Results 1 to 2 of 2

Thread: Hasanaginica - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Hasanaginica - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Hasanaginica - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  HASANAGINICA


  Bilješke o piscu:
  Krajem sedamdesetih i po?etkom osamdesetih godina kao ve? ostvaren
  pripovjeda? i romansijer u drami se javio i Alija Isakovi?. Ro?en je u
  Bitunji kod Stoca 1932. godine. Pripovjeda?, dramski pisac, putopisac i
  histori?ar književnosti. Njegova najpoznatija djela su Sunce o desno
  rame, Semafor te drame: Kraljevski sudbeni stol, Hasanaginica, To(1979.),
  Generalijum(1979.) koje su donijele neosporan kvalitet u
  historijski tok bošnja?ke dramske književnosti.Nedavno je objavio Rije?nik
  karakteristi?nih bosanskih rije?i. Trenutno živi i radi u Sarajevu.

  Vrsta djela:
  Drama / tragedija

  Mjesto radnje:
  U Zagvozdu, podno Biokova i na Klisu.

  Vrijeme radnje:
  Prva polovica 17. stolje?a.

  Tema:
  Tragi?ni nesporazum

  Ideja:
  I mali nesporazum dovoljan je da do?e do tragedije.

  Kratki sadržaj:
  Sve po?inje kad je junak Hasanaga ranjen u ratu, a žena ga ne posje?uje,
  jer je u to vrijeme bilo sramota da žena izlazi iz svoga dvora. Zato se
  Hasanaga razljutio i rekao ženi da kada se vrati ku?i da ga ne ?eka, nego
  da ode iz dvora. Ona se rastuži jer ?e morati ostaviti petero djece. Na to
  do?e njezin brat Pintorovi?–beg i da ju udati za Imotskog kadiju. No ona
  je i dalje voljela Hasanagu. I rekla je bratu da kad ?e se udavati preko nje
  stavi bijelu plahtu da ne mora gledati svoju jadnu djecu. No Hasanaga je
  prepoznao Hasanaginicu ispod plahte, te je rekao da ima srce kameno
  zato jer se ne?e smilovati djeci. Kad je Hasanaginica to ?ula, umrla je od
  tuge.

  Kompozicija djela:

  Uvod: Hasanaga na ratištu
  Po?etak: Hasanagina poruka i Hasanagicin odlazak s dvora
  Zaplet: Polazak svatova
  Vrhunac: Svatovi pred dvorom i tragi?na smrt

  Analiza glavnih likova:
  Hasanaga
  Oko 30 godina, crn, snažan, visok, odbojan i ljut muškarac, ponosan, ali
  veliki junak. Iako je otjerao Hasanaginicu on ju je ipak volio svim srcem
  što se pokazuje na po?etku drame. Pored toga on je bio i brižan otac, sin i
  brat.

  Ovaj odlomak pokazuje njegov ponos i brigu za Hasanaginicom.
  HASAN-AGA: A ti peškeš! Majko,ona je majka djece moje!
  MAJKA: Sikter!
  HASAN-AGA: Ona je pod našim rzom i obrazom!
  MAJKA: Sikter!
  HASAN-AGA: …Pod našim namom i imenom Arapovi?a.
  MAJKA: Sikter,rekoh…

  Ovaj odlomak pokazuje njegovu brigu za djecom i dvorom.
  HASAN-AGA: U dvoru kako?
  MAJKA: Nako…
  HASAN-AGA: Djeca kako?…

  Hasanaginica
  Lijepa, plava, oko 26 godina, bujne kose i tijela, dobra, voli djecu i muža,
  jadna, tragi?na. Njena sudbina isprepletena je nizom problema od kojih je
  jedan i njen mali nesporazum sa mužem zbog kojeg i dolazi do zapleta
  radnje koja se završava tragi?no. Kao i sve žene tog doba njoj su
  uskra?ena glavna prava od kojih je i to da sama odlu?uje o svom
  životu. Njena iskrena ljubav prema mužu se nažalost nije mogla ispoljiti ni
  u jednom momentu zbog niza okolnosti i problema. U mnogim odlomcima
  i dijelovima drame dobro se pokazuje njena neizmjerna briga i ?ežnja za
  djecom, kao i tuga, jad i nesebi?nost. Psihi?ki Hasanaginica je jako
  ožaloš?ena, potresena i sekirljiva osoba zbog ?ega je i došlo do tragedije.
  Što se ti?e njenog karaktera, on je veoma pozitivan što se može uvidjeti u
  svim dijelovima drame. Pored toga u nekim odlomcima može se vidjeti da
  je Hasanaginica veoma obrazovana i pismena osoba koja je nastojala da
  nau?i svoju djecu u ?emu joj se suprotstavljala Hasanagina majka.

  Pintorovi?–beg
  Oko 35 godina, visok, ponosit, prijek, šutljiv, dobar, ljut, brzoplet i voli
  svoju sestru…

  U ovom odlomku jasno je naglašena njegova ponositost.
  BEG PINTOROVI?: (Prekida) Šta zboriš, pjeva?u?
  GUSLAR: (Ne da se zbuniti)
  Do?eka ga Vrani? Ali-beže,
  Isprid njega na noge sko?io,
  Kod sebe mu misto namistio…
  BEG PINTOROVI?: (Ljut) Stani, ne valja ti pjesma. Kako može beg skakati
  na noge prid agom? Gdi to ima? Evo kliškog kadije nek re?e.
  Sljede?a re?enica pokazuje njegovu brzopleost.
  BEG PINTOROVI?: Sestro; dosta zbora! Svati dolaze! Otri suze! Pokaži se
  ?ija si!

  Pored svoje brzopletosti i ponosa Pintorovi?-beg je veoma promišljen i
  dobar ?ovjek.

  Analiza sporednih likova:
  Majka (Hasan-agina)
  Oko 45 god, sitnih o?iju, blijeda lica, bigotna izraza, lošeg karaktera

  Majka(bega Pintorovi?a i Hasanaginice)
  Oko 50 god, smirena i vrijedna

  Ajkuna:
  Oko 16 god., lijepa, vižlasta

  Abid:
  Nešto stariji od Bega, blagog i dobro?udnog izraza i karaktera

  Djeca:
  Starija k?erka, 10 godina
  Stariji sin, oko 8 godina
  Mla?a k?erka i Mla?i sin, oko 6 godina, blizanci

  Pored ovih u drami se pojavljuju još neki likovi koji nisu u cjelini vezani za
  tok radnje i koji samo jednom ili dva puta izlaze na scenu.

  Kriti?ki osvrt na djelo:

  Preobrazovanje baladne gra?e u dramu Hasanaginica Isakovi? je uradio sa
  straš?u i oprezom stvarala?ki raspoloženog povijesni?ara zaputivši se u
  osvjetljavanje socijalno-historijskih okolnosti pod kojim se mogao dogoditi
  tragi?ni nesporazum izme?u muža i žene. On je prvi bošnja?ki pisac koji
  se odlu?io za dramatizaciju ove izazovne balade, ali je i prvi dramati?ar
  uop?e koji joj se uspio približiti na najbezbolniji na?in - sa dvostrukim
  srcem stvaraoca, starinskim u osluškivanju, a modernim u oblikovanju
  gra?e. Zato je Hasanaginica tekst klasi?an analognoj sferi i vajanju
  likova, ali modernih dramaturških rješenja po segmentiranju prostora i
  paralelizmu zbivanja, ?ijom ?vrstinom i skladom Isakovi? parira stamenom
  svijetu balade i njenom uvijek krepkom organizmu što diše ?arobnom
  jednostavnoš?u savršenstva.

  Dojam o djelu:
  U drami Hasanaginica ono što je podstaknulo najviše mojih osje?anja kao
  što je vjerojatno isti slu?aj kod ve?ine ?italaca je nesebi?nost i ljubav
  jedne žene koja je zatrpana porodi?nom problematikom koja je opet gusto
  protkana društvenim i intimnim odre?enjima historijskog okvira Bosne iz
  prve polovice 17. stolje?a. U drami ono što me tako?e dosta potaknulo na
  vlastito razmišljanje o toku radnje je Isakovi?eva smirenost u pisanju koji
  je zaustavio svoju tvora?ku maštu i više se približio baladi nego nekom
  vlastitom stilu i slobodi pisanja. Me?utim nije samo pisac drame doprinjeo
  njenoj ljepoti ve? i njena vlastita ljepota ve? opjevana u baladi koja je
  zbog toga i prevedena na mnogo jezika.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 3. Guy de Maupassant - Na vodi - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 13. 05. 2009, 16:43
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •