Results 1 to 3 of 3

Thread: Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  VJENCESLAV NOVAK: IZ VELEGRADSKOG PODZEMLJA

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  VJENCESLAV NOVAK: IZ VELEGRADSKOG PODZEMLJA


  Bilješke o piscu:
  Vjenceslav Novak ro?en je u Senju 1859. U Zagrebu je završio U?iteljsku
  školu. Studirao je glazbu na Muzi?koj akademiji u Pragu. Zna?ajnija djela:
  «Podgorske pripovijesti», «Nezasitnost i bijeda», «Iz velegradskog
  podzemlja», «Dva svijeta», «U glib», «Majstor Adam» (pripovijetke i
  novele); «Pred sudom svjetine» (drame); «Tito Dor?i?», «Pavao Šegota»,
  «Pod Nehajem», «Posljednji Stipan?i?i» (romani). Umro je u Zagrebu
  1905. od tuberkuloze u 46. godini života.

  Književni rod:
  Epika

  Književna vrsta:
  Socijalna pripovijetka

  Mjesto radnje:
  Zagreb – Citat: «Usprkos snijegu i studenoj vlazi sjedi neki ?ovjek
  nepomi?no na klupi na Ili?kom trgu.»

  Vrijeme radnje:
  Kraj XIX. stolje?a ili sam po?etak XX. st.

  Tema:
  Život radnika pilara

  Motivi:
  Bijeda, siromaštvo, nezaposlenost, alkoholizam, nasilje u obitelji, zlo?in…

  Kratki sadržaj:
  Na Ili?kom trgu je sjedio ?ovjek. Nije se obazirao ni na što. Bio je to pilar
  Mika koji je poslije posla kod nekog ?ovjeka zajedno s Janki?em otišao u
  gostionu i napio se. Potrošio je tre?inu onoga što je zaradio. Bojao se
  vratiti ku?i. Jedva je doteturao do ku?e. Sje?a se da ga je netko uvukao u
  ku?u. Onda ga je žena grdila. Dalje se ne sje?a. Ujutro mu je žena
  ispri?ala da je na smrt istukao malu Evicu. Otišao je u sobu, nije mogao
  gledati onakvu Evicu. Od stida je otišao od ku?e. Radio je to jutro. Poslije
  se nije htio vratiti ku?i. Sreo je svog sina. Rekao je da je bio doktor i da
  mu je majka rekla da je Evica pala dok je nosila drva. Na kraju ga je žena
  našla i rekla mu da je Evica umrla, a on se nije htio vratiti ku?i. Shvatila
  ga je i tješila. Na kraju je ipak krenuo ku?i, ali s misli o smrti i kako ?e si?i
  u podzemlje gdje ?e ga koriti mrtva Evica. A on ju je tako volio.

  Fabularni tijek:
  1. Mika sjedi na Ili?kom trgu
  2. Prisje?a se kako se napio s Janki?em
  3. Otišao je ku?i i sva?ao se sa ženom
  4. Na smrt je istukao malu Evicu
  5. Ujutro mu je žena sve ispri?ala
  6. On odlazi na posao
  7. Poslije hoda ulicama i sre?e svoga sina
  8. Rekao mu je da je bio doktor
  9. Žena ga traži i govori mu je da je umrla Evica
  10. Oni odlaze ku?i

  Kompozicija djela:
  Uvod: Mika se napio zajedno s Janki?em
  Zaplet: Došao je ku?i i na smrt istukao malu Evicu
  Vrhunac: Odlazi od ku?e i razmišlja o svom nedjelu
  Rasplet: Evica umire

  Analiza likova:
  --Glavni likovi:
  Mika, Janki?, Lucija, Evica

  --Sporedni likovi:
  Dvoje sinova, gospodin kod kojeg su sjekli drva, pijani Slovak,
  trojica radnika na skladištu drva, Ko?evar, grubi trgovac, doktor,
  prolaznici.

  Mika
  Radnik, pilar drva, siromašan, sklon je pi?u, voli svoju obitelj, ali to ne
  pokazuje, ubio je vlastitu k?erku Evicu koju je volio najviše na svijetu.

  «…crte na mršavom licu ne dadu se jasno razabrati u mraku. Po grubom,
  na sve strane iskrpanom odijelu vidi se da ?ovjek pripada radni?kom
  staležu. Na kapi, po ramenima i u naborima odijela slagao mu se snijeg,
  ali on ne mari.»

  Janki?
  Sli?an Miki, ima brojnu obitelj, slabu zaradu, sva?e sa ženom i sklonost
  alkoholu, nezadovoljan svojim socijalnim i financijskim stanjem.

  «A što on miješa sebe s nama! Ja sam danas u podne bio u njegovoj
  kuhinji, a s ognjišta se puši i širi svakojaki miris. Njegova je gospo?a
  došla u kuhinju i dala kuharici bocu vina da je stavi u mlaku vodu jer da
  je vino hladno… A ja i ti smo, Mika, od jutros raspilili, rascijepali i
  poslagali hvat cjepanica, a založili smo u podne svak komad suhog kruha.
  Pa što on goovri…»

  Lucija
  Mikina žena, puno je propatila u životu.

  Evica
  Pametna mala djevoj?ica koju njen otac Mika voli najviše na svijetu, ali
  jedne ve?eri kad je bio pijan uhvatio ju je i istukao na smrt.

  «Moja mezimica – nasmiješio se ?isto ponesen svojim roditeljskim
  ?uvstvom… - Da ti, Janki?u, samo ?uješ to dijete! Nisi toga doživio, jer ti
  ne bi svojim ušima vjerovao što sve ona zna! A istom joj je pet godina…
  Tep?e!…»

  Jezik i stil:
  Pripovijetka ima dosta rije?i koje danas smatramo zastarjelima (arhaizmi).
  Pisac Vjenceslav Novak je ovo djelo napisao tako realisti?no da nema
  onoga koji ovo djelo ne bi shvatio, bez obzira na nepoznate rije?i koje se
  povremeno na?u u tekstu. On je to napisao bez mnogo opisa, tako da u
  djelu u ve?ini prevladava radnja i pripovijedanje, dok i dijaloga isto ima
  puno. Likovi u djelu govore lokalno, što zna?i da se pisac koristio
  lokalizmom. Me?utim, pisac nije baš upotrebljavao personifikacije jer je
  to, kao što sam gore naveo, realisti?no djelo. Tu i tamo našla bi se po
  koja: „Dok bi sunce još obilno zalijevalo svojim svjetlom tornjeve crkvi,
  kupole na gradskim pala?ama i, polako zalaze?i, milo se smješkalo
  poigravaju?i svojim zlatnim tracima po prozorima malih ku?ica na
  otvorenom tlu, dotle je dolje vladao mrak, trajni mrak i vlaga.“
  Samo u toj re?enici ima pregršt epiteta koje pisac u cijelom djelu nije
  izostavljao: „toplo obiteljsko gnijezdo“, „ugodno društvance“, „mali,
  okrugli šešir“, „toploj blagovolji“… Ali zato, u djelu se ne može na?i
  onomatopeje s kojima bi pisac mogao do?arati sve „šušnjeve“ u prirodi.
  Ova pripovijetka je stvarno bogata mnogim mudrim savjetima koje su
  ostali davali Miki: „…Kad im je taj gospodin isplatio zaslužbu, stao ih je
  pou?avati kako ne bi bilo pametno da sad po?u u gostionicu, nego da
  kupe za obitelj ve?eru, a ostatak spreme kao prištednju. Jer, Bog zna
  ho?e li se opet sutra ili prekosutra na?i zaslužbe.“ Novak je ovo djelo
  podijelio u tri djela koji su ozna?eni rimskim brojkama: prvi je do djela
  kada je Mika otišao od Evi?inog kreveta ka Ili?kom trgu, drugi do kada je
  Mika predao zaslužbu sinu da ga odnese majci, a tre?i do kraja.

  Stilska sredstva:
  Epiteti:
  Guste, nakvašenoj, bijele, snježne, neugodna, reskom, toplo, ugodno,
  studenoj, mršavom

  Onomatopeje:
  «Tiho se spuštaju guste pahuljica snijega.»

  Usporedbe:
  «Ležao je sred blata kao mrtvo tijelo.»
  «A radnik je na klupi sjedio kao uklesan.»
  «Gdjekada trgnu mu se ramena kao od uzdaha koji ho?e da provali iz
  prsiju.»
  «I Mika i Janki? osje?ali su kao da je ovako lijepo svemu svijetu kao što je
  sad njima…»

  Dojam o djelu:
  Pripovijetka mi se svidjela. Opisuje jednu no? kad se otac jako napio i
  nesvjesno istukao svoju malu dragu Evicu.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  VJENCESLAV NOVAK: IZ VELEGRADSKOG PODZEMLJA


  Bilješke o piscu:
  Vjenceslav Novak ro?en je 1859. god. u Senju. Gimnaziju je poha?ao u Senju i Gospi?u. U U?iteljsku školu je išao u u Zagrebu. Kasnije je nastavio muzi?ke studije u Pragu. Službovao je kao profesof muzike na U?iteljskoj školi u Zagrebu. Vjenceslav Novak je jedan od prvih pisaca u Hrvatskoj književnosti koji je u svojim djelima po?eo slikati probleme društvenih nepravdi i nevolja koje su poga?le mali svijet selja?ke sirotinje,
  siromašnih otoka i intelektualaca koje opisuje s dubokim suosje?anjem. Napisao je sedam romana i oko stotinu pripovijedaka. Romani su mu: “Pod Nehajem”m “Poslijednji Stipan?i?”, “Dva svijeta”, “Zapreke”, “Pavao segata” i “Tito Dor?i?”. Važnije pripovjetke su mu: “Podgorske pripovjetke”, “U Glib”, “Majstor Adam”, “Iz velegradskog podzemlja” i dr. Vjenceslav Novak umro je 1905. g. u Zagrebu.

  Tema: Težina života u siromašnoj obitelji.
  Osnovna misao: Neke loše navike mogu nam promijeniti život.

  Kratki sadržaj:

  Padao je snijeg i bilo je hladno, a neki je ?ovjek sjedio nepomi?no na klupi
  na Ili?kom trgu. Gledao je Mika jednog pijanog Slovaka. Slovak je par
  puta pao potrbuške i nije se mogao di?i pa je trebao pomo? stražara da bi
  otišao ku?i. Zamišljeno gledaju?i, Mika se sjetio onog što je doživio zbog
  pijanstva. Mika i Janki? su ispilili i nacijepali jednom ?ovjeku drva i dobili
  za to 5 kruna. Odmah su otišli u gostionicu i popili dvije litre, pa zatim, tri,
  ?etiri. Tada je Mika pomislio da bi mogli po?i ku?i, ali Janki? je još želio
  piti. No kada su ispili još pola litre, ali ni to nije bilo dovoljno pa su pili i
  pili… U razgovoru uz pi?e Mika je hvalio svoju djevoj?icu Evicu. Na poziv
  stražara kr?ma se ispraznila, a Mika i Janki? su pošli ku?i. Mika je putem
  razmišljao što ?e li mu žena re?i. Dali ?e ga psovati?! Skupio je hrabrosti i
  ušao u ku?u. Kako je zamislio tako je i bilo. Žena ga je psovala, a on
  onako pijan uhvatio Evicu i pretu?e je. Žena istrgne Evicu iz ruku pijanog
  muža, a on padne na krevet i zaspe. Ujutro kada se probudio, žena mu je
  rekla da je pretukao Evicu. Mika bez ženinog saznanja ode u Evi?inu sobu.
  Evici je iz usta neprestano curila krv i nije mogla jesti i piti. Mika je sijeo
  pokraj nje i po?eo joj tepati, te joj darovao kutiju sa slatkišima. Sutradan
  je Mika otišao na posao i nije se želio vratiti ku?i i ?uti što je Evici rekao
  lije?nik. Hodao je ulicama i susreo svoga sina koji mu je rekao da je Evici
  vrlo loše. Kada se smra?ilo, žena je krenula tražiti Miku. Vidjela ga je kako
  še?e te je otišla do njega i tužno mu izjavila: “Preminula je”. Mika je
  stajao nepomi?no. Žena ga je pozivala u ku?u uvjeravaju?i ga da nije on
  kriv jer je bio pijan. Vrativši se ku?i nije više bilo isto. Nije bilo djevoj?ice
  Evice i tek je tada shvatio da pijanstvo nije bilo toga vrijedno.

  Analiza likova:


  Mika
  Psihološke osobine:
  Mika je prosje?an radnik niže klase. Imao je vrlo nisku pla?u kojom je
  jedva mogao nahraniti obitelj. On je na svijetu najviše volio dvije stvari:
  svoju malu k?er Evicu i alkohol. Evica mu je bila jedini razlog zbog kojega
  je uop?e živio i kojoj se svake ve?eri vra?ao. S pi?em je pokušavao
  zaboraviti svoj mizeran život. On se tako, nakon no?i pijan?enja,
  vra?ao u taj mali podrum i puštao pi?u da govori umjesto njega.
  Bio je zaslijepljen pi?em koje je njime upravljalo. Tukao je sinove i ženu,
  sve dok nije digao ruku na pogrešnu žrtvu - na malu Evicu. Tek je njezina
  tragi?na smrt navela Miku da spozna kako je okrutan i surov ?ovjek.
  Tek uz pomo? svoje žene Mika se sjeti da ne postoji samo mala Evica,
  ve? da ima još dva sina koji su svaki dan u skrbi za njega i nije im
  svejedno.

  Fizi?ke osobine:
  „Usprkos snijegu i studenoj vlazi sjedi neki ?ovjek nepomi?no na klupi na
  Ili?kom trgu. Crte na mršavom licu ne dadu se jasno razabrati u mraku.
  Po grubom, na sve strane iskrpanom odijelu vidi se da ?ovjek pripada
  radni?kom staležu. Na kapi, po ramenima i u naborima odijela naslagao
  mu se snijeg, ali on ne mari.“

  Lucija
  Lucija je bila Mikina žena. Bila je dobra i osje?ajna. Voljela je svoju djecu i
  muža. Znala je da je volio Evicu više od svega i da kada se vrati nave?er
  pijan to nije on, i oprostila mu je ono što je u?inio svojoj k?erki. Tako?er
  je znala da je on vrlo brižan otac, ali da se boji osje?ati pokorno i
  poslušno. Tješila je Miku koliko god je mogla i njen glas je bio pun ljubavi
  i razumijevanja. Ljubav izme?u njih dvoje i cijele obitelji pomogla im je da
  krenu dalje živjeti usprkos toj nesre?i.

  Evica
  Evica je bila mala slabašna djevoj?ica. Usprkos tome svi su je voljeli. Bila
  je pametna i dobra. Uvijek bi znala da ?e, kad je tata pijan, dobiti slatkiše
  ili tako nešto. Pošto je bila slabašna i imala probleme jednostavno nije
  mogla preživjeti o?eve batine. I na kraju je, ni kriva ni dužna, u jadu i
  bijedi, izgubila svoj život.

  Dojam o djelu:
  Djelo me jako dojmilo. Mnogi ljudi su na ovaj na?in izgubili svoje najmilije.
  Djelo je pou?no i zanimljivo, a iako je vrlo kratko, govori nam kako samo
  jedan trenutak može promijeniti cijeli život.

Similar Threads

 1. Izgubljena bitka: Umrla Silvana Novak
  By mod in forum Zanimljivosti
  Replies: 5
  Last Post: 02. 12. 2009, 01:26
 2. Fjodor Mihajlovič Dostojevski - Zapisi iz podzemlja - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 08. 01. 2009, 00:31
 3. Vjenceslav Novak - U glib - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 22:23
 4. Vjenceslav Novak - Posljednji Stipančići - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 06. 01. 2009, 01:46
 5. Slobodan Novak - Mirisi, zlato i tamjan - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 05. 01. 2009, 16:33

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •