Results 1 to 3 of 3

Thread: Ephraim Kishon - Kod kuće je najgore - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ephraim Kishon - Kod ku?e je najgore - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  EPHRAIM KISHON: KOD KU?E JE NAJGORE

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ephraim Kishon - Kod ku?e je najgore - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  EPHRAIM KISHON: KOD KU?E JE NAJGORE


  Bilješke o piscu:
  Ephraim Kishon je izraelski pisac, ro?en 1924. g. u Budimpešti. Za vrijeme
  rata radio je u logoru u Slova?koj, a do kraja rata se skrivao i tako uspio
  izbje?i logore smrti. Godine 1949. se seli u Izrael. Piše duhovite putopise,
  scenarije, komedije, mjuzikle, kratke pri?e. Knjiga “Kod ku?e je najgore”
  je najprodavanija knjiga u svijetu.

  Ulijepi bližnjega svoga

  Likovi koje sam upoznala:
  Pisac, Amir, Amirova u?iteljica, gosp. Frisch

  Nasmijalo me:
  “Naše se dijete ?ak i izgledom izmijenilo: o?i mu se smanjile a obrazi
  naduli. Najbolja supruga na svijetu tvrdi da se on pretvara u hr?ka.
  O hr?ku u leksikonu piše: “Glodavac izgledom sli?an štakoru, u obrazima
  ima džepove u koje sprema zrna žitarica, te tako stvara zalihu za zimu.”
  Prava slika i prilika Amirova!” (str. 123)

  Kratki sadržaj:
  Djeca su dobila novu zabavu. Album sa tekstom i praznim mjestima za
  kustraciju i vre?ice sa sli?icama, koje se lijepe u taj album. Pisac
  zaklju?uje da izdava?i zarade ogroman novac prodaju?i sli?ice u
  paketi?ima. Da bi se popunio album, potrebno je skupiti hrpu sli?ica, od
  kojih su ve?ina njih dupli?i. Ta hrpa duplih sli?ica razvija kod djece duh
  razmjene, ali istovremeno i prazni fond džeparca i roditeljskih prihoda.
  Neka djeca po?nu i krasti od roditelja. Uplašeni roditelji sazovu sastanak,
  žele?i riješiti problem sli?ica. Prihva?en je prijedlog da se djecu zatrpa
  sli?icama, pa ?e im one ubrzo dosaditi. Me?utim, djecu nisu uspjeli zbuniti.
  Oni sa još ve?im žarom trpaju i spremaju nove sli?ice, tako da sve više
  li?e na hr?ke. Amirov otac, umoran od albuma “?uda svijeta”, doživi novi
  šok. Izašao je novi album: “Svijet sporta”.


  Moje zlato spava

  Likovi koje sam upoznala: pisac, Amir, supruga, Gideon, Avital

  Nasmijalo me:

  “Obratili smo se psihoterapeutu, koji nas je odmah upozorio da ništa ne
  pokušavamo silom, jer bi to moglo ostaviti traga u njegovu društvenom
  životu. - Priroda ?e se sama pobrinuti ako joj za to damo priliku – re?e
  nam. Dali smo prirodi priliku ali ona je nije iskoristila. Kad sam jednom u
  pola ?etiri izjutra zatekao Amira gdje kredom u boji crta avione po
  zidovima, toliko sam se razbjesnio da sam smjesta nazvao popustljivoga
  psihoterapeuta. Na drugom kraju javio mi se umilni dje?ji glasi?: - Tata
  spava.” (str. 112)

  Kratki sadržaj:

  Pisac je sretan što ima sina Amira koji to?no u pola devet ide u krevet, a
  ustaje u sedam u jutro. Naravno, uskoro pisac priznaje da laže. Amir
  obla?i pidžamu u pola devet, ali tada po?inje njegova šetnja po stanu, a
  ne spavanje, prvo je žedan, onda provjerava torbu, tada gleda televiziju,
  malo se igra sa psom i tako sve do dva sata ujutro. Dakako, to izaziva
  pospanost i nepažnju u školi. Amir ?esto i zaspi na satu. Dugo su Amirovi
  roditelji mislili da samo njihov sin luta no?u, dok kod susjeda Gideona, koji
  je strog, nisu otkrili da mala Avital tako?er legne u 20 sati i 45 minuta, ali
  tako?er luta do dva u no?i. Školske praznike je supruga iskoristila da
  Amira vrati u normalne sate sna. Umjesto da ga tjeraju ranije na
  spavanje, roditelji su poticali Amira u nespavanju. Kroz dvadeset dana
  praznika, postigli su da Amir presko?i jedan dan i sada opet redovno
  odlazi u pola devet na spavanje. Naravno, osim ako pisac ne laže.

  Dojam o djelu:

  Knjiga je izvrsna. Obi?ni doga?aji jedne obitelji opisani su s puno humora.
  Svi se mi možemo prona?i u tim pri?ama, jer se opisani doga?aji svima
  nama ponekad dogode, a i lijepo je vidjeti ih kroz humoristi?an pogled
  jednog pisca.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ephraim Kishon - Kod ku?e je najgore - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  EPHRAIM KISHON: KOD KU?E JE NAJGORE


  Na sliku i priliku

  Tema: Dolazak obitelji u prvi posjet novoro?en?etu

  Zabilješke tjekom ?itanja (duhovit ulomak):
  «Molim vas – upitah je (sestru) – a gdje je gospo?a Kishon? – Koja
  gospo?a Kishon? – Pa majka. Zar ovo nije sin gospo?e Kishon? – Ovo? Ni
  govora. Ovo ovdje pripada gospo?i Mizrahi. Osim toga to je djevoj?ica –
  re?e sestra i odveze malo ?udovište.»

  Ovaj mi je ulomak duhovitiji zato što je rodbina prije toga raspravljala
  kome je djete najviše nalik. A sad im je sestra dala do znanja da to djete
  uop?e nije u rodu s nikime od njih.

  Kratki sadržaj:
  Autoru se rodio sin. Kad je dolazio prvi puta u posjet ženi i sinu doktor mu
  je rekao da do?e sam. On je poveo sve žive i ne žive koje je našao u
  blizini. Kad su došli u rodilište na hodniku su zatekli neko djete kako leži u
  kolicima. Odma su mu prišli i po?eli raspravljati na koga je nalik. Nakon
  par minuta došla je sestra i rekla im da to uop?e nije autorovo djete.

  Opis lika:
  Autorova majka – baka kao i svaka druga. ?im je ugledala djete odmah se
  raznježila i po?ela mu tepati. Zapo?ela je raspravu kome je djete nalik.
  Opominjala ih je da nesmiju prilazti djetetu da ga ne bi zarazili, ali kad je
  ugledala «svog» (ne?ijeg drugog) unuka prva ga je podigla.


  Šuti i plivaj

  Tema: Otac pokušava nau?iti sina plivati

  Zabilješke tjekom ?itanja (duhovit ulomak):
  «Kažite, molim vas, ovom mom sinu da li se tko može utopiti u ovom
  dje?ijem bazenu? – Kako da ne – odvrati mu ?uvar ispod slamnata šešira
  - Još kako da može!»

  Ovaj mi je ulomak duhovit jer je ?uvar dao antiohrabruju?i odgovor.
  Uobi?ajeno je da djelatnici neke ustanove pomognu roditeljima kod
  uvjeravanja djece. Ovaj ?uvar je sasvim kontra djelovao.

  Kratki sadržaj:
  U nekom bazenu otac je u?io sina plivati. Uporno ga je uvjeravao da mu
  se u bazenu ništa ne može dogoditi. Pokušao je sve mogu?e na?ine kao
  što su ucjene, bezuspješni razgovor s ?uvarom... Na kraju je rekao sinu
  da u?e u vodu ili ve?eras nema gledanja televizije. Ovaj je i dalje samo
  stajao kraj bazena i plakao. Otac mu je i dalje, zaboravivši na prjetnju,
  pokazivao kako je to jednostavno. Mašeš rukama i broji jedan, dva, tri.
  Kad je shvatio da od toga nema koristi uzeo je sina i drže?i ga iznad vode
  govorio mu neka maše rukama. Na kraju je neki ?ovjek dovikunuo ocu da
  pusti dijete na miru. Ovaj je ostavio dijete na suhome i pokušao otplivati
  do toga koji mu je to viknuo. Nije uspio i po?eo se topti. ?uvar je na kraju
  rekao - kako takav ?ovijek može nau?iti djete plivati kad to ni sam ne zna.

  Opis lika:
  Sin - neko razmaženo derište koje se boji u?i u vodu. Valjda bi se
  rastopio. Bez obzira na o?eve prijetnje on ustraje u tome da ne u?e u
  vodu. To mi je malo bezveze, ali vjerojatno nije nau?io da mu roditelji žele
  samo sve najbolje.


  Kako je Napoleon izgubio bitku kod Waterlooa
  Tema: Kako je Napoleon odbijao doru?kovati

  Zabilješke tjekom ?itanja (duhovit ulomak):

  «Toga ?asa su Blucher i Wellington udružili svoje armije i tako su bitku
  kod Waterlooa dobila dva ?ovjeka koji su pošli u rat sami, ostavivši svoje
  odane žene daleko, daleko kod ku?e.»

  To mi je fora ulomak zato što govori kao da je Napoleonova žena kriva za
  gubitak bitke.

  Kratki sadržaj:
  Napoleon je bio u svome ratnom prebivalištu s nekoliko generala i
  ?asnika. Raspravljali su o taktici bitke. Napoleonova žena ga je stalno
  napadala za doru?ak. Stalno je gun?ala kako nema sluškinju, a stalno
  treba ?istiti pala?u. Kad je došao neki general ona ga nije htjela pustiti
  unutra bez da je on izuo ?izme. I svi ve? prisutni generali bili su bosi. Kad
  je kona?no Napoleon završio taktiku, otišao je u bitku. Izgubio je. Na
  kraju piše kako su ovi što su pobjedili bitku ostavili svoje žene daleko,
  daleko kod ku?e. Kao da je Napoleon bitku izgubio zbog ženinog
  zanovijetanja.

  Opis lika:
  Napoleon - razmišlja samo o bitci, a ženi odgovara bez da uop?e promisli.
  Sav je napet i baš ga briga kakvo ?e jaje žena ispe?i. Naravno, kad ga
  ne kani pojesti.

  Dojam o djelu:
  Knjiga mi se svi?a jer su pri?ice kratke i bez puno detalja.
  Sve je jako šaljivo. Prikazani su doga?aji iz života na malo glupo-šaljiv
  na?in. Ne može biti da je Napoleon izgubio bitku zbog žene, ili da netko
  na?e dijete samo na hodniku u bolnici...

Similar Threads

 1. HTZ - Najgore od emisije Hrvatska traži zvijezdu 2010
  By ludi_dennis in forum Televizija - Kino - Video
  Replies: 16
  Last Post: 26. 02. 2010, 22:38
 2. Najgore pijanstvo?
  By ludi_dennis in forum Muški kutak
  Replies: 73
  Last Post: 24. 02. 2010, 21:08
 3. Najgore reklame
  By mod in forum Cesarica.net caffe
  Replies: 8
  Last Post: 18. 05. 2009, 08:25
 4. Replies: 38
  Last Post: 10. 05. 2009, 12:55
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •