Results 1 to 3 of 3

Thread: Mihail Jurjevič Ljermontov - Junak našeg doba - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Mihail Jurjevi? Ljermontov - Junak našeg doba - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MIHAIL JURJEVI? LJERMONTOV: JUNAK NAŠEG DOBA

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Mihail Jurjevi? Ljermontov - Junak našeg doba - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MIHAIL JURJEVI? LJERMONTOV: JUNAK NAŠEG DOBA


  Vrsta djela:
  Psihološki roman

  Mjesto radnje:
  Radnja se odvija u malom ribarskom naselju, lje?ilištu Tamanj.

  Vrijeme radnje:
  Radnja se vjerojatno odvija u 18. stolje?u.

  Struktura djela:
  Predgovor i pet pripovijedaka koje su povezane u cijelinu likom Pe?orina.

  Kratki sadržaj:
  Djelo zapo?onje predgovorom, kojim se izri?e namjera opisivanja jedne
  generacije.

  “Junak našeg doba zaista je, poštovana gospodo, portret, ali nije
  portret jednog ?ovjeka, nego predstavlja portrete cijelog našeg naraštaja,
  poroke razvijene u punoj mjeri.”

  Prvi dio je Bela. Pisac putuje i sretne Maksima Maksimovi?a. On po?inje
  opisivatri Pe?orina.
  “Zvao se… Grigorij Aleksandrovi? Pe?orin. Bio je de?ko i pol, mogu
  vam re?, samo malko ?udan. Tako naprimjer, po kiši, studeni, povazdan u
  lovu, svi prozebli, umorni, a njemu ništa. A drugi pak opet sjedi u svojoj
  sobi, i pirne li vjetri?, veli da se prehladio.”

  Pe?orin otima Belu, k?i nekog Kavkaskog poglavice.
  Ona se zaljubljuje u njega, a Pe?orin joj otkriva sebe, svoju dosadu,
  svoj besmisao. Bela nesretno umire, Pe?orin biva premješten.

  Drugi dio se zove Maksim Maksimovi?. Maksim Maksimovi? i Pe?orin se
  susre?u, a Pe?orin se ponaša jako hladno, što poga?a Makimovi?a.
  Zapo?inje Pe?orinov dnevnik, u ?ijem predgovoru autor iznosi zašto je
  uop?e napisan.
  “?itaju?i više puta ove zapise, osvjedo?io sam se u iskrenost onoga
  koji je tako neštedimice iznosio na vidjelo vlastite slabosti i poroke.
  Povijest ?ovjekove duše, pa bila to i najsitnija duša, gotovo da je korisnija
  i zanimljivija ood povijesti cijelog naroda, pogotovo kad je povijest duše
  plod do kojeg je došao zreo ?ovjek promatraju?i sama sebe, i kad ju je
  pisao bez isprazne želje da izazove samilost ili divljenje.”
  Tre?i dio knjige, odnosno prvi dio dnevnika zove se Tamanj, a ?etvrti
  odnosno drugi Kneginjica Meri.

  Ovaj dio radnje se odvija u lje?ilištu. Pojavljuje se Pe?orinova stara ljubav
  - Vera. Pe?orin zavodi kneginjicu Meri i u jednom trenutku otvara joj svoju
  dušu:
  “Eto, takva je moja sudbina od malih nogu! Snažno sam osje?ao i
  dobro i zlo; nitko me nije mazio, svi su me vrije?ali, pa sam postao
  zlopamtilo; bio sam mrk, a druga su djeca bila vesela i brbljava; osje?ao
  sam se vedriji od njih, a smatrali su me manje vrijednim. Postao sam
  zavidan… Postao sam moralni bogalj - jedne polovice moje duše nije više
  bilo, usahnula je, isparila se, umrla je, odrezao sam je i bacio, a druga je
  polovica bila živa i spremna da svakome stoji na usluzi, ali to nitko nije
  zapazio jer nitko nije znao da je postojala ona druga polovica.”

  Vera je jedina osoba koja Pe?orina voli i razumije, ali Pe?orin shva?a to
  tek u trenutku kad je gubi.

  Posljednji dio je Fatalist. U ovom djelu Pe?orin razmišlja o svome životu.

  Analiza likova:
  Pe?orin
  Suvišan ?ovjek, zasi?en životom i užicima, ne može se smiriti i voljeti,
  bježi od svega i od sebe samog, ne preza ni pred ?im, ima i trenutaka
  iskrenosti, no to ne utje?e na njega.

  Bela
  Kavkaska djevojka, lijepa i strastvena, voli Pe?orina i na ništa se ne
  obazire, boli ju Pe?orinov odnos prema njoj.

  Maksim Maksimovi?
  Stari kapetan, jako voli Pe?orina ali je njime ostao razo?aran kad ga
  Pe?orin nije ni pozdravio kako je ovaj želio.

  Vera
  Jedina Pe?orinova ljubav i jedina osoba koja ga iskreno razumije,
  shva?a da se protiv srca ne može i da mora živjeti sa nesretnom ljubavi.

  Kneginjica Meri
  Mlada naivna djevojka iz visokog društva, pomalo umišljena,
  ali ju ljubav prema Pe?orinu mijenja te ona propada.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Mihail Jurjevi? Ljermontov - Junak našeg doba - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MIHAIL JURJEVI? LJERMONTOV: JUNAK NAŠEG DOBA


  Mjesto i vrijeme radnje:
  Carska Rusija, 19. stolje?e. Radnja se odvija na više mjesta,
  uglavnom kod Kavkaza, te na bojištima s plemenima ?e?ena i Tatara.
  Vrijeme radnje je lako uo?ljivo po kozacima - ruskim konjanicima koji
  su tada bili zastupljeni velikim dijelom u ruskoj vojsci.

  Tema:
  Pe?orinov život, njegove pustolovine u kojima uvijek traži neko
  novo uzbu?enje da mu život ne bude dosadan. To naj?eš?e uklju?uje
  poigravanje tu?im osje?ajima, manipuliranje tu?im životom i izdaju
  prijatelja.

  Problematika koja se obra?uje u djelu:

  U ovom djelu obra?en je život «suvišnog ?ovjeka». On misli da za njega
  sre?a ne postoji, a zapravo ju ne uspijeva prona?i, iako može biti pred
  njim cijelo vrijeme. Život mu je ispunjen nizom razli?itih doga?aja koji
  su ga privremeno usre?ili, pa zbog toga mora i?i naprijed i izazivati život.
  Jedino pitanje koje postavlja Pe?orin jest pitanje postojanja sudbine i
  slobode, što se vidi u ovoj re?enici:

  „I, ako je zbilja sve preodre?eno, zašto nam je onda dana volja, razum?
  Zašto moramo odgovarati za svoje postupke?“

  Kratki sadržaj:
  Pisac putuje preko Kavkaza gdje susre?e Maksima Maksimi?a.
  Oni se upoznaju i me?usobno pomažu. Stižu u jednu ku?u gdje ?e
  preno?iti i tu mu Maksimovi? pri?a pri?u o neobi?nom ?ovjeku Grigoriju
  Aleksandrovi?u Pe?orinu, gdje kaže o njemu ovako:

  “Zvao se… Grigorij Aleksandrovi? Pe?orin. Bio je de?ko i pol, mogu vam
  re?i, samo malko ?udan. Tako naprimjer, po kiši, studeni, povazdan u
  lovu, svi prozebli, umorni, a njemu ništa. A drugi pak opet sjedi u svojoj
  sobi, i pirne li vjetri?, veli da se prehladio.”

  Pe?orin i Maksimovi? su godinu dana bili živjeli zajedno u vojnoj utvrdi.
  Obojica su bili ?asnici. Tako po?inje prva pripovijetka – «Bela»,
  gdje Pe?orin biva pozvan na zabavu jednog «prijateljski raspoloženog
  kneza», gdje je upoznao Belu, kneževu najmla?u k?er, i u nju se
  zaljubio. Osim kneza, na tom je mjestu obitavao i razbojnik Kazbi?,
  koji je bio vo?a lokalnih hajduka u borbi protiv Rusa, te se i on zagledao
  u Belu. Kazbi? je imao prekrasnog, vitkog konja kojega je knežev sin
  Azamat htio, te je za njega bio spreman sve u?initi. Azamat i Pe?orin se
  dogovore – ako Pe?orinu Azamat dovede svoju sestru, ovaj ?e njemu
  priskrbiti toga konja. Azamat otima svoju sestru i dovede je Pe?orinu,
  a natrag oti?e s konjem. Kazbi?, shvativši da je prevaren, pobjegne.
  Pe?orin na sve na?ine želi ste?i Belinu naklonost i ljubav.
  Polako to i postiže. Nakon što ga je Bela zavoljela i potpuno mu se predala,
  on ju po?inje ignorirati. Kazbi? ubija kneza (Belinog oca) zbog
  osvete. Kasnije otima Belu te je smrtno rani nožem u le?a.
  Bela nakon dva dana umire, stalno izražavaju?i svoju ljubav Pe?orinu.
  Ali on nije mario.

  Druga pripovijetka po?inje susretom Maksimi?a i autora.
  Razgovaraju o Pe?orinu. I Pe?orin dolazi u to mjesto.
  Maksim jedva ?eka da ga vidi, ali se ovaj pojavljuje tek na kraju kada
  je morao odlaziti. To je razljutilo Maksimovi?a te je Pe?orinove dnevnike
  predao autoru (Pe?orinu je bilo svejedno što ?e sa njima u?initi).
  Nakon godinu dana Pe?orin pogiba te pisac odlu?uje objaviti njegov
  dnevnik. U dnevniku je opisan Pe?orinov put i odmor u jednom mjestu.
  Na putu preno?uje u jednom primorskom gradi?u, gdje igrom slu?aja
  rabzbija jedan «nedužan» lanac krijum?arenja gdje jedna djevojka pogiba.
  Nakon dolaska na kono?no odredište Pe?orin susre?e svoje stare prijatelje,
  Grušnjickog i doktora Vernera. Tu dolazi i kneginjica sa svojom majkom.
  Grušnjicki se zaljubljuje u kneginjicu. Pe?orin to uvi?a i nastoji ih
  razdvojiti na neobi?an na?in. Pri?aju?i pri?e stjecao je popularnost i
  odvodio kneginji?ine udvara?e, što je ona mrzila. Daljnjim ignoriranjem i
  izigravanjem ravnodošnusti prema njoj ona ga je po?ela još više mrziti.
  Grušnjicki joj se udvarao, što ju je prvih nekoliko dana zabavljalo,
  a kasnije joj je dosadilo. Za to je vrijeme Pe?orin naljutio kneginjicu,
  te ga je ona po?ela toliko mrziti da nije prošao dan da to ne pokaže.
  Naglim preokretom, nakon službenog upoznavanja jedne ve?eri na
  zabavi, kneginja je po?ela sumnjati u svoj stav. Tada se pojavljuje i
  Pe?orinova bivša djevojka Vera, koju je napustio, ali ga ona i dalje voli.
  Kasnije je kneginjica izbjegavala Grušnjickog, a nije mogla bez Pe?orina,
  koji se po?eo poigravati i sa Verom. Nadalje, Grušnjicki zamrzi
  Pe?orina zbog uplitanja izme?u njega i kneginjice te smišlja osvetu.
  Pe?orin se poigravao sa Verom i kneginjom, tj. sa njihovim osje?ajima.
  Na kraju kad je odlazio, kneginja nije mogla bez njega,
  a on joj ravnodušno odgovora da je ne voli (ona mu pla?u?i kaže da
  ga mrzi, a on joj se zahvali). Grušnjicki optužuje Pe?orina, zbog ?ega oni
  pristaju na dvoboj gdje su planirali ubiti Pe?orina, ali je on shvatio njihove
  namjere. Nakon dvoboja Pe?orin biva ranjen, a Grušnjicki mrtav.
  Pe?orin odlazi i to je kraj Pe?orina dnevnika. Daljnji prikaz radnje se
  zbiva u tvr?avi, gdje je Pe?orin bio stacioniran sa Maksimi?em.
  Tu po?inje pripovijetka «Fatalist» gdje se jedne ve?eri Pe?orin okladi
  sa jednim vojnikom u nepostojanje sudbine. Rekao mu je da ?e umrijeti
  do kraja ve?eri. Što se kasnije i zbilo – pijani kozak (ruski konjanik) ga
  je presjekao sabljom (od ramena do srca).


  Analiza likova:
  Grigorij Aleksandrovi? Pe?orin
  Neobi?an ?ovjek, vitka stasa, nao?it, «suvišan ?ovjek», život mu je
  dosadan, ne može se smiriti niti voljeti, bježi od svega i od sebe.
  Ska?e iz pustolovine u pustolovinu, traže?i uzbu?enja. Njegovi postupci
  ?esto nanose više štete nego dobra. Vrlo je sebi?na osoba, tvrda kamena
  srca i velika ponosa. Ne preže pred ni?im, ravnodušan prema svemu.
  Veoma je inteligentan, obrazovan i spretan sa rije?ima. Kroz život ga vodi
  razum, a ne srce.

  Maksim Maksimi?
  Veoma dobar ?ovjek i prijatelj, pun poštovanja prema drugim ljudima.
  Iskusan vojnik i ?asnik, cijeli je život proveo služe?i u vojsci. Pe?orin mu je vrlo drag.
  Ne voli metafizi?ke prepirke, živi jednostavan, priprost život.

  Stil:
  Fabula nije kronološka, pisac upotrebljava disgresije te se vra?a u
  prošlost kako bi opisao i predo?io neke dotadašnje dijelove Pe?orinova
  života. Roman je izrazito lak za ?itanje, veoma me se dojmio.
  Sam takav «ekstremni» život je i veoma opasan, ali mislim da bi danas
  ljudi gore prošli nego prije. Rije?nik kojim se likovi koriste je dosta
  jednostavan, iako ima i nekih fraza iz stranog jezika kako bi se Pe?orin
  prikazao kao obrazovan ?ovjek.

Similar Threads

 1. Chaplin kao animirani junak
  By ALLen_ in forum Zanimljivosti
  Replies: 2
  Last Post: 13. 01. 2010, 11:43
 2. Replies: 41
  Last Post: 11. 12. 2009, 18:49
 3. Replies: 5
  Last Post: 05. 06. 2009, 22:50
 4. Ljubav u doba kolere (Love in the Time of Cholera) - 2008
  By cesarica.net in forum Recenzije Filmova
  Replies: 2
  Last Post: 21. 05. 2009, 19:35
 5. Mihail Jurjevič Ljermontov - Fatalist - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 02. 01. 2009, 14:44

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •