Results 1 to 2 of 2

Thread: Ferenc Molnar - Junaci Pavlove ulice - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ferenc Molnar - Junaci Pavlove ulice - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  FERENC MOLNAR: JUNACI PAVLOVE ULICE

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ferenc Molnar - Junaci Pavlove ulice - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  FERENC MOLNAR: JUNACI PAVLOVE ULICE

  Bilješke o piscu:
  Ferenc Molnar je ma?arski književnik ro?en 1878. u Budimpešti. Pisao je
  komedije, romane i dje?je pripovijetke. Najpoznatiji su mu romani: ?amac
  bez gospodara, Eva i Junaci Pavlove ulice. Umro je 1952. godine u New
  Yorku.

  Bilješke tijekom ?itanja:
  - Pisac opisuje radnu atmosferu u prirodopisnom kabinetu u?enika 4.
  razreda
  - ?onakoš šalje pismo Boki u vezi sastanka na grundu
  - Vrlo lijepo je opisan grund koji je dje?acima iz Pavlove ulice zna?io
  beskrajnost i slobodu
  - Neme?ek na grundu susre?e Feri A?a koji krade njihovu zastavu
  - Dje?aci se sastaju na grundu i izaberu Boku za predsjednika
  - ?onakoš, Boka i Neme?ek odlaze na otok u botani?kom vrtu gdje
  ostavljaju papir s porukom "Tu su bili de?ki iz Pavlove ulice."
  - Hrabri Neme?ek sam odlazi kod crvenokošuljaša, oni ga uhvate i bacaju
  u vodu "a on iz vode gleda tako tužnim pogledom kao kakva žalosna
  žabica"
  - Dje?aci Pavlove ulice pripremaju plan za obranu svojeg grunda
  - Hrabri mali Neme?ek se razbolio
  - Gereb šalje pismo u kojem otkriva plan crvenih košulja, moli da mu
  oproste i da ga opet prime u svoje društvo
  - Zapo?inje borba za grund - "dan bitke bio je divan proljetni dan,
  vrijeme koje se samo moglo poželjeti."
  - Borba je opisana kao žestok susret dvije grupe dje?aka "a mala truba je
  odjeknula u znak da tvr?ave otpo?nu s bombardiranjem. Pješ?ane
  bombe po?ele su letjeti."
  - Neme?ek je jako bolestan - "taj tako veseli pješak, a sada tako žalosni
  kapetan Pavlove ulice jako se promijenio."
  - Boka saznaje da ?e se na grundu, kojeg je toliko volio i za kojeg se
  toliko borio, graditi nova zgrada "?itav svijet okretao se oko Boke,
  po?eo je plakati, a velika bol pritiskivala je njegovo srce."

  Dojam o djelu:
  Roman Junaci Pavlove ulice mi se svi?a jer je u njemu opisano veliko
  prijateljstvo me?u djecom, njihova borba, požrtvovnost, hrabrost i ljubav
  za komadi? zemlje na kojoj su se uvijek igrali i bili zajedno. Na slikovit
  na?in je opisan grund kao i osje?aji koji su ta djeca osje?ala prema njemu.
  Gubitak dobrog prijatelja kao i grunda slomio je mala srca dje?ice tako da
  me taj roman na kraju rastužio.

  Vrsta djela:
  Dje?ji pustolovni roman

  Mjesto radnje:
  Radnja je smještena u glavni grad Ma?arske, Budimpeštu. Najvažniji
  doga?aji zbivaju se u Pavlovoj ulici, na grundu - "ono je peštanskom
  djetetu ravnica, poljana, livada, ono za njega zna?i beskrajnost i slobodu."

  Vrijeme radnje:
  Vrijeme radnje je mjesec ožujak ("mart") - "prozori su bili širom otvoreni
  tog toplog martovskog dana." Mislim da se radnja romana doga?a krajem
  prošlog stolje?a kada još nije otkriven lijek protiv upale plu?a.

  Tema:
  Tema djela je borba dvije skupine dje?aka koji žele obraniti, odnosno
  osvojiti mjesto za igru kojeg u velikim gradovima nema. Borba je bila
  organizirana kao da se brani svoj dom ili domovina. Nažalost, dje?aci su
  izgubili grund i dobrog prijatelja Neme?eka.

  Ideja:
  Dje?aci Pavlove ulice i crvenokošuljaši trebali su zajedno dijeliti grund.
  Njihova dje?ja igra bila je kao pravi rat u kojem je bilo i žrtava, a
  izgubljen je i teritorij zbog kojeg su ratovali. Dogovorom se mogu posti?i
  bolji rezultati, nego sva?om i borbom.

  Kratki sadržaj:
  Grupa dje?aka, u?enici 4. razreda, svoje slobodno vrijeme provodili su na
  grundu koji se nalazio u Pavlovoj ulici. To je bilo mjesto koje su dje?aci
  jako voljeli i ono im je zna?ilo beskrajnu slobodu igre. Taj grund htjela im
  je oduzeti grupa dje?aka zvanih crvenokošuljaši. Dje?aci te grupe u?inili
  su "einstand", a što zna?i objavu rata. Izazov su prihvatili dje?aci iz
  Pavlove ulice i po?eli se pripremati za borbu, borbu za svoj grund. Grupe
  dje?aka su se hrabro borile, ali su na kraju pobijedili dje?aci Pavlove ulice.
  Pomogao im je njihov prijatelj, mali i bolesni Neme?ek. Grund je bio
  njihov, ali su nažalost izgubili hrabrog Neme?eka koji je uskoro umro.
  Osim prijatelja, izgubili su i grund na kojem se je trebala graditi ku?a,
  izgubili su komad zemlje koji su branili s toliko boli, s toliko juna?ke
  hrabrosti.

  Likovi:
  - Boka, Gereb, Neme?ek, Barabaš, Kolnai, Lesik, Rihter, Vajs, ?ele,
  ?onakoš, ?engej, Pastori, Feri A?, profesor Rac, Slovak Janko, pas
  Hektor, Gerebov otac, Neme?ekova majka, Neme?ekov otac

  Analiza likova:
  Neme?ek
  Mali, mršav dje?ak krhke gra?e, dobrodušan i sretan što ga prijatelji
  kao takvog žele u svojoj družini. Bio je "obi?an vojnik" pa su mu svi
  mogli nare?ivati, morao je izvršavati tu?e naredbe i i?i u zatvor.
  Njegova hrabrost i ljubav prema grundu bili su toliki da je, iako jako
  bolestan, bio zaslužan za pobjedu. Zbog toga je imenovan kapetanom,
  ali teška bolest skrhala je tog malog junaka.

  Citat:
  "U krevetu je ležao kapetan, velikih o?iju, duboko i teško dišu?i
  otvorenih, malih, tankih usta. Ali on nije nikog prepoznao.
  Možda je ve? vidio stvari koje su skrivene ljudskom pogledu."

  Boka
  Hrabar, mudar, pravedan i pošten dje?ak. Bio je vo?a dje?aka
  iz Pavlove ulice. Prijatelji su ga jako voljeli, slušali i poštovali.

  Citat:
  "Jednom rije?ju, Boka je ostavljao dojam pametnog dje?aka koji
  je krenuo u život kao ?ovjek koji ?e, ako se ne i popne visoko,
  pošteno i muški opstati na svom mjestu." Znao je i plakati za svojim
  prijateljem Neme?ekom, a kada je ?uo da ?e se na "njegovom" grundu
  graditi zgrada, velika je bol pritiskivala njegovo srce."

  Feri A?
  Krupan crnomanjast dje?ak, lijep, hrabar i simpati?an.
  Bio je vo?a crvenokošuljaša. Bio je pravedan, mrzio je izdaju,
  a bio je duboko potresen boleš?u i smr?u malog Neme?eka.

  Analiza stila:
  Stil u kojem je pisan ovaj roman je zanimljiv, napet, pun doga?aja.
  Likovi su vjerno opisani, tako da sami možemo vizualno zaklju?iti kako
  je izgledao pojedini lik. Borba izme?u dje?aka opisana je kao da se vodi
  pravi rat. S puno osje?aja je opisana smrt malog Neme?eka.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Replies: 2
  Last Post: 07. 05. 2009, 14:27
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06
 5. Najskuplje ulice svijeta
  By pajo in forum Zanimljivosti
  Replies: 2
  Last Post: 08. 10. 2008, 00:32

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •