Results 1 to 2 of 2

Thread: Jonathan Swift - Gulliverova putovanja - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Jonathan Swift - Gulliverova putovanja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  JONATHAN SWIFT: GULLIVEROVA PUTOVANJA

 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Jonathan Swift - Gulliverova putovanja - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  JONATHAN SWIFT: GULLIVEROVA PUTOVANJA

  Bilješke o piscu:
  Jonathan Swift rodio se 1667. godine u Dublinu, glavnom gradu Irske, kamo je njegov otac u potrazi za poslom doselio iz Engleske nekoliko godina prije Swiftova ro?enja. Roditelji su mu bili veoma siromašni, pa se školovao od škrtih darova raznih ro?aka i tako ve? veoma rano osjetio poniženja i odricanja kojima su bila izložena sva sposobna i talentirana djeca nižih društvenih slojeva. Pisati je ve? po?eo kao ?ak, no pravim stvarala?kim radom po?inje se baviti u vrijeme kad postaje osobni tajnik engleskog velikaša i državnika Williama Templama u ?iju je obranu i napisao svoju prvu satiru. Poslije Swift sudjeluje u politi?kim borbama te piše niz pamfleta i satira na politiku, religiju i politi?ke stranke koje su se
  tada me?usobno borile i izmjenjivale na vlasti. Kad je Swift uzeo pero u ruke da se nekomu naruga - odjeknuo bi smijeh širom zemlje. Godine 1726., kad je Swiftu ve? bilo pedeset i devet godina, izdao je svoje najljepše i najslavnije djelo “Gulliverova putovanja k raznim narodima u svijetu”. Posljednje godine svog života proveo je veoma žalosno. Razo?aran u životu jer nije do?ekao ostvarenje svojih snova i na?ela, za koje se borio, sam, gluh i bolestan, Swift je umro 1745. u 78. godini. Na njegovu se grobu nalazi natpis koji je sam sastavio: “Pro?i, putni?e, i ako možeš, ugledaj se na revnog pobornika slobode!”

  Mjesto radnje:
  Lilliput

  Vrijeme radnje:
  Krajem 17. stolje?a

  Tema:
  Kritika engleskih državnih i društvenih prilika potkraj 17. stolje?a

  O djelu:
  Upoznaje nas s pomorcem Gulliverom koji se suo?ava s nesvakidašnjom
  situacijom. Gulliver doživi brodolom i završi na ?udnovatom otoku, na
  kojem ga o?ekuju pustolovine. Mislim da je tom pri?om Jonathan Swift na
  satiri?an na?in iznio svoje mišljenje o Engleskoj i njezinoj politici.
  Fantasti?na pri?a o pomorcu Gulliveru i njegovim pustolovinama poslužila
  je ujedno i kao okvir u kojem je dao svoju kritiku cjelokupnog engleskog
  života. Skladnost toga dvostrukog smisla “Gulliverovih putovanja”
  osigurala je tome djelu besmrtnu vrijednost, a Jonathana Swifta u?inila je
  jednim od najpoznatijih i najslavnijih svjetskih pisaca.


  Opis likova, gradova i gra?evina:
  Gulliver
  Otac mu je imao malo seosko imanje, a Gulliver mu je bio jedan od pet
  sinova. Sa 14 godina poslao ga je u Cambridge gdje se školovao, bavio se
  znanoš?u. Ono malo što je Gulliver dobivao od oca trošio je na bavljenje
  raznim znanostima.

  Citat:
  ”Otac mi je imao malu farmu u Nottinghamshireu, a ja sam mu bio tre?i
  od pet sinova. Kad mi je bilo 14 godina, poslao me u Cambridge gdje sam
  se bavio znanostima. Premda sam dobivao veoma oskudnu opskrbinu,
  moje je uzdržavanje bilo preskupo za njegov mali imetak, pa su me dali
  na nauk gospodinu Jamesu Batesu...“

  Lilliputanci
  Vrlo su majušni, visoki oko šest palaca, a biljke i druge stvari nisu im nimalo više od ljudi. Imaju izoštren vid, ali ne vide na daljinu. Gullivera se
  vrlo dojmilo nekoliko stvari koje nije vidio golim okom. Kad su ga bili uhvatili, evo što je zapazio:

  Citat:
  “U?ini mi se da je to ?ovjek srednjih godina i viši od one trojice što ga
  prate. Kako su stanovnici te zemlje visoki nešto manje od šest palaca, u
  istom su takvom razmjeru i sve druge životinje i biljke. Priroda je
  Lilliputancima ugodila o?i da im sve stvari budu zgodne za vid, ali ne vide
  na daljinu. Vidio sam i kako mlada dama udijeva nevidljivu svilu u
  nevidljivu iglu.”

  Hram
  Vrlo je star i smatra se najve?om gra?evinom u kraljevini. Tu su Gullivera
  strpali na neko vrijeme dok ga nisu pustili:

  “Velika vrata prema sjeveru bila su oko ?etiri stope široka... Na prozor s
  lijeve strane prikovao je kraljevski kova? dvadeset i jedan lanac, nalik na
  lance koje se u Europi vješaju ženski satovi.”

  Mildendo
  Mildendo je prijestolnica Lilliputanaca, u kojoj se nalazi careva pala?a.
  Grad je opasan zidinama oko dvije do tri stope visokima i do jedanaest
  palaca širokima. Na razmaku svakih deset stopa nalaze se tornjevi. Ima
  više glavnih ulica od kojih je Gulliver najmanje dvije mogao prekora?iti
  jednim korakom. Prozori su bili zgusnuti, na?i?kani lilliputancima te je
  izgledalo poput najnaseljenijeg mjesta na Zemlji.

  Citat:
  “Ceste u tom gradu široke su oko pet stopa, što je dovoljno da se po
  njima može sasvim sigurno voziti u ko?iji. Zgrade i ulice u koje nisam
  mogao stupiti bile su vrlo male, široke oko dvanaest do osamnaest
  palaca. U grad se može smjestiti pet stotina tisu?a ljudi: ku?e su na
  katove, a du?ani i ostale trgovine obilno su opskrbljeni. Careva pala?a
  bila je usred grada okružena zidom. Vanjsko je dvorište toliko veliko da
  obuhva?a i još dva druga dvorišta. U unutarnjem su dvorištu kraljevske
  odaje koje sam jako želio vidjeti, ali sam razabrao da je to izvanredno
  teško jer su velika vrata iz jednog kuta u drugi samo osamnaest palaca
  visoka i sedam palaca široka.”

  Lik pravde
  Pravda se prikazuje sa šest o?iju, dva oka sprijeda, dva straga, i još jedno oko na svakoj strani glave. Time se, prema lilliputancima, ozna?uje opreznost, s otvorenom vre?om zlata u desnoj ruci i s ma?em u lijevoj ruci kao znak kako je voljnija da nagra?uje nego kažnjava.

  Problemska pitanja:
  1. Sažeto ispri?aj Gulliverov boravak u Lilliputu!
  Gulliver doživi brodolom i spasi se na otoku Lilliput. Lilliputanci, stanovnici
  tog otoka, zarobe ga. Odvoze ga u Mildendo i tamo po?inju njegove
  pustolovine. Pošto je ve? dugo zarobljen moli za oprost, car se
  predomišlja, ali ga na kraju ipak pušta. On im pomaže protiv neprijatelja.
  Nailazi na barku i vra?a se u svoju zemlju.

  2. Plan uzbudljivih pustolovnih doga?aja (prikazati kronološki)!
  1. Gulliver je nastradao na moru te pliva da spasi život. Isplivao na obalu
  zemlje Lilliput. Zarobljuju ga i vode u unutrašnjost zemlje.
  2. Car lilliputanski posje?uje Gullivera u zatvoru
  3. Gulliver zabavlja cara i njegove plemi?e i plemkinje na vrlo neobi?an
  na?in. Uz neke uvjete daje mu se sloboda.
  4. Gulliver nudi svoju službu u ratovima protiv blefuš?ana
  5. Svojom vještinom Gulliver zarobljuje sve blefuš?anske brodove
  6. Mora bježati zbog silnih optužbi Lilliputanaca
  7. Nailazi na barku i sretno se vra?a ku?i

  3. Slikovit ili uzbudljiv prizor (duhovito opisati)!
  Nakon otprilike ?etiri sata spavanja probudila je Gullivera vrlo smiješna
  zgoda: “Na ?asak zastala kola da se nešto popravi, a dvojicu-trojicu snašla
  radoznalost da vide kakav sam kad spavam. Popeli su se na kola i sasvim
  polagano krenuli prema mom licu. Jedan od njih, gradski ?asnik, gurnuo
  mi prili?no duboko u lijevu nozdrvu šiljak svojega koplja i poškakljao mi
  nos slam?icom, pa sam žestoko kihnuo. Onda su neopaženo umakli te sam
  nakon tri tjedna doznao zašto sam se tako naglo probudio.”

  Dojam o djelu:
  Knjiga je uzbudljiva, drži nas u stalnoj neizvjesnosti. Puna je zbivanja i zanimljivih opisa. Najviše me se dojmila njezina alegori?nost jer je jasno da je njezina poruka puno šira od pri?e o divu i patuljcima.

Similar Threads

 1. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 2. DATUMI PUTOVANJA
  By sesy in forum Toše Proeski
  Replies: 6
  Last Post: 17. 05. 2009, 18:27
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Richard Bach - Galeb Jonathan Livingston - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 02. 01. 2009, 15:11
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •