Results 1 to 4 of 4

Thread: Marin Držić - Dundo Maroje - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Marin Drži? - Dundo Maroje - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Marin Drži? - Dundo Maroje - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MARIN DRŽI?: DUNDO MAROJE

  Bilješke o piscu:
  Marin Drži?, nadimkom vidra, rodio se godine 1508. u Dubrovniku, u obitelji trgovca pu?anina. Obitelj Drži?, koja je u prethodnoj generaciji dala poznatoga petrarkisti?kog pjesnika Džoru Drži?a, nije imala sre?e u trgova?kim poslovima pa je gospodarski propala, što je imalo bitnog odraza na Drži?ev životni put. Godina 1538. važna je u njegovom životu. Te godine je izabran za orguljaša u dubrova?koj katedrali i, što je još važnije, dobio je potporu od 30 dukata kako bi otišao na nauke u toskanski grad Sienu. U to vrijeme Siena je bila živo renesansno središte, grad duge sveu?ilišne tradicije u koji su dolazili studenti iz cijele Europe. Drži? je u Sieni proveo nekoliko godina, ne svršivši studij prava.
  Najzanimljiviji podatak o Drži?evom boravku u Sieni odnosi se na njegovo bavljenje kazalištem. Drži? od 1548. do 1562. godine živi u Dubrovniku. To je razdoblje njegovog plodnog književnog stvaralaštva. U tim godinama nastala su sva njegova poznata djela. Godine 1548. prikazana je, danas izgubljena, komedija "Pomet" u izvedbi Pomet-družine. Iste godine napisao je pastoralu "Tirena", koja je prikazana idu?e godine pred Kneževim dvorom. Drži?evi književni protivnici optužili su ga da je plagirao svog suvremenika Mavra Vetranovi?a. Drži? se žestoko branio od optužbi zavidnika, pri ?emu mu je pomogao sam Vetranovi? pjesmom "Pjesanca Marinu Drži?u i pomo?", u kojoj odbacuje sve objede protiv Drži?a. Godine 1550. tiskana je u Mlecima jedina za Drži?eva života objavljena knjiga "Pjesni Marina Drži?a ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi", u kojoj je uz ljubavnu liriku uvrštena i farsa "Novela od Stanca", pastorala "Tirena" te "Venera i Adon". Iste godine bila je premijera najpoznatije Drži?eve komedije "Dundo Maroje". Drži? umire 1567. godine u Veneciji.

  Tema:
  Djelo govori o potrazi oca za gotovo izgubljenim sinom koji uzevši ocu novce živi lagodan život zabavljaju?i se poput svojih vršnjaka.

  Ideja:
  Novac ne treba trošiti bez nekakve veze jer to ima smisla samo neko vrijeme dok novca ima, no kad ga ponestane život se gotovo pretvara u no?nu moru iz koje se teško izlazi.

  Likovi:
  Dundo Maroje, Maro (Marin) Marojev, Pomet Trpeza, Popiva, Bok?ilo, Pera, Dživo, Perina baka, Laura, Petrunjela, Ugo Tudeški


  Sadržaj:
  I ?in
  Dundo Maroje traži svoga sina kojeg je poslao u Firenzu da izu?i zanat za trgovca. Njegov sin Maro je sa 5000 dukata umjesto da ide u Firenzu otišao u Rim i tu se prepustio lagodnom životu. Kada je njegov otac otišao da ga potraži sa sobom je poveo svoga slugu Bok?ila koji nije mislio na ništa drugo nego na jelo i pi?e. Nakon što su stigli u Rim sreli su jednog Kotoranina, Trip?etu koji ih je poveo u neku gostionu a za?udili su se kada su ?uli da u Rimu postoji neki gospodin Marin koji živi veoma raskošno. Dundo Maroje je odmah znao da se radi o njegovom sinu. Kada su došli u jednu ?etvrt, Trip?eta re?e da ovdje stanuje ljubavnica gospodina Marina. Došli su pred jednu gostionu, ali mu se ?inilo veoma skupo te je Dundo Maroje rekao: "Gdi gospoda i sinjori alodžaju tu ja siromah ne alodžavam tu sinjor Marin alodžava". Tada se upute do druge gostione koja je bila veoma blizu. U to doba Ugo je sinjori Lauri, Marinovoj ljubavnici, obe?avao sve samo da mu pokloni malo pažnje ali ona to nije htjela. Upravo u to doba o?ekivala je Marina. Marin je otišao obavijesti svog slugu kako ?e ostati na ru?ku sa Laurom. Osim Marinova oca tražila ga je i njegova zaru?nica Pera koju je ostavio u Dubrovniku. Ona se je preobukla u momka i zajedno s još jednim momkom tražila ga ve? tri dana.

  II ?in

  Petrunjela, Laurina služavka, razgovarala je sa Pometom. On joj je rekao kako je Marinu došao otac i kako ?e ga ubrzo odvesti sa sobom iz Rima natrag u Dubrovnik. Tako?er joj je rekao da je Marin ostao bez novaca i da bi za Lauru bilo bolje da gleda za gospodinom Tudeškom, njema?kim plemi?em. Petrunjela mu obe?a da ?e utjecati na njenu gospodaricu. U gradu su došla tri prijatelja koji tako?er traže Marina. Jedan od njih je prepoznao Petrunjelu. Maro je sa Laurom stajao na balkonu, a pošto je Laura po?ela zvati Petrunjelu da u?e u ku?u, on se okrenuo i prepoznao svoje prijatelje. Nakon toga iz gostione izlazi Dundo Maroje i sukobljava se sa sinom. Najprije ga je pitao gdje su 5000 dukata, Marin se je pravio da ga ne poznaje. To je oca rasrdilo, te je on potegao nož da ulovi sina. Uto do?e kapetan i Dunda Maroja odvede u tamnicu. Nakon što su Dunda Maroja odveli u zatvor, Bok?ilo je ostao sam, a nakon lutanja gradom sreo je Pometa. Pošto su se poznavali još iz Dubrovnika, Bok?ilo ispovijedi nezgodu koja ga zadesi. Na to Pomet savjetuje Bok?ila da pokuca na Laurina vrata i da kaže da je Dundo Maroje sinu donio tovar vrijedne robe, te traži da se pomire. Kada je to Popiva ?uo odmah ga je uveo gospo?i Lauri da ga dobro nahrani.

  III ?in
  Kada se Marin vratio, pred ku?om ga do?eka gospodin Sadi koji je tražio da mu Marin plati svotu od 200 dukata koju mu je bio dužan zbog ogrlice koju je poklonio Lauri. Pošto nije imao baš mnogo novaca, Marin je najprije odugovla?io, a onda je vidio da ne može izbje?i pla?anje, te plati dug. Kada mu je Laura rekla da je Popiva sa Bok?ilom otišao po Dunda Maroja, te da ?e ga dovesti onamo, Marin se razbjesni. Kada je našao Popivu ovaj ga savjetuje da ode k Lauri i da je zamoli da mu posudi 3000 dukata, da kupi robu. Ugo ponovno dolazi kod Laure, te moli Petrunjelu da kaže Lauri da ?e joj dati dukata koliko joj drago, samo da bude njegova žena. Kada ga Trip?e sve to ?uje on se posvadi s Ugom. Popiva govori Lauri o tome kako je Marin u teškom stanju i kako nema novaca, a Laura mu odgovara neka Marin do?e k njoj i ona ?e mu pomo?i. Marinova zaru?nica Pera, susrela je Petrunjelu i kaže da su Marin i ona zaru?eni ve? 3 godine. Prvom prilikom ?e to Petrunjela prenijeti gospodarici.

  IV ?in
  Dundo Maroje saznaje da je Bok?ilo dosta novca potrošio na hranu i to ga ljuti jer je on veoma škrt. Pošto je Marin nabavio novca od Laure, kupio je robu kojom bi se ocu dokazao kao trgovac. Marin se skromno odjene te po?e ocu u susret. Kad su se susreli Maro kaže ocu da ga je napao netko njemu sli?an, pretvaraju?i se uzornim gra?anom i poštenim trgovcem. Dundo Maroje se u ovoj situaciji pokazao lukavijim rekavši da treba pohraniti zlato koje je sa sobom donio. Tako je na prevaru uspio nadmudriti Marina i preoteo mu robu. U grad dolazi neki ?ovjek i traži djevojku po imenu Mandalijena. On je iz Kotora, a poslao ga je otac te djevojke da ju prona?e jer ju je izgubio. Kada se Petrunjela vratila Lauri, rekla joj je da je Marinu u Rimu došla zaru?nica, da ju je Marin prevario i da mu je bez veze dala 3000 dukata. Nakon nekog vremena dolazi Popiva donose?i poklon Lauri od Marina. Ona primi poklon i naredi Popivi da joj hitno dovede Marina.

  V ?in

  U petom ?inu se o?ituje potpuna pobjeda Pometa koji zna upravljati fortunom. On odjeven poput plemi?a, s ogrlicom oko vrata, dolazi Lauri i u zamjenu za 3000 izgubljenih dukata ponudi Uga Tudeškog. Pomet se s Laurina balkona ruga Marinu i Popivi, koji bjesne. Nakon sve zavrzlame napokon su se na okupu našli Dundo Maroje, Bok?ilo, Baba, Pera i Dživo. Dundo Maroje se jako razljutio zbog svog sina, te ga se odri?e. Pera je razo?arana, no još i dalje voli Mara. No ipak, na kraju, sve je sretnije završilo povratkom svih u Dubrovnik, dok se sinjora Laura vratila u Kotor.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Marin Drži? - Dundo Maroje - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MARIN DRŽI?: DUNDO MAROJE

  Kratki sadržaj:
  Dundo Maroje dao je svom sinu Maru pet tisu?a dukata da ode iz
  Dubrovnika u Jakin, pa potom iz Jakina u Firencu, te mu je još rekao
  da ako mu dobro krene neka ode na Sofiu. Na taj je na?in nov?ano
  pohlepan otac mislio da ?e mu se sin Maro obogatiti.

  Ali Maro nije poslušao oca, te je iz Jakina otišao u Rim, a ne u Firencu.
  Ubrzo tamo Maro potroši sav novac. Kad je Maroje to doznao odmah je
  sa svojom slugom Bok?ilom otišao u Rim da ga na?e. U potrazi su mu
  pomagali neki dubrov?ani. Dotle je sin Maro živio kao bogataš.
  Novce je potrošio na djevojku Lauru.

  Kad se u Dubrovniku doznalo što Maro radi u Rimu, došla je i njegova
  vjerenica Pera, njena baba i njen brat Dživo. Njihov prijatelj Dživolin ih
  je o svemu obavijestio. Dotle je Laura doznala za dolazak Marova oca
  (?ula je razgovor Bok?ila i Popive).

  Kad je Maro doznao za dolazak oca, pravio se da ga ne poznaje
  (zbog toga da mu ne skine nasljedstvo). Zatim ga je njegov sluga Popiva
  savjetovao da uzme Lauri tri tisu?e dukata, što je on ubrzo zatim i u?inio
  (kasnije ih je dao ocu da ih stavi u jednu kutiju). Uskoro su se otac i sin
  sreli, raspravili i razjasnili.

  Potom dolazi do sva?e izme?u Mare i Laure jer Maro nije htio priznati
  za Peru, te je krivio Pometa (slugu od Uge Tudeška, nijemca) da laže.
  Na kraju su ipak Ugo Tudeško i Laura postali vjerenici. Isto je zadesilo
  i njegovog slugu Pometa i njezinu slugu Petrunjelu.

  Potom se svi vra?aju u Dubrovnik. Maro je najgore “prošao” jer je izgubio
  Lauru i Peru, a njegov sluga Popiva je izgubio dugoželjenu Petrunjelu.

  Analiza djela:
  Dundo Maroje sastavljen je na na?in plautinsko-talijanskih komedija
  šesnaestoga stolje?a, u kojima se pjesni?ka mašta napinje i natje?e kako
  ?e intrigom prikazanih osoba bolje zamrsiti ?in, ne paze?i da zgode budu
  udešene. Tu se u jedan dan križaju zgode i nezgode u velikom broju,
  tako da ?ovjeku treba mnogo razmišljanja da se sabere i razabere.
  Ova komedija svojom zapletenoš?u i originalnoš?u daleko nadmašuje
  ostale komedije koje su nastale u to doba.


  Usporedba Dunda Maroja i Marka:
  U ovom djelu u najve?em su kontrastu sin i otac.
  Dundo Maroje je veoma škrt i voli novac, a njegov sin Maro je rastrošan.
  Po mom mišljenju ovo djelo prikazuje likove koji su takvom kontrastu
  zato jer nije dobro biti veliki škrtac kao Dundo Maroje, a ni veliki rasipnik
  kao Maro. Mislim da nam je tu poruku htio prenijeti i sam pisac.

  Kontrasti:
  U ovom djelu možemo na?i neke kontraste kao što su:

  1. Sukob starosti i mladosti (sukob generacija).
  Staru generaciju bi u ovom djelu predstavljao Dundo Maroje
  a mla?u Maro.

  2. Gra?ansko-patricijskog sloj u odnosu na sloj obespravljenih:
  Gra?ansko-patricijski sloj je bijesan, intelektualno bezizražajan,
  dok je sloj obespravljenih tj. sloj sluga bistar, duhovit i snalažljiv.
  Mislim da Drži? zauzima negativan stav prema prvom sloju,
  tj. prema gra?ansko-patricijskom sloju.

  Dojam o djelu:
  Ovo djelo mi se veoma svi?a jer je napisano takvim jezikom da ga
  mogu svi razumjeti tj. nije preteško za shvatiti, a radnja je zanimljiva.
  Mislim da nam je pisac ovom dramom želio prenijeti poruku da ne
  smijemo biti ni rasipni kao Maro, a ni škrti kao Dundo Maroje,
  ve? da moramo biti negdje izme?u ova dva lika. Ova drama je i danas
  aktualna zato jer i danas postoje ljudi koji su veliki rasipnici, a i oni koji
  su veoma škrti.


 4. #4
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Marin Drži? - Dundo Maroje - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  MARIN DRŽI?: DUNDO MAROJE

  Bilješke o piscu:
  Marin Drži? (1508. - 1567.) je u Dubrovniku sredinom 16. stolje?a razvio živu i plodnu kazališnu djelatnost. Snabdjevao je amaterske družine scenskim djelima. I sam je sudjelovao u organiziranju predstava pa je postao središnja li?nost dubrova?kog kazališta. U nepunih deset godina napisao je dvanaest djela za pozornicu. Djela su mu: ?Pamet?, ?Tirena?, ?Novela od stanca?, ?Pjesnik ujedno sastavljeni s mnozi druzim lijepim stvarni?, (lirske pjesme), ?Dundo Maroje?, ?Skup?, te pastitske igre ?Pjerin?, ?Mande?, ?Arkulin, ?Grižula?, i tragedija ?Hekura?. Prilikama i
  parodi?nim kombinacijama namjenjen je pozivu sve?enika, on je mogao do svog sudnjeg dana ostati samo klerik u ?Domiru? i ne manje skromni župnik u nekom odjelu granda, a on je, baš kao da je nastojao da proba svaki hljeb i iskusi svaku sudbinu, bio je i orguljaš u katedrali, i svira? na zabavama, i student crkvenog prava, rektor sveu?ilišta i glumac pri izvo?enju zabranjenih komedija i sobar jednog grofa na putu za Be?, i tuma? tog istog grofa na putu za Carigrad, i pisar u bijednim i zadimljenim uredima svoje Republike, i zabavlja? svojih sugra?ana i pjesnik ljubavnih stihova, pastoralnih ekloga, komedija iz gra?anskog života i uzvišenih, dirljivih tragedija i organizator veselih priredbi za sve?anosti ?prid dvorom? ili po gospodskim ku?ama, i kapelan nadbiskupov u Veneciji i opasni zamjenik u Firenci. Onaj neobuzdani duh renesansnog ?ovjeka koji nigdje ne može da se smiri i koji ni u ?em ne može trajno da uživa, bjesnio je i u njemu, i u vrlo velikoj mjeri.

  Književni rod:
  Dramski

  Književna vrsta:

  Komedija

  Mjesto radnje:
  Rim

  Tema:
  Škrtost i novac

  Ideja:
  Kako si u životu u?iniš, tako ?e ti biti

  Jezik:
  Štokavsko narje?je, mnogo talijanskih rije?i i latinskih izreka

  Kompozicija djela:

  2 prologa
  5 ?inova podijeljenih u scene

  Kratki sadržaj:

  U prologu nas ?arobnjak upoznaje sa radnjom cijele konedije. Starca Maroje dolazi u Rim sa sinom Marom. Dao je sinu 5000 dukata i poslo ga u Italiju da obi?e sva važna trgova?aka mjesta i postane trgovac.
  Me?utim, Maro je novac potrošio žive?i u Rimu i kupovao je darove Lauri u koju se zaljubio. U Lauru je bio zaljubljen i Ugo Tudšek. Svi oni imaju svoje sluge koji su im veliki pomo?nici i savjetnici. Maroju pomaže Bok?ilo, Ugu Pomet, Maru Popiva, a Lauri Petrunjela. Laura uživa u ?bogatstvu? koje Maro djeli s njom, ali kad je Maroje došao u Rim, Maro se pretvarao da ne pozna vlastitog oca. Onda mu Popiva savjetuje da ode Lauri posudi 3000 dukata i da glumi da je trgovac. Laura je, zalu?ena pri?om o velikom Marojevom bogatstvu, posudila je novac. Plan nije uspio jer je Maroje prevario sina i uzeo mu te tri tisu?e. U grad je otprilike u isto vrijeme došla i Pera, Marova zaru?nica. Ona je saznala da je Maro s Laurom. Kroz cijelu pri?u Pomet, sluga Uga Tudšeka, pokušava pomaknuti vodu na svoj mlin i otkriti cijelu istinu Lauri da ostavi Mara i uda se za njegova gospodara. Otkrio je Petrunjeli da je Maro zaru?en, te da ?e mu otac uzeti sav novac i povesti ga u Dubrovnik. Kasnije se otkriva i da je Maroje uzeo Laurin novac. Slu?ajno, Pomet na ruke dobiva dva pisma koja ?e se kasnije pokazati izuzetno važna. Otkrio je i da je Laurino pravo ime Mandalijena Tudšek i za to dobio sto škunda. Ne otkrivaju?i to nikome, uspio je spojiti Lauru i Uga. Maro se pristao oženiti Perom jer je njemu baka ostavila veliko bogatstvo, ali pod uvjetnom da se oni vjen?aju.
  Pomet se zaru?io s Petrunjelom, a Maroje je vratio bar dio svojih novaca.

  Analiza likova:
  Dundo Maroje
  Živ ?ovjek i tipi?an dubrova?ki trgovac iz epohe renesanse, a tek poslije toga smiješan i škrt starac komedije, on, istina, neumorno pla?e za svojim dukatima i neprikladno podvla?i da mu je do njih više stalo nego do sina (Maro/Marin).

  Maro Marojev
  Renesansni mladi?, sin škrtog dubrova?kog trgovca, željan slobode i uživanja. Kad ga je otac poslao u Italiju da postane trgovac iskoristio je priliku i slobodno i bez razmišljanja trošio novac koji mu je otac dao. Naivno i bez razmišljanja prihva?a sve tu?e savjete. Lakomislen i rasipan.

  Pomet
  Sluga Uga Tudšeka, zaljubljen u Lauru koja je Marova ?kurižana?, tj. ljubavnica. Snalažljiv je i dosjetljiv, traži puteve do svog cilja, sve ?ini u svoju korist i za svoj boljitak.

  Popiva
  Marov sluga koji, kao i Pomet, ?ini sve da bi pomogao gospodaru iz
  vlastite koristi.

  Laura
  Bogata gospo?a koja je tako?er doselila iz hrvatskih krajeva gdje se negdje zvala Manda. No, njeno pravo ime je Mandalijana Tudšek što je tako?er otkrio Pomet i za to dobio prili?no novca. Laura je navodno zaljubljena u Mara, a ustvari voli njegov novac i luksuz koji joj je pružao troše?i o?ev novac.

  Petrunjela
  Laurina služavka, tako?er pomaže gospodarici gledaju?i pri tom svoju korist. I ona se kao i svi likovi u ovoj komediji, ?okre?e kako vjetar puše?.

  Bok?ilo
  Marojev sluga, njegov pomo?nik i savjetnik. Stalno govori o Marojevoj škrtosti.

  Pera
  Prevarena Marova zaru?nica, ali je na kraju ipak dobila što je htjela, tj. udala se za Mara, ali i to je radi novca. Ona je vjerojatno jedina uz Uga Tudšeka koja se povodila za srcem, a ne za materijalnom koristi.

  Ugo Tudšek
  Zaljubljen je u Lauru i postaje njen muž na kraju. Bio je sve spreman dati za svoju ljubav.

  Dojam o djelu:
  Ne znam koja je baš svrha ovog djela kao školske lektire. Zapravo ne razumijem što bi trebali nau?iti? Kako ne smijemo odustati od kona?nog cilja, kako treba gaziti sve što nam se na?e na putu radi vlastite koristi? Ovo djelo mi se ?ak ni ne svi?a. Nema pozitivnih likova, u komediji nijedan lik nije držao do nekih moralnih normi. Ponašali su se kako je to njima najbolje odgovaralo. Jedino što mi se stvarno svi?a je Pometova lukavost i snalažljivost.

Similar Threads

 1. Lektire na zanimljiv način
  By Annabel Lee in forum Književnost
  Replies: 10
  Last Post: 07. 10. 2010, 23:27
 2. Marin Držić - Skup - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 07. 01. 2009, 17:54
 3. Marin Držić - Novela od Stanca - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 05. 01. 2009, 17:59
 4. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •