Results 1 to 3 of 3

Thread: William Shakespeare - Hamlet - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default William Shakespeare - Hamlet - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: William Shakespeare - Hamlet - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  WILLIAM SHAKESPEARE: HAMLET

  Bilješke o piscu:
  William Shakespeare (1564. - 1616.), bio je pjesnik i dramati?ar. Mnogi
  tvrde da je najve?i dramski stvaratelj svih vremena. Rodio se i umro u
  Stratfordu u Engleskoj. Oko 1585. godine odlazi u London gdje djeluje kao
  glumac, redatelj i kazališni pisac. Napisao je trideset i šest drama koje
  obi?no dijelimo na:

  1. Tragedije: Hamlet, Julije Cezar, Otelo, Antonije i Kleopatra, Koriolan,
  Kralj Lear, Macbeth
  2. Komedije: Ukro?ena gospodarica, San Ivanjske no?i, Na Tri kralja,
  Mjera za mjeru, Mnogo vike ni za što
  3. Romance: Romeo i Julija, Zimska pri?a i oluja
  4. Povijesne drame: Kralj John, Richard drugi, Henrik ?etvrti, Henrik peti,
  Henrik šesti, Richard tre?i, Henrik sedmi

  Shakespeare je svoje dramske tekstove tvorio podacima iz usmene
  književnosti, iz starije pisane književnosti, iz povijesti, iz svoje
  suvremenosti, ali i iz svakidašnjeg pripovijedanja. Sve to samo zna?i da
  svi podaci potje?u iz ljudskog ponašanja, neovisno o tome gdje i kada
  ?ovjek živi. 1609. godine izašli su njegovi soneti, zbirka od 154 pjesme.
  Zacijelo je ve?ina tih soneta nastala puno prije njihova objavljivanja.
  Kriti?ari obi?no isti?u da fabule Shakesperovih djela nisu osobito
  originalne. Zna se da je svoje pri?e za svoje drame preuzimao od drugih
  autora. To vrijedi i za Hamleta. Predpostavljalo se da je postojao
  pra-Hamlet i da mu je autor bio Shakespearov nešto mla?i suvremenik
  Thomas Kyd. No dok je to samo predpostavka, neki izvori su dobro
  poznati, npr. legenda o Hamletu danskog povijesni?ara iz ranog 13. st.
  Saxa Grammaticusa, odakle ju je preuzeo francuski pjesnik Francois de
  Bellforest. Osvim toga Shakespearove drame, pa naravno i Hamlet,
  satkane su od bezbrojnih ?estica preuzetih iz najraznovrsnijih izvora.

  Mjesto radnje:
  Danska, uglavnom kraljevski dvorac Helsingör, njegov interijer i eksterijer

  Tema:
  Hamletova osveta

  Likovi:
  Klaudije - Danski kralj
  Hamlet - Sin pokojnog i sinovac sadašnjeg kralja
  Polonije - Kraljev komornik i glavni državni tajnik
  Horacije - Hamletov prijatelj
  Laret - Polonijev sin
  Voltimande
  Kornelije - Danski poklisar u Norveškoj
  Rosencrantz
  Guildenstern - Nekadašnji Hamletov prijatelj na sveu?ilištu
  Osric - Smiješni dvoranin
  Marcel
  Bernardo - ?asnik na straži
  Francisco - vojnik
  Reynaldo - Polonijev sluga
  Fortinbras - Norveški kraljevi?
  Gertruda - Danska kraljica, Hamletova majka
  Ofelija - Polonijeva k?i
  Jedan gospodin
  Jedan sve?enik
  Norveški kapetan
  Engleski poklisari

  Plemi?i, plemkinje, ?asnici, vojnici, mornari, glasnici i pratnja, Duh
  Hamletova oca.

  Sadržaj:
  Bernardo i Marcelo stražarili su preko no?i na kraljevom dvoru kralja
  Klaudija koji je od nedavna vladao Danskom jer je njegov brat Hamlet
  “nekim nesretnim slu?ajem” umro. Klaudije se odmah prihvatio
  kraljevstva i ženi se ženom ubijenog kralja Hamleta, udovicom
  Gertrudom. To je najviše smetalo Hamletu, sinu pokojnog kralja. Nije
  mogao gledati stri?eve greške, a posebno stupanje u vezu s njegovom
  majkom odmah nakon o?eve smrti. Nije volio nio?emu pri?ati i živio je
  mirno. Stražarima Bernardu i Marcelu se, oko pono?i, po?eo javljati duh
  koji je li?io na pokojnog kralja Hamleta. Stražari su to rekli Hamletu i
  Horaciju (Hamletovu prijatelju). Jedne no?i Hamlet odlazi sa stražarima na
  stražu, duh ubijenog kralja javlja se na gradskim zidinama i Hamlet
  hrabro istupi pred duha pitaju?i ga tko je i zašto dolazi. Duh ga je odveo
  na stranu i rekao mu je da je duh pokojnog kralja i da Hamlet nije umro
  prirodnom smr?u, nego ga je ubio vlastiti brat Klaudije nalivši mu otrov u
  uho dok je spavao u vrtu. Rekavši mu to zatražio je od Hamleta da se
  osveti. Hamlet obe?a da ?e se ravnati prema uputama duha u svemu, a
  duh se izgubi. Kad je Hamlet ostao sam donio je odluku da ?e smjesta
  zaboraviti sve što se nalazi u njegovom sje?anju, sve što je nekad nau?io
  iz knjiga ili opažanja, i da mu u pameti ne?e ostati ništa drugo nego samo ono
  što mu je duh rekao i zamolio da u?ini. Hamlet nije pojedinosti svoga
  razgovora s duhom nikome rekao nego samo svom dragom prijatelju
  Horaciju i naredio njemu i Marcelu neka se zakunu da ?e šutjeti o onom
  što su vidjeli te no?i. U strahu da bi se to moglo primjetiti i da bi stric
  Klaudije mogao postati oprezan ako posumnja da Hamlet nešto sprema
  protiv njega, ili da je doista više saznao o smrti svoga oca nego što se
  moglo misliti, Hamlet je odlu?io da se pravi lud. Mislio je pri tome da ?e
  izazvati manju sumnju ako ga stric bude smatrao za bilo kakav ozbiljniji
  ?in, a da ?e tajnu pojave duha najbolje skriti njegova ludost. Od tog se
  vremena Hamlet po?eo obla?iti veoma ?udno i neobi?no, govoriti i vladati
  se tako da je savršeno glumio lu?aka. Kralj i kraljica bili su prevareni, no
  nisu vjerovali da je o?eva smrt bila jedini razlog za njegovu ludost (jer
  nisu ništa znali o pojavi duha), nego su zaklju?ili da je razlog tome zlu
  zacijelo ljubav i mislili su da su pronašli predmet njegove ludosti. Prije
  nego što se Hamlet po?eo pretvarati da je lud bio je jako zaljubljen u
  lijepu djevojku Ofeliju, k?er Polonija, glavnog kraljevog savjetnika. Slao
  joj je pisma i prstenje i iskazivao svoje osje?aje navaljuju?i na nju,
  što je njoj bilo drago. Ali ludost koja ga je nedavno zaokupila, u?inila je da ju je
  zanemario i prema njoj vladao dosta surovo, no ona, dobra srca, umjesto
  da mu zamjeri što ju je iznevjerio, opravdavala ga je pred sobom. Hamlet
  se nemože pomiriti s ljupkim udvaranjem lijepe Ofelije te joj je napisao
  pismo u kojem je bilo puno divnih skokova strasti i neobi?nih rije?i, koje
  su se poklapale s njegovom tobožnom ludoš?u. Ofelija je po svojoj
  dužnosti pokazala to pismo svom ocu, a on je smatrao svoju dužnost da
  ga pokaže kralju i kraljici, koji od tog vremena nisu više sumnjali da je
  uzrok Hamletovoj ludosti ljubav. Od tog trenutka kralj i kraljica bili su
  uvjereni da je Hamletova ludost žaražena Ofelijinom ljepotom. Dok se
  Hamlet tako borio, pretvarao, stigoše na dvor neki glumci u kojima je on
  uživao. Srda?no ih je pozdravio, a njihova gluma navela ga je na misao da
  na dvoru napravi gozbu koja bi sli?ila na umorstvo njegova oca.

  Sljede?i dan je bila predstava:
  Ulaze "Kralj i kraljica" (glumci Gonzago i njegova žena Baptista)" kao
  nježni zaljubljenici; Kraljica grli njega, a on nju. Ona klekne i u nijemoj
  igri iskazuje mu ljubav. On je pridigne i nasloni svoju glavu na njezin vrat,
  zatim legne na cvjetnu lijehu; kad je vidi da je usnuo, ostavi ga sama.
  Odmah zatim u?e neki ?ovjek (glumac Lucijan), uzme Kraljevu krunu,
  poljubi je, ulije otrov u kraljevo uho (u uho glumca Gonzaga) i iza?e.
  Kraljica se vrati, na?e kralja mrtva i prenemaže se. Trova? opet u?e s
  dva - tri statista i pretvara se da tuguje s Kraljicom. Statisti iznose mrtvo
  tijelo. Trova? snubi Kraljicu darovima; neko se vrijeme ?ini da se ona opire
  i da oklijeva, ali na kraju prihva?a njegovu ljubav.

  Vidjevši to kralj Klaudije napušta predstavu i izašavši iz dvorane predstava
  se prekinula. Hamlet je dovoljno vidio i uvjerio se da su rije?i duha bile
  istinite. Nakon prekinute predstave Hamlet posje?uje majku žele?i joj
  nešto važni re?i i misle?i da kralj prisluškuje iza zavjese, ubija Polonija koji
  se tamo sakrio. Lukavi kralj sluti da mu prijeti opasnost od Hamleta ta ga
  šalje brodom u Englesku uz tajni nalog da ga tamo smaknu. Hamlet,
  slute?i izdajstvo, izvadi potajno pismo no?u, vješto izbriše svoje
  ime i mjesto njega postavi imena dvojice dvorjanina koji su ga pratili.
  Stigavši ku?i, pred o?i pojavio mu se tužan prizor, obavljao se pokop mlade i lijepe
  Ofelije, nekadašnje njegove ljubavi, koja je vješaju?i vijenac na vrbi iznad
  potoka pala u njega i utoplia se. Lukavi kralj je, kad je vidio da je
  Laretova tuga i mržnja za njegovim ocem Polonijem i njegovom sestrom
  Ofelijom prevelika, htio to iskoristiti nagovorivši ga da za vrijeme
  natjecanja na dvoru izazove Hamleta na dvoboj. Povod tom izazovu bilo je
  to što mu je Klaudije rekao da je Hamlet kriv za ubojstvo njegova oca i
  smrt njegove sestre. Hamlet je pristao na dvoboj neznaju?i što ga ?eka.

  Na dan natjecanja:
  Tom je natjecanju prisustovao cijeli dvor, a Laret je po kraljevoj uputi
  spremio otrovno oružje. Dvorani su se kladili za visoke svote tko ?e
  pobijediti, budu?i da su obadvojica bili poznati kao vrsni ma?evaoci.
  Hamlet je izabrao sablju ne sumnjaju?i u Lareta i ne brinu?i se da ispita
  Laretovo oružje, koji je mjesto tupe sablje, kakva se uzima po propisima
  ma?evanja, uzeo oštru i otrovnu. Na po?etku se Laret s Hamletom igrao i
  dopuštao mu da ga nekoliko puta posije?e. Nakon nekoliko prekida Laret
  napadne žestoko na Hamleta otrovnim ma?em i zada mu smrtonosan
  udarac. Hamlet se razbjesni i neznaju?i za podmetnuto izdajstvo u sukobu
  zamijeni svoju sablju s Laretovim ma?em i probode ga njegovim vlastitim
  ma?em. U taj ?as kraljica vikne da su je otrovali. Neoprezno je ispila
  pehar, koji je kralj pripremio za Hamleta ako u borbi ožedni, no zaboravio
  je upozoriti kraljicu na pehar, koji je ona ispila i smjesta pala mrtva.
  Hamlet, sumnjaju?i u izdajstvo, zapovijedi da se sva vrata pozatvaraju
  dok ne prona?e izdajnike. Laret mu re?e neka dalje ne traži,
  jer je on izdajnik i osje?aju?i da umire od rane koju mu je zadao Hamlet,
  prizna kakvom se izdajom poslužio i kako je i on bio žrtvom svoje izdaje.
  Re?e Hamletu da je vrh ma?a bio otrovan i da Hamletu preostaje samo
  pola sata života jer nema na?ina koji bi ga mogao izlije?iti od otrova,
  Umiru?i, Laret zadnjim rije?ima optužuje kralja Klaudija kao tvorca te
  nesre?e. Hamlet koji je saznao kako mu je blizu kraj i da je još ostalo
  otrova u ma?u, naglo se okrene prema svom podlom stricu i zabode mu
  šiljak ma?a u srce. Hamlet osje?aju?i da mu ponestaje daha i da ga život
  napušta, obrati se svom prijatelju Horaciju koji je bio svjedok te kobne
  tragedije, i umiraju?i ga zamoli neka ostane u životu i neka svijetu ispri?a
  taj doga?aj. Horacije obe?a da ?e sve vjerno ispri?ati svim tajnama koje
  su potakle te doga?aje. Tim obe?anjem "pu?e" plemenito Hamletovo srce.

  Analiza likova:
  Hamlet
  Danski kraljevi? koji je ujedino i glavni lik ove tragedije. On je
  istovremeno hrabar i plah, odga?a osvetu zbog svoje neodlu?nosti jer on
  za cijelu situaciju više tereti majku nego Klaudija.

  Hamletova smrt:
  Hamletova smrt, taj zaista nepobitan podatak u zbivanju Hamleta, nije
  neizbježan. On umire u dvoboju od rane koja ga je mogla i zaobi?i, kao
  što ga je zaobišao i otrov iz pehara. Mislim da smrt tragi?nog junaka
  predstavlja poslijednju, i vjerojatno najtežu u nizu nevolja koje su se
  doga?ale da bi se junak na njima okušao i potvrdio nesavladljivost onoga
  što ga ?ini velikim ?ovjekom. Hamlet je mogao živjeti da je samo svoju
  ulogu ?ovjeka i svoj zadatak kraljevi?a shvatio manje ozbiljno, s manje
  mržnje i savjesnosti; da se nagodio sa stricem i pristao živjeti u njegovoj
  milosti ili da je sebi dopustio da strica ubije prvom prilikom, makar i iz
  osobnih razloga, sve je to Hamlet mogao - a sve to, onakav kakav je, nije
  ni htjeo ni mogao, jer je tragi?ni junak uvijek i jedna vrsta samoubojice:
  sam izme?u dvije mogu?nosti bira onu koja ga vodi u smrt.

  Klaudije
  Hamletov srtic, pohlepan ?ovjek. Ubija svog brata kako bi se domogao
  ve?e mo?i, a kad mu ni to nije bilo dovoljno ženi se za njegovu ženu. To
  da mu ljudske žrtve nimalo ne zna?e pokazuje i to kako je na sve na?ine
  bez straha pokušao ubiti svog ne?aka Hamleta. Hamlet je znao od po?etka
  kakav mu je stric, no više zbog svega toga prebacuje krivnju na majku.
  Klaudije na kraju dobiva sigurno ono što je i zaslužio - "sigurno mjesto u 9
  krugu pakla".

  Gertruda
  Danska kraljica i Hamletova majka. Sam sin ju više krivi zbog o?eva
  ubojstva nego strica. On ne shva?a kako je majka tako brzo mogla
  zaboraviti oca i ?ak štoviše, udati se za njegova brata ako ga je za života
  tako snažno voljela. Izravno joj prebacuje krivnju, a i neizravan je krivac
  za njezinu smrt. Ona ispija otrov iako zna što je u ?aši, a to ?ini vjerojatno
  zbog osje?aja krivnje i sinova prebacivanja koje više nije mogla podnositi,
  a i cjelokupna zbrka na dvoru dovodi je do ruba smrti.

  Ofelija
  Hamletova ljubav. Lijepa i mlada djevojka, oprašta Hamletu iako se on
  prema njoj ponaša surovo. Grubim rije?ima je tjera od sebe. Grdi nju a i
  cijeli ženski rod na dvoru zbog šminke koju stavljaju na seba. lice.
  Smatra da bi ljepota i potenciranje ljepote mogli dovesti do krivog puta.
  On je neizravan krivac zbog toga što se ona utopila. Ofelija s ispletenim
  vijencem odlazi na potok, pa kad se htjela popeti na vrbu da na nju objesi
  svoj vijenac, prelomila se grana na koju se bila naslonila i pala je u vodu
  zajedno s cvije?em koje je sa sobom ponijela.

  Polonije
  Laretov i Ofelijin otac. ?ovjek doista niskog morala, sli?an Klaudiju. Glavni
  je državni tajnik i kraljev komornik. Znatiželjan je i zbog toga biva ubijen
  što pokazuje da ima neke istine u uzre?ici "Znatiželja je ubila ma?ku".

  Dojam o djelu:
  Važno je uo?iti da se drama odvija u tjeskobnoj atmosferi. Ne radi se
  samo o pogibeljnim dvorskim splektama, (svima su nam poznate izreke
  iz drame kako je "nešto trulo u državi Danskoj " ili "kako je vrijeme
  izglobljeno"), nego državi prijeti i vanjska opasnost. Poja?ane su straže
  i zemlja se grozni?avo naoružava a da narod nezna zašto.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: William Shakespeare - Hamlet - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  WILLIAM SHAKESPEARE: HAMLET


  Bilješke o piscu:

  William Shakespeare živio je u jednom od najvitalnijih razdoblja engleske
  povijesti. Shakespeare, ro?en z gradi?u Stratfordu, kao dvadeset
  jednogodišnji mladi? kre?e u London gdje je sur?ivao s dramati?arima te
  je ubrzo po?eo sam sura?ivati. Napisao je mnogo vrhunskih djela koja su
  ga proslavila u cijelom svijetu a to su Romeo i Julija, Hamlet, Macbeth,
  Otelo, Kralj Lear i Kleopatra. Ta djela pisana su u nekoliko faza, a kraj tj.
  zadnja faza sastoji se od smirenih djela gdje se pisac pomiruje sa
  svijetom. U to vrijeme engleski jezik postiže zrelost i bogatstvo koje daje
  odli?ne uvijete za stvaranje književnih djela.

  Zapažanja o djelu:
  Ova drama spada u jedno od Shakespearovih remek djela koja su ga
  proslavila u cijelom svijetu. Smatra se da je Hamlet ve? postojao prije te
  je Shakespeare samo poboljšao, nadopunio Hamlet. Ta drama je možda
  doživila najraznovrsnija tuma?enja ostlih kriti?ara. Da se radi o drami to
  vidimo po na?inu pisanja te po završetku koji u drami uvijek završava
  tragi?no, odnosno smr?u glavnih likova. Pisac opisuje staru dansku
  uglednu, kraljevsku obitelj u kojoj vlada tjeskobna atmosfera. Vrlo jako
  dolazi do izražaja nezadovoljstvo i mržnja te su svi osje?aji u negativnom
  pravcu. Radnja se odvija u Danskoj u kraljevskom dvorcu. Osim što se
  radi o spletkama na kraljevskom dvoru, državi prijeti i vanjska opasnost
  od neprijatelja. ?itaju?i knjigu možemo primjetiti da je uništen život te
  obitelji jer se me?usobno sukobljavaju. Opis je vrlo detaljan što zna?i da
  je i najmanja sitnica zapažena. Na mene je ova drama ostavila trag u
  savjesti, jer sve na ovom svijetu kao novac nemože nas usre?iti ako nas
  stalno “grize” savjest. Sigurno je bolje biti pošten s ?istom savjesti nego
  da sve imamo te da nas savjest mu?i cijeli život. Ina?e odnosi su vrlo
  primitivni, a postupci se svi svode na staru uzreku “Oko za oko, zub za
  zub”, što se posebno vidi na Hamletu.

  Stilske karakteristike djela:
  Ovo je povijesna drama koja nam govori o tragi?nom životu danske
  obitelji. Svodi se na osje?ajnost, o?ajnost i nadu koja se posebno vidi kod
  Hamleta. Drama je prevedena s engleskog jezika, pisana je u dijalogu i
  sastoji se od pet glavnih ?inova. Ima posu?enih rije?i iz latinskog, a
  nejasni izrazi su objašnjeni ili prevedeni pa su na krajevima stranica
  otisnuti mali rje?nici. Tako?er kod svakog novog prizora je kratko opisano
  mjesto radnje i ponašanje osoba, koje nas kratko uvodi u doga?ajnu
  situaciju.

  Citat:
  Kao citat bih izdvojio tekst od strane 37. od 40. (?etvrti ?in), gdje se
  Hamletu javlja duh mrtvog oca te mu ispovijeda istinu. Ja bih taj duh
  definirao kao neku energiju, savjest koja je mu?ila Hamleta, te se njegov
  otac pojavio u obliku duha tj. energije da mu odgonetne tajnu koju je
  ponio sa sobom u grob. Isto tako vrlo mi se dopao peti ?in i to od 141. od
  150. stranice gdje se vidi sva ta mržnja, pokvarenost i zlo u obitelji. U
  borbi Hamlet i Laert iskazuju svu mržnju i dolazi do borbe za život ili smrt,
  no pošto su oštrice otrovane oni umiru, a zajedno i kraljica s kraljem
  kojeg je probo Hamlet. Tada prestaje postojanje kraljevske obitelji, ona
  propada.

  Tema:
  Tema ove drame je propast kraljevske obitelji zbog me?usobne mržnje,
  izdaje, o?ajnosti i ljubomore koja dovela od kraja postojanja, a time i
  nesigurnosti u državi. Glavni krivac tomu je Klaudije koji je to uzrokovao
  zbog politi?kog i društvenog okvira.

  Ideja:
  Ideja ove drame bi bio temeljit i ne uvijek lak životni prikaz jedne ugledne
  kraljevske danske obitelji. Shakespeare nam je htio objasniti da nije tako
  završila samo jedna obitelj ve? ih je u tom vremenu, doba renesanse
  mnogo izgubilo kontrolu nad dvorom.

  Analiza likova:
  Hamlet
  Bio je dobro odgajan i ugledan muškarac koji je trebao naslijediti svog
  oca, no o?evom smrti on gubi nadu, postaje nesiguran i zna da otac nije
  mogao odjednom umrijeti. Vrlo se teško, gotovo nikako nije mogao
  pomiriti s tim doga?ajem i pojavom o?evog duha on se zaklinje da ?e se
  osvetiti. Ostale osobe u dvoru to shva?aju kao da je Hamlet poludio te da
  ne želi prihvatiti stvarnost. Vrlo je nesretan i postavlja si pitanje
  “biti ili ne biti”, pitanje života ili smrti u svom životu. Jako je osje?ajan i
  sentimentalan što se posebno vidi u njegovom ponašanju.

  Kraljica Gertruda
  Hamletova majka, vrlo se lako pomirila sa smr?u svog muža što nam
  govori da ta ljubav nije mogla biti velika, ljubav života. Ipak, za Hamleta
  je vrlo vezana, osje?amo ljubav koja nema granica te bi sve u?inila za
  njega. Možemo pretpostaviti da je bila prisiljena da se uda za Klaudija,
  no to joj je bila najve?a greška u životu koju je morala platiti smr?u.
  Da ju je Klaudije uistinu volio sprije?io bi ju da popije otrovani vr? no
  njemu to nije bilo bitno.

  Horacije
  Hamletov najbolji prijatelj, zajedno su odrasli. Uvijek je bio uz Hamleta i
  spreman saslušati ga te ga nikada nije ostavio u “štihu” te se pokazao kao
  njegov brat. Njih dvoje mogli su me?usobno diskutirati probleme,
  ma kakvi oni bili. Nije imao svoje mišljenje i mogao se lako nagovoriti.

  Klaudije
  Danki kralj, vrlo je hladana, bezosje?ajana i tvrdoglava osoba koja si je
  zabila cilj u glavu i uporno ga želi dosti?i, pa možemo re?i da za njega
  vrijedi izreka “prošao bi kroz vatru da dostigne cilj”. Ne obazire se ni na
  što te nema nikakvih osje?aja i nikakvu odgovornost prema drugima.
  Možda on želi biti kralj, ali po svojim sposobnostima on to nikako nemože
  posti?i ili biti. Ubojica je i to je platio svojom smr?u te je od Hamleta
  prona?en i uklonjen kao izdajnik kraljevskog dvora.

  Kratki sadržaj:
  Jedne ve?eri na straži dogodilo se nešto neobi?no, Horaciju, Marcelu i
  Bernandu se ukazao duh bivšeg danskog kralja. Vrlo su bili za?u?eni i
  odlu?ili da samo Hamletu priop?e taj doga?aj. Sljede?eg puta Hamlet je
  tako?er bio na straži, duh oca otkrio mu je da ga je Klaudije otrovao.
  Hamlet nije mogao vjerovati te se zakleo da ?e osvetiti njegovu smrt. U to
  vrijeme kralj i kraljica su slavili svoj novi brak, ali Hamlet nije mogao
  podnijeti bol i o?aj pa se nije pojavio. Kad su došli glumci koji su trebali
  zabaviti goste neo?ekivano se pojavio Hamlet. Glumci su prikazivali dramu
  u kojoj je kralj bio prevaren i otrovan, a to je Hamlet iskoristio i rije?ima
  napao kralja. Nitko mu nije vjerovao i svi su govorili da nemože podnijeti
  smrt oca. Hamlet je bio zaljubljen u Ofeliju, Polonijevu k?er i svi su se
  nadali svadbi. Jednim slu?ajem majka je pozvala Hamleta na razgovor, a
  iza zavjese se nalazio Polonije kojeg je Hamlet zabunom ubio. Zbog
  sigurnosti kralj ga šalje u Englesku, ali se on nenadano vra?a, no u
  me?uvremenu se Ofelija utopila. Zbog nje dolazi do sukoba izme?u Laerta
  i Hamleta, a kralj predlaže me?usobnu borbu. Oni zapo?nu ma?evanje, ali
  su oštrice bile namazane otrovom što oni nisu znali. Kada je kralj
  predložio da nazdrave oni nisu pristali, pa je kraljica popila vr? i umrla, a
  Hamlet je nato probo Klaudija koji im je priznao da su oštrice otrovane.
  Opraštaju se od života i zaajedno umiru, a Horacije i Osric gledaju mrtve.
  Tada se za?uje buka koja je bila posve?ena Fortinbrasu jer se vratio kao
  pobijednik iz Poljske. Na kraju svi odlaze i iznose mrtva tijela te se ?uje
  pucanje topova u ?ast mrtvih.

  Dojam o djelu:
  Ova drama mi se vrlo svidjela, jer na ?itatelje ostavlja osje?aj tragedije,
  ne?ega tužnog. Iza pisanih rije?i nalazi se više zna?enja kod kojih se treba
  malo zadržati jer se ina?e gubi stvarna smisao te Shakespearove drame.
  Ima mnogo radnje i nema opisnih odlomaka te mi se zato svi?a i svakako
  bih ju dalje preporu?io za ?itanje, ne samo za lektiru ve? i za op?e
  obrzovanje.

Similar Threads

 1. William Shakespeare - Romeo i Julia - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 4
  Last Post: 02. 09. 2012, 07:52
 2. William Shakespeare - Oluja - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 02. 12. 2010, 19:53
 3. Replies: 1
  Last Post: 24. 12. 2009, 00:40
 4. William Shakespeare - San Ivanjske noći - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 08. 07. 2009, 02:32
 5. William Faulkner - Buka i bijes / Krik i bijes - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 04. 01. 2009, 15:30

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •