Results 1 to 2 of 2

Thread: Ivan Cankar - Istina i ljubav - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Ivan Cankar - Istina i ljubav - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Ivan Cankar - Istina i ljubav - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  IVAN CANKAR: ISTINA I LJUBAV


  Bilješke o piscu:
  Ivan Cankar se rodio 10. svibnja 1876. g. u Vrhniki, pokraj Ljubljane.
  Srednju školu je završio u Ljubljani, a zatim je otišao u Be? da u?i tehniku.
  Studije nije završio, ostao je književnik i živio od književnog rada.
  U domovinu se vratio 1909. g. Za dvadeset godina rada napisao je
  tridesetak knjiga objavljuju?i pjesme, pripovijetke, romane, drame, eseje i
  kritike. Za poznavanje Ivana Cankara najvažnija je njegova proza.
  Najpoznatije pripovijetke su mu: “Vinjete”, “Knjiga za lakomisne ljude”,
  “Ku?a Marije pomo?nice”, “Sluga Jernej i njegovo pravo”, “Grešnik
  Lenart”, “Moj život” i “Slike iz snova”. Cankar je napisao i tri romana:
  “Tu?inci”, “Na klancu” i “Martin Ka?ur”. Cankar je u svojim djelima
  prikazivao ljude u borbi za malo sre?e u životu povezivaju?i njihovu
  sudbinu u snažnu cijeline. Posebno poglavlje u djelu Ivana Cankara je
  sje?anje na djetinjstvo. Uz likove dijece svuda je i lik majke. Ivan Cankar
  umro je 11. prosinca 1918. g.

  Šalica kave

  Tema: Ljubav prema majci
  Osnovna misao: Treba biti dobar i obazriv prema onima koje volimo
  Likovi: Ivan, majka

  Sadržaj:
  Ivan je došao ku?i i ostao tri tjedna. Bio je potišten i zlovoljan. Prve je
  no?i spavao u komorici. Kada bi se probudio vidio bi majku koja je
  zabrinuta sjedila za stolom i jecala, kasnije se preselio nad krov, na
  sijeno. Tu je pisao svoje prve ljubavne pri?e. Jednom je poželio popiti crnu
  kavu. Znao je da u ku?i nema ni kruha, a kamoli kave. Majka ga je samo
  pogledala i nije ništa odgovorila. Ivan se vratio u potkrovlje i nastavio s
  pisanjem. ?uo je tihe korake. Kroz vrata je ušla majka nose?i šalicu kave.
  Bila je sretna, a Ivan joj je grubo odgovorio da mu kava sada ne treba.
  Majka se ražalostila i otišla. Ivanu je bilo neugodno i žao, ali je bilo
  prekasno za ljubaznu rije?.

  Lisac

  Tema: Dje?akova ljubav pema liscu kojega drži zatvorenog iako zna da bi
  trebao živjeti slobodan u prirodi
  Osnovna misao: Treba voljeti životinje i omogu?iti im normalan život
  Likovi: Dje?ak, lisac

  Sadržaj:
  Dje?ak je imao mladog lisca koji je živio privezan samo nekoliko dana.
  Kada je jednog jutra došao da ga vidi lisac je bio mrtav. Rekli su da se to
  slu?ajno dogodilo, ali dje?ak je bio siguran da je životinja sama sebi
  oduzela život. Uskoro je dobio drugog lisca. Dje?ak ga je hranio i pazio, ali
  se lisac sve ?udnije ponašao. Jednog jutra primjetili su da nema najljepše
  kokoši. Drugi su put vidjeli kako pokušava uzeti kuni?a. Da ne bi napadao
  životinje premješten je na usamljenije mjesto. Poslije nekoliko dana
  dije?ak je otišao do ku?e. Kada se vratio lisca više nije bilo, žene su ga
  ubile jer je krao pili?e. A ru?ali su tada pe?ene pili?e.

  Suhe kruške


  Tema: Kra?a krušaka iz ormara
  Osnovna misao: Ne smije se krasti i misliti samo na sebe
  Lica: Lina, Janez, Majka

  Sadržaj:
  Majka je košaricu suhih krušaka ?uvala u ormaru da bi ih podijelila djeci nekom
  posebnom prigodom. Janez i Lina nisu mogli do?ekati taj dan. Na nagovor
  sestre Line Janez je otkinuo dasku na ormaru i do?epao se krušaka. Kada je
  napunio pune džepove otišli su iza ku?e da ih pojedu. ?inili su to nekoliko puta,
  a osje?aj krivice se potpuno izgubio. Jedne nedjelje majka je otvorila ormar i
  ugledala praznu košaricu. Svi su za?u?eno gledali u majku koja je tražila krivca.
  Progovorila je Lina i prstom pokazala na Janeza. Dok je Janez objašnjavao kako
  je to u?inio majka je sjela na klupu i zaplakala. Janezu je bilo žao, ali ništa nije
  mogao u?initi.

Similar Threads

 1. Zlatko Krilić - Čudnovata istina - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 16. 05. 2009, 20:02
 2. Ivan Gundulić - Osman - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 05. 01. 2009, 23:44
 3. Ivan Kušan - Ljubav ili smrt - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 04. 01. 2009, 16:23
 4. Ivan Kozarac - Đuka Begović - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 02. 01. 2009, 01:09
 5. Ivan Gundulić - Dubravka - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 3
  Last Post: 02. 01. 2009, 00:37

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •