Results 1 to 2 of 2

Thread: Pero Budak - Mećava - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Pero Budak - Me?ava - Lektire

  Last edited by ludi_dennis; 20. 04. 2011 at 16:12.

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Pero Budak - Me?ava - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  PERO BUDAK: ME?AVA

  Bilješke o piscu:
  Ro?en je 21. lipnja u Trebinju. Više je puta bio predsjednik Društva
  hrvatskih književnika. Dobitnik je više nagrada i priznanja (Gavellina
  nagrada 1971.). Djela: Me?ava, Potez kistom, Prolje?e bez ljeta,
  Zaboravljeni, Svjetionik, Nakot Balabana, Klupko…

  Tema:
  Život ljudi u li?kom selu u vrijeme velikih migracija iz naših krajeva.

  Kratki sadržaj:
  Drama Me?ava zapo?inje prikazom jedne obitelji za vrijeme zime u Lici.
  Jole, glava te obitelji, se opijao, a Manda, njegova žena i Maša, njegova
  k?er, su prale su?e. Izvana su se ?uli vukovi koji su Joli išli na živce.
  Izašao je van s puškom i opalio. Vukovi su se razbježali. Nakon toga vidio
  je da je upravo spasio nekog ?ovjeka od vukova. Donijeli su ga u ku?u. To
  je bio Perelja. On je bio zaljubljen u Mašu. Kad su Maša i Perelja ostali
  sami u ku?i poljubili su se. Oni su tako spletkarili sve dok se Ivan, za
  kojeg se Maša trebala udati, nije trebao vratiti ku?i. Mjesec dana prije
  Maša je ostala trudna s Pereljom samo ona to nije zapazila. Nakon što se
  Ivan vratio iz Amerike i odveo je na pregled i ustanovio da je trudna. Ni
  on nije ništa zapazio i mislio je da se njemu i Maši jednostavno posre?ilo i
  da ?e imati dijete. Nakon što je prošlo osam mjeseci dijete je bilo spremno
  za ro?enje. Ivan je zapazio da je to prerano. Znao je da je Maša zatrudnila
  prije. Maša je priznala da je napravila dijete s Pereljom koji je za to
  vrijeme bio u Slavoniji. To je bila sramota za Jolu pa je rekao da se to
  kopile ne?e roditi u njegovoj ku?i nego u štali. Perelja je došao kad je
  Maša ve? trebala roditi i nagovorio je Jolu da se dijete rodi u ku?i.

  Ideja:
  Poticanje stanovništva na smanjen odlazak u inozemstvo.


  Kompozicija djela:
  Me?ava se sastoji od ?etiri ?ina, radnja je razra?ena kroz uvod, zaplet,
  vrhunac, rasplet.

  U uvodu se iznosi socijalni položaj likova i problemi obitelji, a vremenski
  uvjeti nagovještavaju burna doga?anja.

  Zaplet po?inje pojavom mladog Perelje i nastavlja se na dramati?nim
  odnosima Maše, Perelje, Jolea, Mande i Ivanove obitelji.

  Vrhunac je Pereljin i Jolin sukob i Ivanova spoznaja da Maša ne nosi
  njegovo dijete.

  Rasplet je ra?anje djeteta i Jolino mirenje sa životnom stvarnoš?u.

  Jezik i stil:
  Likovi govore jezikom kakav se govori u južnom djelu li?kog polja. To je
  štokavska ikavica. Specifi?nost tog govora je i izgovor rije?i sa glasom h.
  H se gubi i na po?etku i u sredini i na kraj rije?i, a ponegdje se zamjenuje
  i za slovo v : rana, prnuti, muva, gluv umjesto hrana, prhnuti muha, gluh.
  ?esta su i dodavanja, pa se tako glas j ?esto stavlja ispred rije?i: jopet
  umjesto opet, a pojedinim rije?ima dodaju se slogovi: ovdika, dolika,
  sadarce umjesto ovdje, dolje, sada.

  Analiza likova:
  Maša
  Odrasla je bez oca. Emotivno je vezana uz majku, voli je i poštuje.
  Zaru?ena je od kad joj je bilo petnaest godina za de?ka kojeg zapravo i ne
  poznaje. Ljubav prema Perelji javlja se iznenada i ona se toj ljubavi
  potpuno predaje iako je svjesna strašnih posljedica.

  Citat:
  „Radije da me udavi neg da ostavim Perelju. Ja više ne?u Ivana. Ne mogu.
  Razumiš, mamo, ne mogu.“

  Jole
  Postariji ?ovjek, povratnik iz Amerike. Život mu je bio mukotrpan, a teški
  fizi?ki poslovi ostavili su trag na njegovom tjelesnom i mentalnom
  zdravlju. Snažan je ?ovjek koj ne trpi prigovore. Tip je seoskog gospodara
  kome se u ku?i svi moraju pogoravati i ?ija se rije? mora poštovati.

  Manda
  Tipi?na li?ka seoska žena. Pokorava se mužu u svim njegovim željma,
  shva?a njegove namjere, no stavlja se na stranu k?eri. ?esto ponavlja
  svoje uvjerenje: „Što š, ?erce, nema druge man šutit i trpit.“

  Citat:
  „Manda: Jole ti prikoviše pušiš. Znaš da ti je doktur u Gra?acu reka, kad
  te uno gleda na ringlu, da ne bi smije pušit... Ti po vas dan sliniš tu svoju
  luletinu i žva?eš duvan.“

  Perelja
  Pravi seoski momak, snažan, ponosan, hvalisav, a u duši nježan. Uporan
  je svojim nastojanjima prema Maši, iskreno je voli. U obra?unu s Jolom ne
  želi ga povrijediti i to Jole iskorištava. Njegova se ljubav i upornost na
  kraju isplatila.

  Ivan
  Markov sin, vra?a se iz Amerike da bi oženio doma?u djevojku jer voli svoj
  kraj i ljude i smatra da su doma?e djevojke ljepše od stranih. Iako se
  vratio iz Amerike u duši je tradicionalan li?ki muškarac.

  Tomo
  Seoska šaljiv?ina. Pun je šala, naro?ito se voli šaliti sa ženama. Uvijek se
  na?e tamo gdje se nešto zanimljivo doga?a. Svi ga prihva?aju u društvu.


  Dojam o djelu:
  Meni se djelo svidjelo. Volim takve pri?e koje opisuju život prije ovoga
  danas. Želim znati više o nekadašnjem životu. Život u obitelji bio je složen
  na druga?iji na?in nego danas. Svaki se pojedinac morao ponašati po ulozi
  koju ima u obitelji. Posebno mi se svidjelo što je ovo djelo napisano kao
  drama. Opisuje se se odlazak u razvijenije zemlje na rad koji je bio
  posljedica neimaštine i lošeg životnog standarda.
  Last edited by ludi_dennis; 20. 04. 2011 at 16:13.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •