Results 1 to 2 of 2

Thread: Ranko Marinković - Novele - Lektire

  1. #1
    super moderator ludi_dennis's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    1,403

    Default Ranko Marinkovi? - Novele - Lektire


  2. #2
    super moderator ludi_dennis's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    1,403

    Default Odg: Ranko Marinkovi? - Novele - Lektire

    Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

    RANKO MARINKOVI?: NOVELE

    Bilješke o piscu:
    Ranko Marinkovi? ro?en je na otoku Visu 22. 11. 1913. godine.
    Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu. Gimnaziju je završio
    u Splitu i Zagrebu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
    Za vrijeme rata interniran je u logor Ferromonte u Italiji, zatim su ga
    prebacili u Bari i na kraju u sinajski zbjeg “El Shatt”. Poslije rata radi u
    ministarstvu prosvjete, a naknadno u zavodu Hrvatske te kao direktor
    HNK u Zagrebu. Od 1951. g. radi kao profesor na Zagreba?koj Akademiji
    za kazališnu umjetnost. Redovito je ?lan HAZU.
    Njegova djela su: Proze, Ni bra?a ni ro?aci, Oko božje, Geste i grimase,
    Pod balkonima, Tri drame, Zagreba?ka kupka, Pustinja,
    Sabrana djela 1-4., Nevesele o?i klauna, Sabrana djela 1-7. Never more.

    Mrtve duše
    Pisac je glavno lice. Dešavaju se ?udni doga?aji pri ?udnim okolnostima.
    Neobi?na je simbolika u kojoj je vrijeme stalo, npr. “ni kazaljki nema na
    satu”. Pisac se nalazi negdje kraj vode. Nožem si je odrezao glavu i
    ponaša se kao da je i dalje duša u tijelu. Glava mu služi kao neka lopta u
    vodi. Ona se gubi i na kraju nestaje. Kad se probudio pri svjetlu je opazio
    nož zaboden u knjigu. Zaklju?io je da je to ipak morao biti on. Taj nož je
    donio gazdari?in pokojni muž pomorac iz Carigrada. Postavlja si pitanje da
    li ima nešto ratni?kog u njemu. Želi ga se riješiti pa razmišlja da li da ga
    zaklju?a u ormar ili da ga baci kroz prozor. Prisjetio se da je to gazdari?ina
    uspomena. Boji se spavati u njegovoj blizini. Zaklju?uje da je slabo
    zašti?en od samog sebe. U dubokom razmišljanju do?ekao je jutro na
    prozoru sobe. Gazdarica prolazi kraj sobe i još sva snena budi ga. On ju
    zamoli da uzme veliki nož pod isprikom da ga treba bolje osvjetlati. Pisac
    sam sebi od umora kaže: ”Mrtve, mrtve duše... Sad legnimo mrtve duše”.

    Mjesto radnje: U sobi
    Vrijeme radnje: No?
    Likovi: Pisac i gazdarica

    Tema: Paralelom stvarnosti i mašte, života i literature, poja?avanje slike
    apsurda ljudskog položaja.

    Samotni život tvoj

    Na otok je doplovio biskup. On izjavljuje da voli oblake a ne žene. Dok je
    ispovjedao žene doživljavao ih je kao bludnice. Misli su mu bludne.
    ?esto se ispovjedao nebu. U mjestu je velika crkvena sve?anost, skupilo
    se mnogo vjernika. U masi netko se potukao. U zraku se ?uje lupet
    bubnja. Biskup je održao “Molidbu za magare?i rod”. Sve?enstvo je sjelo
    za banket. Djeca su ih ga?ala kamen?i?ima. Kad je fratri? došao prevarili
    su ga da je banket na drugom mjestu. Kad se vratio ustanovio je da je
    prevaren. U selu živi Toninka koja vu?e za nos sve?enstvo, a posebno
    biskupa, i to na taj na?in što niže haljinu pred ljudima i pokazuje biskupu
    stražnjicu. Nema mjere tako da ju žandari trebaju odvesti u žandarsku
    stanicu. Na kraju banketa našli su se i prosjaci da malo maste brk.
    Luda Tonka istrgla se i pobjegla tako da je još mogla nastaviti sa svojim
    šalama. Nave?er je usljedio bal. Pred zoru mnogi su se vratili ku?ama.
    Biskup i fratri? spavaju. Jedan od njh je pisac i dugo još sluša kako se psi
    na ulici kolju oko kostiju što su ostale nakon ve?erašnje gozbe i kako
    zlosutno tule u no? i laju na mjesec.

    Mjesto radnje:
    Oto?no mjesto
    Vrijeme radnje: Predve?erje i no?
    Likovi: Biskup, fratri?, Toninka, žandari i narod

    Tema:
    Ironija koja prati izlizane crkvene formule “Mir s tobom!”, koja
    personificira jednu vjeru ?iju neozbiljnost shva?a ve? i bogoslužna ?a?ka
    škola “I sa zrnom soli!”. ?ovjeka prepušta vlastitom ljudskom
    nespokojstvu. Idila patrijahalnog života, ladanjske (seoske) samo?e i
    dokolice raspoznata je u ovoj noveli kao gruba proza, kao tragi?na farsa.

    An?eo
    Klesarski majstor je na samrti. Njegov pomo?nik Lojze došao je po klju?
    radione i ispri?ao mu je neobi?an san. U klesarskoj radioni bio je
    nedovršen spomenik an?ela koji u ruci drži otvorenu knjigu. Klesar je
    objasnio nau?niku da je taj spomenik za njega. Smetalo ga je nau?nikovo
    neprestano nabijanje pa je zamolio suprugu da ode do nau?nika i da
    prestane s radom. ?udne su mu se misli vrzmale (šuljale) po glavi.
    Skupio je snagu i spustio se do radione iako je bio mrak. Na an?elovoj
    knjizi vidio je krasnim pisanim slovima Albert Knez,
    klesar majstor - umjetnik ro?en odre?enog datuma - umro u zagradi bez
    datuma. Stari klesar je upisao datum njegovog posljedneg dana života.
    Odbacio je oru?e i predao se svom an?elu.

    Mjesto radnje: Soba i radiona
    Vrijeme radnje: Zadnji dan života klesara
    Likovi: Klesar Albert Knez, nau?nik Lojze i žena Frida

    Tema: Klesar nastavlja život kroz svog an?ela od mramora.

    Prah
    Oto?anin Tonko Jankin primio je pismo kojeg mu je donijela stara Lucija.
    Vratila mu se uspomena na Anu koju je još uvijek volio. Ona ga je ostavila
    jer se zaljubila i udala za jednog geometra. Sada žive u Splitu. Laskalo mu
    je što ga Ana nije zaboravila, ve? od njega traži uslugu tj. pomo?.
    Želi krstiti sina ali tako da njezin muž ništa ne zna za to. Poslije pro?itanog
    pisma Tonko se razljuti ali kasnije su mu se vratile drage uspomene i
    trenuci zajedni?ke ljubavi i odmah se odlu?io da prvim jutarnjim brodom
    otplovi za Split. U luci ga je do?ekala Ana, za njega još uvijek vrlo
    privla?na i lijepa, ali i nedostižna. U ku?i su ga lijepo primili i sve te
    okolnosti su ga skrhale. Kad se našao sam u sobi pokušao si je oduzeti
    život tako što se je objesio na konop?i? na prozor. Apsurd je u tome što su
    tim konop?i?em tj. uzicom bila vezana njegova pisma koja mu je Ana
    ovom prilikom vratila stavivši ih ispod njegovog jastuka. U ku?i su ?uli
    njegov pad. Dotr?ali su do njega, a on im je rekao: “Vi ste mislili da sam
    ja nesretan... i da ?u se najmanje... objesiti zbog toga? Dobro sam se s
    vama našalio? He?”

    Mjesto radnje: Dalmatinski otok i Split
    Vrijeme radnje: Poslije drugog svjetskog rata
    Lica: Tonko Jankin, Lucija, Ana, geometar i sin

    Tema:
    Sav smisao strasti, ?ekanja i osvete, sitan, zloban, ali ipak bar neki
    smisao, neka iluzija žiivota, rasipa se u prah koji treba prikriti izgovor
    bijedne šale.

Similar Threads

  1. Ranko Risojević: Dječaci sa Une (pomoć)
    By BAYERN in forum Lektire - Besplatni download
    Replies: 0
    Last Post: 20. 02. 2010, 19:28
  2. Ranko Marinković - Anđeo - Lektire
    By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
    Replies: 1
    Last Post: 24. 05. 2009, 12:02
  3. Ranko Marinković - Kiklop - Lektire
    By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
    Replies: 1
    Last Post: 04. 01. 2009, 01:02
  4. Ranko Marinković - Glorija - Lektire
    By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
    Replies: 1
    Last Post: 02. 01. 2009, 15:27
  5. Replies: 0
    Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •