Results 1 to 2 of 2

Thread: Charles Dickens - Oliver Twist - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Charles Dickens - Oliver Twist - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Charles Dickens - Oliver Twist - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  CHARLES DICKENS: OLIVER TWIST

  Bilješke o piscu:
  Charles Dickens rodio se u Landportu 1812. Srednja i “niža srednja” klasa
  (kako ih obi?no nazivaju Englezi), tj. državni ?inovnici, obrtnici, sitni
  trgovci itd. živjeli su prili?no dobro. Siti, zadovoljni, divili su se britanskom
  imperiju. Ukratko, bili su to tipi?ni malogra?ani koji nisu željeli nikakvih
  promjena, zadovoljni trenuta?nim stanjem. U toj “nižoj srednoj klasi”,
  u obitelji siromašnoga državnog ?inovnika, proveo je djetinjstvo Charles
  Dickens. Bio je drugo od osmero djece. Dojmovi koje je ponio iz
  djetinjstva ostali su mu u neizbrisivu sje?anju do kraja života i bili su
  presudni za njegov razvoj kao ?ovjeka i pisca.

  Rano je upoznao bijedu i neimaštinu. Dok je još bio dijete otac mu je
  zbog dugova dospio u zloglasni londonski zatvor Marshalesa.
  Posje?ivao ga je s majkom i zauvijek zapamtio tu ružnu zgradu i jadnike
  koji su u njoj bili zato?eni. Obitelj je zapala u takvu bijedu da je i mali
  Charles morao prekinuti školovanje i zaposliti se kako svi skupa ne bi
  skapavali od gladi. Poslije je u svojim romanima oživio uspomene na to
  svoje jadno, prezreno djetinjstvo.

  Godina 1836. zna?ajna je u piš?evu životu. Po?etkom te godine izlazi mu
  prva knjiga, Bozove skice, u kojoj je sabrao sve književne tekstove što ih
  je do sada napisao. Iste godine ženi se Catherinom Hogarth, k?erkom
  svoga prijatelja i novinskoga kolege. Izašao mu je i prvi mjese?ni sveš?i?
  Posmrtnih spisa Pickwickova kluba, izvanrednog humoristi?nog romana.
  I dalje se nižu uspjesi, Oliver Twist, Život i doživljaji Nicholasa Nicklebyja,
  Stara prodavaonica rijetkosti, Barnabyjem Rudgeom, David Copperfield i
  mnogi drugi.

  Posljednji mu je završeni roman Naš zajedni?ki prijatelj. Smrt ga je
  zatekla dok je pisao Tajnu Edwina Droodea, u pedeset i devetoj godini,
  1871. godine.

  Bilješke tjekom ?itanja:
  - Od 5-50. str. - U tom dijelu opisuje se kada se rodio Oliver, kako je na
  porodu umrla njegova majka, a skoro i on. Olivera su odgojili u
  ubožnici, a kada mu je bilo deset godina išao je za šegrta.
  - Od 50-100. str - Opisuje se kada je Oliver pobjegao iz svoje rodnoga
  grada i sedam dana pješa?io do Londona. Tamo je našao mnogo
  prijatelja.
  - Od 100-200. str. - U ovom dijelu najviše se opisuje težak život Olivera
  Twista u kojem je proživio razne nepravde prema sebi.
  - Od 200-300. str. - Ponajviše se opisuje Oliverovo sudjelovanje u plja?ki
  u kojoj on uop?e nije htio sudjelovati, a u njoj je i ranjen. Otišao je
  jednim ljudima koji su mu pomogli da se izlije?i. On je njima bio jako
  zahvalan.
  - Od 300-408. str. – Ovo je zadnji dio romana. U njemu je opisano
  Oliverovo odrastanje u zrelog muškarca. Doga?ale su se provale,
  vješanja i ubojstva.

  Mjesto radnje:
  Engleska

  Vrijeme radnje:
  19 st.

  Tema:
  Teško djetinjstvo dje?aka Olivera Twista

  Osnovna misao:
  Pisac govori kako dje?ak koji nezna za svoje roditelje na kraju saznaje tko
  su oni, tj. dobro pobje?uje zlo.

  O djelu:
  Radnja, zaplet i rasplet u Dickensovim romanima odvijaju se uglavnom
  prema klasi?nim receptima. Glavni junak, koji je obi?no uzor kreposti i
  poštenja, prolazi kroz niz kušnji, hrabro se bori protiv svakojakih ljudskih
  mana i opa?ina i na kraju izlazi iz te borbe kao pobjednik, a ponaj?eš?e se
  i ženi odabranicom svoga srca, koja je isto toliko dobra koliko i lijepa.
  Poro?ni i zli ljudi primjereno su kažnjeni, dobro?initelji nagra?eni.
  Ipak, premda obi?no unaprijed znamo kako ?e neki Dickensov roman
  završiti i kakva ?e sudbina sna?i njegove junake, slika života koju je pisac
  naslikao uvjerljiva je i piasti?na.
  Sve navedeno možemo na?i u romanu “Oliver Twist”, koji je napisan kao
  spoj tragi?nih i melodramskih elemenata. On je zapravo literarna kritika
  društvene situacije, siromaštva, primitivnosti i oštar prosvjed protiv
  ustanova za djecu koje izrabljuju i mu?e djecu do iznemoglosti. Djelo nije
  samo kritika društva viktorijanske Engleske u doba industrijalizacije,
  ve? je to i galerija likova, od dobro?udnih plemi?a, prosjaka, besku?nika,
  lopova do nakaza i ubojica.

  Kratki sadržaj:

  Jedne no?i nekakva došljakinja u ubožnici rodi sina, pa umre. Sinu je
  jedino ostavila stvari. Dje?ak je odrastao u ku?i jedne siromašne žene.
  Nakon nekog vremena dje?aka Olivera Twista odveo je op?inski pisar
  Bumble u sirotište. Tu je živio vrlo teškim životom. Nakon nekoliko
  mjeseci je otišao u London, gdje je susreo dje?aka koji ga je odveo k
  starom Faginu. Fagin je Olivera u?io trikove. Jednog dana dok su dje?aci
  krali, a Oliver je bio s njima, stari gospodin greškom je shvatio da je
  Oliver nešto ukrao. Olivera su odveli na sud, ali je tamo bio svjedok koji
  ga je oslobodio. Olivera su Sikes i Nancy odveli k starom Faginu.
  Dje?aka su iskoristili u kra?i srebrenine gdje je bio ranjen. Na povratku ga
  je Sikes bacio u jarak. Oliver je ležao u jarku sve dok nije pala kiša koja
  ga je i probudila. Sav iznemogao otišao je ku?i. Kod ku?e je bila Nancy
  koja se brinula o njemu. Nancy je shvatila da bi bilo najbolje da ga opet
  ne uhvate Fagin i Sikes. Oliver se brzo oporavljao, upoznao je i dobru
  djevojku Rose, a susreo je i starog gospodina Branlowa te mu je ispri?ao
  sve što se dogodilo otkako je napustio njegov dom. Gospodin Branlow je
  saznao da Oliver ima starijeg polubrata koji se predstavlja pod lažnim
  imenom (Monks). Monks je došao u London da uništi Olivera i sve što bi
  uputilo da je Oliver njegov polubrat. Htio ga je uništiti jer nije želio s njim
  dijeliti nasljedstvo, a pr tome mu je pomogao i Fagin. Stari gospodin
  Branlow je to saznao od Nancy. Dok je Nancy to pri?ala gospodinu
  Branlowu tamo je bio i Fagin koji je prisluškivao njihov razgovor.
  Fagin je to ispri?ao Sikesu koji je odmah ujutro ubio Nancy. Sikes je želio
  pobje?i u London, ali ga je policija uhvatila. Nedugo zatim i Fagin je
  uhva?en i nakon odluke suda pogubljen. Djevojka Rose je saznala da je
  Oliver sin njezine pokojne sestre Agres Fleming koja je bila ljubavnica
  Edvina Leeforda. Njemu je rodila sina, a zatim umrla. Rose se udala za
  sina gospo?e Mayle koja im je poklonila ku?u. Gospodin Branlow je usvojio
  Olivera pa su živjeli sretno do kraja života.


  Analiza glavnog lika:
  Oliver Twist bio je blijedo, mršavo dijete, ponešto niska rasta i sitan.

  Citat:
  “Me?utim, priroda ili naslije?e usadili su bili Oliveru u prsa zdrav i snažan
  duh, koji se zahvaljuju?i oskudnoj prehrani u tom zavodu, mogao po volji
  širiti i razvijati.”

  Iako je Oliver izvana izgledao slabašno, iznutra je bio vrlo jak, što
  dokazuju njegove borbe kroz život.

  Citat:
  “Nisam ja gad – odvrati Oliver u velikom strahu. - Ja nju ne poznajem.
  I nemam uop?e sestre, ni oca ni majke. Ja sam siro?e, a stanujem u
  Pentonvileu.”

  Dojmovi i kritike:
  Teško bi bilo na?i nekog drugog pisca koji je imao oštrije oko da zapazi i
  najsitnije pojedinosti, i najsi?ušnije crte. Svi su njegovi prizori i likovi
  plasti?ni, trodimenzionalni, vidimo ih pred sobom kao u životu. A sve je to
  za?injeno blagim, divnim, neodoljivim humorom. Taj humor, kojim je na
  juriš osvojio svoje sunarodnjake, javlja se od vremena do vremena u
  svakoj njegovoj knjizi i tjera ?itatelja na smijeh, širok, zdrav i radostan.

  “Oliver Twist” sadrži mnoge tipi?ne oznake Dickensovih djela. Knjiga je
  privla?na za svakoga tko je prvi put uzme u ruke, a oni koji su je jednom
  ve? pro?itali, na?i ?e uvijek u njoj neka poglavlja, prizore i ulomke koje ?e
  rado pre?itavati te jama?no nikad ne?e zaboraviti lica što se u njoj
  pojavljuju.

  Mislim da se najugodnije i najsigurnije osje?ao kad je pisao o djeci.
  I tu je bio pravi majstor. Najviše je kod njih volio i najbolje umio opisati
  njihovu prirodnost i nepokvarenost. I zaista, tko može ostati ravnodušan
  na sve one nesre?e i zla što snalaze dobrog i naivnog dje?aka Olivera od
  njegovih malih nogu? Dje?aka kojega upoznajemo na njegov deveti
  ro?endan, zatvorenog u spremištu ugljena, pa ga pratimo na naukovanju
  kod pogrebnika, gdje spava me?u ljesovima, sam kao u grobu,
  i koji i poslije, kad do?e u London, gotovo neprestano živi negdje izme?u
  tamnice i groba. I kako da ?itatelj ne zamrzi opakog i lukavog Fagina i
  njegova grubog i opasnog ortaka Sikesa, dva oli?enja zla što
  nadopunjavaju jedan drugoga.

  Ipak, htio bih napomenuti da se u “Oliveru Twistu” prvi put jasno o?ituje i
  jedna Dickensova slabost, a to je sklonost sentimentalnosti koja ?e mu u
  daljnjem književnom radu više štetiti nego koristiti. Katkad ni humor ne
  može odagnati pla?an i otužan dojam izazvan u ?itatelja.

  Najljepši ulomak:
  “Žid se cerekao i, tapšu?i Olivera po glavi, rekao mu da vidi kako ?e oni
  postati još najbolji prijatelji samo ako bude šutio i prihvatio se posla.
  Zatim, uzevši šešir i umatavši se u stari zakrpljeni zimski ogrta?, izi?e i
  zaklju?a vrata od sobe za sobom.”


Similar Threads

 1. Ray Charles - biografija, diskografija i popis pjesama, slike
  By cesarica.net in forum Dobitnici diskografske nagrade Porin
  Replies: 2
  Last Post: 28. 11. 2009, 14:17
 2. Oliver u SLO
  By tina in forum KONCERTI
  Replies: 1
  Last Post: 12. 02. 2009, 16:23
 3. Charles Baudelaire - Cvjetovi zla - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 30. 12. 2008, 00:02
 4. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06
 5. Oliver na Hvaru 15.05.
  By goge in forum KONCERTI
  Replies: 2
  Last Post: 22. 05. 2008, 01:08

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •