada u tre?i krug pjevanja te taj krug spada u neumjerene. U njemu se nalaze proždrljivci koji su dospjeli u taj krug zbog grijeha kao što su oholost, škrtost i lakomost. Kazne su pravedne i oni polegnuti moraju doživljavati muke jer ih tu?e kiša, snijeg i led. Uz to još se i tu nalazi Ceber - zvijer koja im dere kožu, raskidava ih i mu?enici doživljavaju vrlo velike muke. Kazna je sigurno pravedna te im se sve vra?a što su oni u?inili drugim ljudima za vrijeme života. Drugi su ljudi bili mokri, bosi i gladni baš zbog proždrljivca koji nisu imali samilosti s nikim. Dante u ovom dijelu pakla susre?e Ciacca koji mu objašnjava koje su duše u ovom dijelu pakla i koja im je kazna tj. koje muke proživljavaju. Dante ga na po?etku ne poznaje te mu govori: “Možda je,- rekoh, tvoja patnja kriva, da mi tvoj lik iz pam?enja izma?e, te mnim, da nikad ne vidjeh živa. Al’ tko si ti, što ovdje, gdje se pla?e, sjediš, a takva kazna ti je dana? Gadnije nema, premda ima ja?e.” (od 43. do 48. stiha). Tu mu Ciacco odgovara i govori da je on iz njegovog grada te da ga je proždrljivost smutila te je tako dospio ovamo. Mislim da kazna svima bude jednaka ako je grijeh isti, no kazna se odre?uje prema grijehu . Možda su neke kazne malo prevelike pa bi ih trebalo ublažiti npr. da ih Ceber samo ?uva, pa neka ih kiša, snijeg i led iscrpe do zadnje kapi krvi .

  Jedanaesto pjevanje
  U ovaj krug pakla Dante stavlja nekoliko vrsta griješnika (nasilnike): "Ubojice, tko se ranom sveti, tko plja?ka, hara - svi ti dane traju u prvom kolu, svak u svojoj ?eti." (od 37. do 39. stiha), te "Svi oni, koji ruku dignu na se, igraju, putem rasipnosti krenu, pa gube? radost pla?u u sve glase (od 43 do 46. stiha). Ovdje Dante govori o ljudima koji se nalaze u tom djelu pakla i njihivim mukama. “Nasilje ?ini Bogu, tko mu cijenu u srcu ne da, pori?e ga, psuje i prezre narav i dobrotu njenu; stog tre?i pojas vatren pe?at kuješ", te se u ovaj dio pakla dospijeva zbog nasilja protiv bližnjih, vlastite osobe, vlastitog imutka, protiv Boga i zavodnici žena. Kazna im je takva da moraju živjeti u predjelu smrdljivih para. Dante u ovom djelu pakla ne susre?e niti jednog svog suvremenika. Mislim da su kazne dobro odabrane i nisu preokrutne, a moramo imati na umu da što dublje mi idemo u pakao tako kazne moraju biti sve strože i ve?e. U svakom slu?aju moraju biti kažnjeni svi oni koji su po?inili nešto krivo te je tako i u stvarnom životu, svatko odgovara za sebe i tako si i sam odre?uje kaznu koju je zaslužio.

  Dvadeset i sedmo pjevanje
  U ovaj dio pakla Dante smješta himbene savjetnike. U ovaj dio pakla su dospjeli svi oni koji su lagali i varali te se njihove duše ovdje pretvaraju u plamen. Tu se nalaze Odisej, Diomed i Guido de Montefeltro. Mislim da je to pravedna kazna za one koji su drugima lagali i varali i cijeli život, i time ga i mnogim ljudima uništili. Dante susre?e jednu gore?u dušu kojoj on daje informacije za razliku od dosadašnjih slu?ajeva. To vidimo u ovim citatima: "Na?e l' se sad tek u tom carstvu tamnom iz onih slatkih latinskih krajeva, gdje bješe izvor mojem grijehu sramnom, kaž', da l' Romanjom ratna zublja sijeva, il' mir je, jer sam s brda kraj Urbina i sedla, otkud Tiber nam se slijeva. Ja sam još slušo nagnut vrh dubina, kad vo? me dirne daju?i mi znati: Govori; to je jedan od Latina." (od 25. do 33. stiha). U ovom pjevanju Dante i duša raspravljaju o stanju u domovini i duša mu povjerava svoje grijehe i priznaje da se kaje. Nakon toga Dante i Vergilije odlaze a to vidimo u ovim stihovima: ”Kad onaj svrši svoju pri?u cijelu, oti?e plamen svojim oštrim rogom palcaju? i teku?i u cvijelu i ja i moj vo?a stupismo tad nogom uz greben dalje k vrhu drugog luka, pod kojim oni, što svijet vezan slogom razdvajaju sad pla?aju sred muka”. (od 130. do 136 stiha). Ovdje vidimo Danteov pogled na taj dio pakla te se on oprašta, i tu ja osje?am taj oprost koji Dante daje zadnjim pogledom.

  Trideset i ?etvrto pjevanje
  U prvom najdubljem dijelu pakla nalazi se Lucifer i on je “vo?a” kako Dante to govori. U citatu: ”Ja digoh o?i, misle? ko prije još Lucifera ondje ugledat, al’ vidjeh tek gdje noge strše dvije.” Vidimo da Dante ni sam nemože vjerovat kako je Lucifer velik te si ga je on zamišljao druga?ije pa ga je to vrlo iznenadilo. Tako?er opisuje tu “rupu” u kojoj se nalazi Lucifer npr. “Nas ne ?ekaše dvor pun sjaja skupa, ve? grdna spilja od prirode šuplja, sa škrtim svijetlom i dnom punim rupa“. To nas na neki na?in zastrašuje ali i podsje?a na neke crtane filmove u kojima možemo vidjeti takve spilje. Isto Dante govori o Brutu i Kasiju i Judi koji se nalaze u Luciferovim ustima te Dante govori o njihovim mukama :“U svakim ust’ma griješnika imade drobe? ga zubima ko trilca jaka, da trojici najednom bol zadade.” I njihove s muke najteže i najbolnije. Dante opisje njihove muke, patnje i prizore kaje je doživio. Nakon što su vidjeli najadublji dio pakla odnosno Lucifera, Dante i Vergilije kre?u van iz pakla što su brže mogli i kada su izašli Dante govori: ” …dok ne vidjeh ?uda, od lijepih stvari, što se nebom gnijezde, kroz okrugao otvor jedan, kuda izi?osmo, da ugledamo zvijezde”. Vidimo da je Dante sretan što je napokon izašao i da je sretan što je ponovo ugledao svijetlo dana, nebo i prirodu oko sebe. Mislim da je ovo najbolje pjevanje, barem se meni najviše svidjelo i to zbog toga što sad znam kako je Dante zamislio najdublji, najmu?niji i zastrašuju?i dio pakla – dio u kojem nema kraja mukama.

 4. #4
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dante Alighieri - Pakao - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DANTE ALIGHIERI: PAKAO

  Bilješke o piscu:
  Dante se rodio izme?u druge polovice svibnja i prve polovice lipnja 1265. u Firenci koja se zbog središnjeg položaja na Apeninskom poluotoku, politi?ke autonomnosti i velike gospodarske mo?i ubrajala u najzna?ajnije talijanske gradove onog doba, dok su njezine veze s ?itavom Europom i djelovima Azije bile dobro razvijene. Potjecao je iz osiromašene plemi?ke obitelji. Mladi Dante je u?io retoriku, vještinu govorništva i pisanja na latinskom, vjerojatno u tada poznatog književnika s enciklopedijskim znanjem Brunetta Latinija, ali kao pisac zapravo se oblikovao samostalno svladavši pjesni?ko umije?e ?itanjem provansalske lirike, pjesnika na talijanskom jeziku i nadasve Vergilija kojeg je smatrao svojim u?iteljem.
  Uz to se zanimao i za glazbu, crtanje i ples, za ratne vještine i pravo. Po o?evoj želji se oženi s djevojkom iz ogranka mo?ne obitelji Donati. Kratko se bavio politikom no pokazao je iznad svega ?vrst zna?aj, nepristranost i zalaganje za slobodu rodnog grada. Dante je bio na strani gvelfa, a poslije podjele na strani Bijelih gvelfa. Francuzi su, tjekom Danteovog boravka u Rimu, zauzeli Firencu i predali je Crnim gvelfima. Idu?e godine je Dante optužen zbog prijevara i prijestupa. Bio je osu?en na trajni progon i na kaznu prema kojoj bi trebao biti živ spaljen padne li u njihove ruke jer im se nije htio predati. Dante je u progonstvu ostao do smrti poslije neuspješnog pokušaja da se vrati u Firencu s naoružanim prognanicima i njihvim saveznicima. Umro je u Ravenni izme?u 13. i 14. rujna 1321.

  Sadržaj:
  Tre?e pjevanje
  Dante i Vergilije u?u u predvorje pakla gdje Dante spazi iznad vrata natpis:

  "Kroz nas se ide u grad sviju muka,
  kroz nas se ide gdje se vje?no pla?e,
  kroz nas se ide do propala puka.

  Pravda nam tvorca višnjega pota?e;
  božanska svemo?, mudrost, sve što znade,
  i prva ljubav graditi nas za?e.

  Što god stvorenja prije nas imade,
  vje?no je, pa smo i mi vje?na vijeka;
  tko u?e, nek se kani svake nade."

  Dante ?uje vriskove boli duša koje ne pripadaju niti paklu niti raju. Danteu su te duše nebitne te iako ih prepoznaje ne imenuje ih. Kada do?u do rijeke do?eka ih Haront koji se ljuti jer je Dante živa duša no Vergilije ga uspijeva smiriti upozoravaju?i ga na Božju volju.

  Peto pjevanje

  Dante i Vergilije se spuštaju u drugi krug koji je manji od prvog kruga no zato ima više pla?a i tuge. Na pragu stoji Minos koji ispituje koje je grjehe duša po?inila. On sudi dušama tako da savije rep na tijelu toliko puta koliko stupnjeva duša treba pasti. I Minos je po?eo vikati na Dantea, ali je opet Vergilije prekinuo viku. Dante i Vergilije nastavljaju put u drugi krug. U drugom krugu su bili grešni ljubavnici, me?u kojima su i Didona, Kleopatra, Paris, Ahilej, Tristan i Semiramida. Grešni ljubavnici su kažnjeni beskona?nom i besprekidnom olujom kako nikada ne bi imali mira. Dante je sreo Paola i Francescu ?ija pri?a je ganula Paola što je Dantea toliko potreslo da se onesvijestio.

  Trideset i tre?e pjevanje
  Dante susre?e kneza Ugolina kojeg je nadbiskup Ruggeri zato?io u kulu s dva sina i dva unuka te ih ostavio da umru od gladi. Ugolino je u paklu grizao zatiljak Ruggerija. Pošto je Ugolino prožet mržnjom Dante ne suosje?a s njim zato mu Ugolino napominje:

  "O tvrd si ako još ti bol ne zada
  miso na slutnju što me tada smuti;
  a kad ?eš plakat ako ne?eš sada?

  Dante ide dalje te dolazi do dijela zvanog Ptolomeja gdje je "povlastica" da izdajice gostiju upadaju prije nego umru. Tamo susre?e Alberiga koji ga moli da mu skine led s o?iju kako bi mogao slobodno zaplakati. Alberigo se da bi se osvetio ro?aku, pretvarao da želi pomirbu pozvavši ga na gozbu. Na kraju gozbe uputio je poziv slugama što je bio unaprijed dogovoreni znak za ubojstvo. Alberigo imenuje i dušu do sebe - Branca d'Oria, mo?ni genoveški plemi?, bio je oženio k?er Michela Zanchea, koji se obogatio prijevarom te ga je kako bi se domogao njegova blaga pozvao na ru?ak zajedno s drugom svojtom i na kraju sve pobio.

  Analiza likova:
  Dante
  ?itavo djelo je alegorijiski napisano, tako da je i Dante u samom djelu alegorija za ?ovje?anstvo. On putuje paklom kao ?ovjek koji mora shvatiti stvarnu prirodu grijeha. Kako je ovo njegov prvi kontakt sa onima koji su opravdano u paklu prokleti i kažnjeni, lako je zaveden u suosje?anje za te duše na po?etku. Kako Dante nastavlja putovanje, nau?it ?e prirodu grijeha i zlih duša, i njegovo ponašanje prema njima ?e se promijeniti.
  Tako u 5. pjevanju, gdje Dante dolazi do 2. kruga gdje su bludnici, preljubnici, susre?e Francescu i Paola. To dvoje ljubavnika se voli i u paklu i nakon što Francesca ispri?a Danteu njihovu tragi?nu pri?u, Dante izražava suosje?anje prema njima. Francesca prepoznaje Danteovo suosje?anje i svojom pri?om toliko rastuži Paola da se Dante na kraju onesvijesti samo gledaju?i Paola. Tu je simbolizirana veli?ina Danteovog neuspjeha da prepozna i prezire grijeh, no kasnije ga knez Ugolino nije uspio navesti na suosje?anje.

  Vergilije
  Rimski pjesnik (70. g. - 9. g. p.n.e.). On boravi u 1. krugu pakla, Limbu. Tamo susre?e Dantea i prikazuje mu se u obliku sjene. Postaje mu vo?a kroz Pakao i ?istilište. U paklu simbolizira razum i ljudsku mudrost. Ima ulogu da nau?i Dantea prirodu grijeha, te kako da prepozna i prezire grijeh.

  Dojam o djelu:
  Djelo mi se dopada jer je pisac pisao veoma kratko, no ipak je prepuno metafora. Pošto je pisano u stihovima djelo se brzo ?ita ako se razumiju pojmovi i za svaki slu?aj imamo objašnjenja koja su zauzela mjesta više nego samo djelo. Kao što je Dostojevski rekao: "Pametni ljudi govore kratko." Najviše me iznenadilo da ne samo da je u tako sažetom djelu opisao pakao i još krugove unutar pakla nego je još pri?ao pri?u iz života nekih ljudi iz svakog kruga. Najviše mi se dopalo upravo to umije?e Dantea da puno kaže s malo rije?i.

Similar Threads

 1. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 2. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 3. Dante Alighieri - Božanstvena komedija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 28. 12. 2008, 14:37
 4. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •