Results 1 to 2 of 2

Thread: Borislav Stanković - Nečista krv - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Borislav Stankovi? - Ne?ista krv - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Borislav Stankovi? - Ne?ista krv - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  BORISLAV STANKOVI?: NE?ISTA KRV  Bilješke o piscu:
  Borislav Stankovi? (1876. – 1927.) ro?en je u Vranju, u siromašnoj
  zanatlijskoj porodici. Školovao se u Vranju i Nišu, a završio je pravni
  fakultet u Beogradu. Zbog raznih neprilika u koje je zapadao, gotovo
  stalno je bio u sukobu sa Beogradskom ?aršijom i ?itinskim moralom.
  Borislav Stankovi? bio je plodan pisac. Njegova najpoznatija djela su
  pripovijetke: Iz starog jevan?ela, stari dani, Božiji ljudi, Pokojnikova žena;
  romani: Ne?ista krv, Gazda Mladen i Pevci (koje nije završio); i drame:
  Koštana, Tašana i Jov?e, te memoari: Pod okupacijom. Književni rad
  zapo?eo je u vrijeme kada se u srpskoj književnosti vršio nagli zaokret
  prema Evropi. Kao i mnogi njegovi vršnjaci, boravio je u Parizu, ali taj
  boravak nije imao nikakva odjeka u njegovom književnom stvaralaštvu.

  Tema:
  Tema ovog djela je težak život Sofke, koji je u po?etku bio raskošan i
  ugodan, da bi se poslije o?eve propasti završio tragi?no i bolno za njih.

  Žalosna sudbina onemogu?enih ljudi koji, uprkos svojim silnim žudnjama,
  popuste pred zakonima patrijarhalnog morala zadovoljavajuci obaveze
  koje je to društvo postavilo. Oni postaju robne žrtve koji su za cijeli život
  okrivljeni i lišeni vlastitih radosti.

  Kritike:
  Stankovi? je davao tragi?ne sudbine ljudi i žena u jednom minulom
  vremenu, u jednom društvu koje se gasilo i osipalo pred njegovim o?ima,
  ali ogor?en nakaznim ?iftinskim moralom gra?anske klase u nastupanju,
  zbog koga je i sam u životu patio, on nije uspio da patrijarhalnom svijetu
  suprostavi neki drugi, svijetliji, ?ovje?niji, bolji. Centar njegovih
  preokupacija je gotovo uvijek tragika li?nosti u okvirima kojima je vezana
  li?na sre?a. Ljubav kao jedno od najsadržajnijih i najkompleksnijih ljudskih
  osje?anja, je naj?eš?i i gotovo jedini njegov motiv; a sve ostalo je samo
  okvir, pozadina, tlo na kome se dešavaju krupne i bolne ljudske tragedije.
  Njegovo djelo je prožeto ljubavlju prema ?ovjeku. Svi njegovi ženski likovi
  nesre?ni su i tragi?ni na isti na?in, presje?eni i zgužvani životom koji se
  uprkos njihovim skrivenim snovima, razvijao po volji neke ja?e sile, nekog
  surovijeg i neumitijeg morala patrijarhalne zajednice. Sav taj moral nalazi
  se pod još ve?om tiranijom, pod mišljenjem ?aršije i šta ?e svijet re?i.
  U djelu Borislava Stankovi?a ?ovjek je izložen ne samo sukobu sa
  okolinom, ve? i sukobu sa samim sobom, sa svojim nagonima, potvr?uju?i
  ?esto svoju ljudskost u više ili manje prigušenoj ljubavnoj žudnji.
  Sve njegove li?nosti optere?ene su zahtjevima “krvi”, silnim neodoljivim
  zahtjevima koji ostaju?i nezadovoljni prouzrokuju tragedije.

Similar Threads

 1. čista matematika?
  By Sašenjka in forum Cesarica.net caffe
  Replies: 9
  Last Post: 31. 12. 2009, 15:56
 2. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 3. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06
 4. Replies: 3
  Last Post: 03. 11. 2008, 03:43
 5. Ostala si uvijek ista (1985.)
  By bubac in forum Diskografija
  Replies: 0
  Last Post: 19. 01. 2008, 18:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •