Results 1 to 3 of 3

Thread: Jerome David Salinger - Lovac u žitu - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Jerome David Salinger - Lovac u žitu - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  JEROME DAVID SALINGER: LOVAC U ŽITU

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Jerome David Salinger - Lovac u žitu - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  JEROME DAVID SALINGER: LOVAC U ŽITU

  Bilješke o piscu:
  Jerome David Salinger je ameri?ki književnik, ro?en 1919. godine.
  Me?unarodni uspjeh je doživio romanom "Lovac u žitu". Tim romanom je
  postao idol jedne generacije ameri?ke omladine. Napisao je zbirku novela
  "Devet pri?a" i zbirku pripovijetki "Franny i Zooey".

  Mjesto radnje:
  Opisuju se razli?iti doga?aji koje je Holden doživio na razli?itim mjestima
  (od New Yorka do njegove ku?e), no on sve to zapravo govori u bolnici.

  Vrijeme radnje:
  Predboži?no vrijeme

  Tema:
  Život Holdena Caufielda

  O djelu:
  Kroz pri?u postupno saznajemo o njegovu životu, obitelji, prijateljima,
  u?iteljima i ljubavima. Holden je dijete dobrostoje?ih roditelja, ima starijeg
  brata D.B.-a koji je uspješan u Hollywoodu i mla?u sestru Phoebe koju
  voli više nego ikoga drugoga. Mla?i brat Allie je umro od leukemije što je
  jako utjecalo na Holdena jer je bio jako vezan uz njega.

  Holden je izba?en iz tri škole. Na kraju ga izbacuju i iz škole Pencey Prep,
  zbog nerada i neuspjeha. Iz škole je trebao oti?i po?etkom boži?nih
  praznika, u srijedu, no on odlu?uje oti?i ve? u subotu, nakon posjeta
  profesoru iz povijesti i tu?njave s cimerom Stradlaterom.

  Boji se reakcije roditelja, pa ne odlazi ku?i nego u hotel u New Yorku. Tu
  se suo?ava s no?nim životom: s taksijima, turistima, barovima i sl., ?ak i s
  prostitutkom i njezinim svodnikom. Tada susre?e bivšu djevojku Sally koja
  ga nikako ne može shvatiti. Tako?er posje?uje svoju malu sestru Phoebe.
  Spreman je oti?i na zapad, ali se prije toga želi oprostiti sa sestrom. Ona
  želi po?i s njim pa se oni posva?aju. Nakon sva?e oni odlaze u zoološki
  vrt, a zatim i na vrtuljak. Tamo Holden uz sestru pronalazi mir i sre?u.
  Tim prizorom završava Holdenova ispovijest u bolnici, gdje se nejasno
  izražava o o?ekivanjima o budu?nosti i mogu?nosti prilago?avanja svijetu.

  U romanu se mnogo pažnje posve?uje Holdenovom unutarnjem monologu,
  njegovim razmišljanjima o životu, svijetu, ljudima koji ga okružuju,
  budu?nosti... Vrlo su izraženi njegovi osje?aji prema obitelji, školi,
  prijateljima i sestri Phoebe koju voli više od svega.
  Holden ne zapo?inje pri?u uobi?ajenim duga?kim uvodom s mnogo opisa
  ve? samo napominje neke važne ?injenice koje su važne da se razumije
  nadolaze?a radnja.

  Ve? na samom po?etku romana Holden napominje da ta pri?a nije
  autobiografija u pravom smisli rije?i:
  "Ako ve? zaista želite da vam pri?am o sebi, prva stvar koju ?ete
  vjerojatno htjeti znati jest gdje sam se rodio, kakvo je bilo moje glupo
  djetinjstvo, ?ime su se bavili moji roditelji prije nego sam došao na svijet
  i sve ono uobi?ajeno davidkoperfildsko sranje, ali ja nekako nisam
  raspoložen da se upuštam u te stvari. Osim toga, nije mi ni na kraj
  pameti da vam sad ovdje pri?am ?itavu svoju autobiografiju ili nešto
  sli?no."

  Holden nam na po?etku objašnjava kako se zapravo našao u bolnici:
  "Pri?at ?u vam samo o onoj ludnici kroz koju sam prošao tamo oko prošlog
  Boži?a, upravo prije nego sam nešto kao šiznuo, pa su me dogurali
  ovamo da se malo smirim."

  Zatim nakon nekoliko stranica iznosi i drugu verziju o svom boravku u
  bolnici:
  "S druge strane, porastao sam u toku prošle godine šesnaest i pol
  centimetara. Tako sam ustvari i dobio tuberkulozu i morao do?i ovamo na
  sve one proklete pretrage i preglede i tako. Ina?e sam posve zdrav."

  Holden nam govori da njegov odnos s roditeljima i nije najbolji. Jako ih
  voli i priznaje da mu se teško vratiti ku?i nakon što je izba?en iz škole.
  Govori da su mu roditelji oduvijek osjetljivi:
  "...a s druge strane moji roditelji dobili bi bar po dva nervna sloma po
  komadu kad bih pokušao da kažem nešto pobliže o njihovom privatnom
  životu. To su dobri, fini ljudi i sve – ne kažem ništa – ali zaista su preko
  svake mjere osjetljivi."

  Posebno su postali osjetljivi nakon smrti Holdenovog brata Allieja:
  "Od smrti mog brata Allieja ona nije baš naro?ito zdrava. Strašno je
  nervozna."

  Allie je bio Holdenov mla?i brat uz kojeg je Holden bio posebno vezan. Bio
  je Holdenov uzor. Holden o njemu govori pun ponosa.
  "Bio je dvije godine mla?i od mene ali zato valjda pedeset puta
  inteligentniji. Bio je fantasti?no inteligentan. Njegovi nastavnici stalno su
  pisali majci pisma o tome kakvo je zadovoljstvo imati u razredu dje?aka
  kao što je Allie. Stvar, me?utim, nije bila samo u tome da je bio
  najinteligentniji ?lan obitelji. Bio je i najbojli, na mnogo na?ina. Nije se
  nikad ljutio ni na koga. Op?enito se smatra da se ri?okosi ljudi veoma
  lako raspale, ali Allie se nikada nije raspalio, a imao je izrazito ri?u kosu."

  Holdenu je tako?er važna njegova sestra Phoebe, o kojoj govori samo
  najbolje stvari. Nakon što je napustio školu, ponekad mu padne na pamet
  da nazove svoju sestru, ali se boje da mu se ne jave roditelji.

  Holden se stalno uspore?uje sa Phoebe i Alliem. ?esto govori za sebe da
  je glup i lud. Tvrdi da je u cijeloj obitelji jedini neuspješan.
  "Trebalo bi da je vidite. U životu niste vidjeli tako lijepu i bistru djevoj?icu.
  Zaista je bistra. Ho?u da kažem, otkad je pošla u školu, imala je uvijek
  odli?ne ocjene iz svih predmeta. U stvari, ja sam jedini tup u cijeloj
  porodici. Moj brat D.B. je pisac i sve što god ho?ete, a moj drugi brat
  Allie, onaj koji je umro, bio je pravi mudrac. Ja sam jedini koji je zaista
  tup."

  Govori da nema mnogo prijatelja. Izdvaja nam Stradletera, Ackleya i Jane
  Gallagher. Za Stradletera kaže da je pametan i dobar ?ovjek, ali da je
  veliki ženskar. Ackleya je opisao kao strahovito dosadnog i naivnog, ali
  mu je svejedno nedostajao. Jane Gallagher je Holdenova draga
  prijateljica, ?ak i tajna ljubav. Na toj je djevojci sve volio, ?ak i njen na?in
  kartanja. Spominje ju kroz cijeli roman.

  Holden mnogo govori o svojim razmišljanjima, ali o izgledu vrlo malo.
  "?esto govorim "ljudi moji", prili?no ?esto. Dijelom zato što mi je rij?nik
  vrlo siromašan, a dijelom zato što se ponekad ponašam kao da sam mla?i
  nego što jesam. Sad imam sedamnaest, ali ponekad se ponašam kao da
  imam svega trinaest godina. To je doista ironija jer sam visok 189 cm a u
  kosi imam dosta sijedih vlasi."

  U jednom dijelu nam Holden govori da mnogo laže. To potvr?uje i
  citatom:
  "Samo da prestanem lagati. Kad jednom po?nem, u stanju sam lagati
  satima."

  Holden op?enito voli filozofirati pa stvara i cijele odlomke oko ina?e
  potpuno nevažnih tema, npr. kako se držati s djevojkom za ruke. Tako?er
  se ?esto susre?e s temama koje voli prokomentirati. ?esto po?inje govorit
  o ne?emu da bi se sjetio druge stvari koja ima neke veze s po?etnom
  tvrdnjom, a onda se vra?a na prijašnju temu, podsje?aju?i ?itatelja gdje je
  stao. Holden je jako nesiguran u sebe. Pretpostavljam da ta nesigurnost
  proistje?e iz neprestane usporedbe s Allijem, koji je bio jako pametan.

  U jednom dijelu saznajemo o naslovu romana. Možda se ?ini neprikladnim,
  no on je itekako to?an. U cijelom se romanu govori o Holdenovim željama,
  o onome što voli ili ne voli. Tako je Holden jednom pri?ao Phoebe o tome
  što bi želio postati. Rekao je da želi biti lovac u žitu, ali takav lovac
  kojemu bi bila dužnost da lovi malu djecu koja se slu?ajno zatr?avaju u
  provaliju. To je povezano sa pjesmom "Ako netko sretne nekog dok kroz
  žito ide" pa je tako nastao ovaj lovac u žitu.

  Radnja ovog romana ne te?e kronološki nego ovisi o subjektivnim
  doživljajima lika, a tijek se radnje prekida razmišljanjima i monolozima.
  Pisano je žargonom mlade generacije. Holden koristi mnošto poštapalica i
  fraza, npr. "Što jest jest, bilo je o?ito da se doista osje?a bijedno što me
  morao srušiti. Zato sam navio staru plo?u. Rekao sam mu da
  sam pravi pravcati degenerik i sve što uz to ide."

  ?esto je taj žargon poslužio za unos humora u tekst: "Po?eo sam škicati
  one tri vještice za susjednim stolom."

  Holden tako?er koristi ironi?ne usporedbe, npr. "Plesati sa starom Marty
  bilo je isto kao vu?i Kip slobode za sobom po podu." Tom usporedbom je
  želio re?i da Marty ne zna plesati, ali je to u?inio na prili?no smiješan na?in
  i mislim da nema osobe koja nije shvatila zna?enje te usporedbe.
  Holden sve ljude o kojima govori naziva "stari", bez obzira na njihove
  godine. Iako i sam koristi mnoge psovke, ne slaže se s njima, pa ih tako
  pokušava izbrisati sa zidova u školi koju Phoebe poha?a.

  "Lovac u žitu" je moderan roman, ?iji je stil neoubi?ajen u odnosu na
  druga djela u školskoj lektiri. Na?in opisivanja i razmišljanja u prvom licu
  je jednostavan i blizak je mladoj generaciji. Nije zamoran jer nema mnogo
  dosadnih opisa nego je radnja cijelo vrijeme zanimljiva i poti?e nas da
  ?itamo dalje. Tako?er nam daje odgovore na mnoga pitanja koja mladi
  postavljaju o svijetu oko nas. Tako je Holden dobio odgovore na pitanja
  zašto netko umire mlad, kako prona?i ljubav, probao je cigarete i alkohol,
  a dobio je i odgovor na pitanje zašto se mora i?i u školu. To su sve pitanja
  o kojima bi se moglo raspravljati. Nije dobio odgovor na jedno jedino
  tipi?no dje?je pitanje – Kamo odlaze patke kad se zaledi jezero u Central
  parku?

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Jerome David Salinger - Lovac u žitu - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  JEROME DAVID SALINGER: LOVAC U ŽITU


  Analiza glavnog lika:
  Lik Holdena prikazan je kao lik prosje?nog tinejdžera. On ima svoje
  probleme i gleda na svijet na svoj na?in. Pomalo je problemati?an.
  Pokazuje znakove razumnosti ali misli da mu svijet ne može pružiti ono
  što on želi. U biti nije loš. ?esto bježi od problema i upli?e se u
  svakodnevne gluposti. Rekao bih da je on jedan prosje?an tinejdžer sa
  svojim vlastitim problemima i vlastitim vi?enjem svijeta. Izgubljen je i ne
  zna što traži tako da je podosta podložan raznim glupostima.

  Život lika:
  Iz romana možemo zaklju?iti da je Holden rastao u relativno dobrim
  uvjetima života. Otac mu je bio pravnik i prema njegovim rije?ima mlatio
  dosta love. Imao je sestru i bra?u. Problemi po?inju smr?u njegovog brata
  Alleja što je vjerojatno i uzrok njegovog tmurnog pogleda na svijet i ljude.
  Vidimo da on nije loš ali baš zbog toga što je izgubljen i ne zna što ho?e a
  kritizira sve živo postaje problemati?an, te ga neprestano izbacuju iz škola
  što njegovim roditaljima stvara poprili?na muke. Zadnja škola koju je
  Holden poha?ao bila je škola u Pecnayu. Svi su je hvalili ali on je u njoj
  vidio samo licemjere. I tako je pao godinu i bio isklju?en iz škole.
  Roditeljima je bilo upu?eno pismo da je izba?en. Holden se je trebao
  vratiti ku?i u srijedu. Kad je na kraju sagledao sve svoje prijatelje i svoj
  život, odlu?io je da ode odmah iz Pecnaya i provede ostatke vremana (do
  srijede) u New Yorku, jer ga je Pecney umarao… opet pogreška. Otišao je
  u New York ali sve što je uspio napraviti je to da je potrošio brdo novaca,
  bio pretu?en, pijan, upustio se u sve i svašta te se posva?ao sa nekim
  svojim prijateljima. Na kraju ga je samo?a svladala te se zaputio svojoj
  mla?oj sestri ku?i u nadi da ga roditelji ne?e uhvatiti, uostalom bilo mu je
  svejedno. Holden zapravo nikad od Allijeve smrti nije bio pravo sretan.
  Otišao je da bude još do srijede kod svog nastavnika a on mu je podijelio
  neke savijete, da se trgne i odlu?i što želi od života.
  Došao je još jedan šok za Holdena…njegov bivši nastavnik se pokazao kao perverznjak…
  užasno… i to ga je još više zbunilo. Razmišljao je da pobjegne od svega u
  neku zabit. Njegova sestra mu je poremetila planove jer je htjela po?i s
  njim tako da su se posva?ali oko toga i Holden joj je obe?ao da nikuda
  ne?e i?i… mislim da je shvatila kako je to besmisleno. I sada dolazi
  trenutak kada je Holden osjetio neku toplinu u svome srcu… kada je vidio
  svoju sestru kako se vrti na vrtuljku… htio je vikati od sre?e. Na kraju se
  vratio ku?i i sada opet mora u novu školu… on ni sam ne zna što da misli o
  svemu tome… Da li je postao razboritiji oboga?en ovim iskustvom – tko
  zna… pri?ekajmo lovca u kukuruzu.

  Simbolika naslova:
  Zamislimo lovca kako lovi zeca a nalazi se u žitu. Zec je malen i lovac ga
  vjerojatno nikada ne?e uloviti. Tako je i sa Holdenom… on traži nešto, a ni
  sam ne zna što a to je tako nedostižno… traži smisao života… izgubljen
  je… ništa mu se ne svi?a… na kraju pronalazi sre?u u svojoj sestri
  Pheobe… da li je sada našao ono što traži?

Similar Threads

 1. Replies: 3
  Last Post: 06. 02. 2010, 19:01
 2. Preminuo je Jerome David Salinger
  By Sašenjka in forum Zanimljivosti
  Replies: 6
  Last Post: 02. 02. 2010, 01:34
 3. David Morales na dočeku u Višnjiku (Zadar)
  By N3ssaya in forum Ljubav, izlasci
  Replies: 0
  Last Post: 24. 12. 2009, 10:16
 4. Replies: 27
  Last Post: 14. 12. 2009, 22:50
 5. David Guetta
  By SOWA96 in forum Muzika
  Replies: 1
  Last Post: 10. 11. 2009, 00:43

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •