Results 1 to 4 of 4

Thread: Dinko Šimunović - Duga - Lektire

 1. #1
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Dinko Šimunovi? - Duga - Lektire


 2. #2
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dinko Šimunovi? - Duga - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DINKO ŠIMUNOVI?: DUGA


  Bilješke o piscu:
  Dinko Šimunovi? (Knin, 1. 9. 1873. - Zagreb, 3. 8. 1933.) zauzima
  posebno mjesto u novijoj hrvatskoj književnosti kao pisac koji je stvorio našu modernu seosku novelu. U pripovijetkama ("Mrkodol", "?erdan", "Duga", "Alkar") je opisivao Dalmatinsku zagoru i Cetinsku krajinu, a u romanima ("Porodica Vin?i?, "Tu?inac") je zahva?ao i druge teme. Šimunovi? piše jezgrovito, sažeto, krepko. Matoš je s pravom primijetio da
  Šimunovi?ev realizam djeluje poezijom narodne pjesme.

  Mjesto radnje:
  U i oko varoši ?ardake

  Citat:
  "Odozdo rijeka Gilbuša, a odozgo klisure zarobile malu varoš ?ardake na
  strmu obronku."

  Tema:
  Srnina želja da bude dje?ak i pokušaj ostvarenja te želje.

  Ideja:
  Zabranjivanjem željenih stvari može se posti?i samo loše.

  Motivi:
  Zabrane, prolazak ispod duge, želja, smrt, oluja kao znak smrti...

  Glavni likovi:
  Brunhilda - Srna, Sava

  Sporedni likovi:
  Majka Emilija, otac Janko, udovica Klara, Sava...

  Kompozicija djela:
  Uvod: Srna stalno mora biti u ku?i.
  Zaplet: U vinogradu je Srna ?ula da se djevoj?ica pretvori u dje?aka
  kad pro?e ispod duge.
  Vrhunac: Nakon što se pojavi duga, Srna odlu?i pro?i ispod nje, ali se
  utopi u mo?vari.
  Rasplet: Srnini roditelji sele u tvr?avu i tuguju.
  Završetak: Roditelji se bacaju sa litice.

  Kratki sadržaj:
  Srna je živjela u doba kad djevoj?ice nisu smjele mnogo toga... Jednog je
  dana išla s roditeljima u vinograd kupiti grož?e. Tamo je srela Savu i Klaru. Sava je pri?ala kako ju je zbog njezinog veza snašla nesre?a. Srna je od njih ?ula da se djevoj?ica kad pro?e ispod duge promijeni u dje?aka. Tada se na nebu pojavila duga i Srna je htjela pro?i ispod nje. Tako je išla i došla do mo?vare. Mislila je da ju može prije?i, ali nije mogla i utopila se. Nakon toga su se njeni roditelji preselili u napuštenu tvr?avu i tugovali. Jedne no?i su se bacili s visoke litice.

  Analiza likova:
  Srna (Brunhilda)
  Citati: «Serdar i Serdarovica mislili su da se ne pristoji njihovoj k?eri kad
  mu drago pjevati i koju god pjesmu zato što je bila žensko i zato
  što nijesu kupili glasovira…»
  «A radi toga što je bila žensko, kratili su joj mnoštvo stvari, pa i
  stoga što su bili bogatiji od drugih…» (str. 31.)

  «I lijepa bijaše Srna, vitka i visoka, a kose do ramena kao ugašeno
  zlato, pa vlažne i meke baš kao i svila na kukuruzima u Lugu…»
  «Pa koliko je bila vitka, tako je hitro i skakala da bi svak, ?im je
  vidi, pomislio na Srnu, makar i ne znaju?i kako je zovu. Žarke joj
  o?i tako su sjale, te bi mislio da su za sve, prije nego za san.
  A bilo je samo deset godina toj Srni…» (str. 30)

  «Serdar Janko bijaše najbogatiji ?arda?anin, a Srna jedinica i
  baštinica u ?ardacima. Ali kakva bila da bila ta Srna, ljubila je
  svoje roditelje i bijaše joj drago da se o njoj dobro misli…»
  (str. 33.)
  Sava
  Ona je dobra osoba. Nažalost, pogodila ju je teška sudbina i ostala je bez ruku. Po mom sudu, ona ima jaku volju za životom. Dala si je puno truda da nau?i vesti. Iz po?etka joj je išlo jako teško, no na kraju joj se trud isplatio. Strina joj je pomagala u sitnim poslovima. Kad su ljudi vidjeli kako ona izvrsno veze, obitelj ju je poslala u grad kako bi vezenjem zara?ivala. Posao joj je bio uspješan. Tamo je upoznala nekog ?ovjeka koji ju je, vidjevši zaradu, oženio. Sava je rodila dijete, a on ju je ostavio. Sava se vratila u rodni kraj i zbog djeteta ostavila vez.

  Citati: «Ti su Markov?ani bili na glasu radi kljaste Save koja nije ni jedne
  ruke imala, a bila je taka vezilja, da je nema gdje se god ?uje
  našega svijeta.»
  «U ?ardaškoj su krajini žene i djevojke na glasu sa sitna i lijepa
  veza, ali ni jedna, ni izdaleka, ne veze tako krasno kao ta bezruka
  Sava. »
  «Nije baš bila bez ruku do ramena, nego bez prstiju i dlana sve do
  zašaktica, a to je za vezanje kao da ih i nema.»

  «Dok je bila mlada, lijepa je cura bila to Sava. Može biti da nije
  ljepše bilo ni u svem Lugu, i mnogi je momak požalio njezinu
  sudbinu. I pametna je bila da te u ?udo natjera kad govori, ali eto,
  ruku nije imala, a siromašna da ne može biti siromašnija…»
  (str. 39.)

  Klara
  Citat: «Ta je Klara bila dobra i mila žena, nimalo sli?na gospo?ama
  ?arda?kim nije ni bila. Muž joj je davno umro. Ljubila je svakoga
  bez razlike, a naduvati se nije znala. Tako je dobra bila, pa sretne
  li prosjaka ili vidi bolesnika, malo što ne zapla?e. A i nju su svi
  ljubili: pogledaš je, pa ti je ve? srcu prirasla…» (str. 39.)

  Jezik i stil:
  Pripovijetka je napisana na hrvatskom književnom jeziku: štokavskom narje?ju i ijekavskom izgovoru. U knjizi ima mnogo opisa, naj?eš?e osoba i krajolika. Pisac se koristi i usporedbama, metaforama, onomatopejama...

  Dojam o djelu:
  u ovom djelu se prikazuje život jedne djevoj?ice Brunhilde. Njen život bi, po njenoj socionalnoj karakterizaciji, trebao biti bez ikakvih briga, pun zabave i veselja. No to nije tako. Iako je bila imu?na, život joj je bio težak. Roditelji su joj sve branili, jer ipak je ona iz ugledne obitelji. ?esto je vidjela dje?ake kako se igraju. Željela je biti kao i oni. U nastojanju da to postigne dogodila se velika tragedija. Po?ela je tr?ati za dugom jer je mislila da ?e postati dje?ak. Kako je išla obzirom bez glave došavši do mo?vare, nije marila toliko na opasnost. Na?ena je mrtva, utopila se.

 3. #3
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dinko Šimunovi? - Duga - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DINKO ŠIMUNOVI?: DUGA  Bilješke o piscu:

  Dinko Šimunovi? ro?en je 1. rujna 1873. u Kninu. Otac mu je bio u?itelj koji je zbog svog posla ?esto premještan, tako da je Dinko svoje djetinjstvo proveo u Koljanima i Kijevu u Dalmatinskoj Zagori. U?iteljsku školu završio je u Arbanasima kraj Zadra. Kao u?itelj službovao je niz godina po selima Dalmatinske Zagore, 1909. g. premješten je u Split gdje je radio kao nastavnik u Obrtnoj školi u Splitu. 1929. g. peselio se u Zagreb u kojem je i umro 1933. god. Najpoznatija djela su mu Duga, Mrkodol, Sa Krke i Cetine, Tu?inac, ?eran, Porodica Vin?i?, Mladi dani i Mladost.

  Mjesto radnje:
  Radnja se odvija u mjestašcu ?ardaci, u dolini rijeke Glibuše,
  brežuljkastom polju Lug i Mar?inkovoj glavici.

  Vrijeme radnje:
  Vrijeme radnje je kasno ljeto: "toga je ljeta sunce neobi?no dugo i žarko sipalo sjaj na ?ardake i Lug." rana jesen: "ljudi ne pamte tako obilne i rodne jeseni."

  Tema:
  Tragi?na smrt djevoj?ice Srne kojoj roditelji ne dozvoljavaju da se igra,
  tr?i i pjeva, a što je ona jako željela. Njezina želja da bude dje?ak i da sve radi što zaželi odveli su je u smrt.

  Ideja:
  Roditelji bi trebali dozvoliti djeci da se igraju i uživaju u svojoj mladosti i razigranosti, a ne im sve zabranjivati i slušati što ?e drugi re?i i zamjeriti.

  Bilješke tijekom ?itanja:
  - Brunhilda zvana Srna, mama Emilija Serdar i otac Janko Serdar
  - Svi?a mi se kako je slikovito opisana dolina kroz koju te?e rijeka
  Glibuša, osje?a se miris trave i cvije?a, ?uje se pjev ptica, a sun?eve
  zrake obasjavaju taj prekrasan kraj
  - Lijepo je opisan lik Srne kao djevoj?ice vitke i visoke, prekrasne kose,
  lijepog glasa, vesele i razigrane
  - Srna žali što nije dje?ak jer bi se tada mogla igrati, jahati, penjati po
  drve?u, tr?ati kao što rade dje?aci
  - Posjet udovici Klari i radost Srne što može tr?ati i skakati po Mar?inkovoj
  glavici
  - Upoznavanje Save i tužna pri?a o njezinom životu
  - Sava govori kako je ?ula da ako djevoj?ica pro?e ispod duge postane
  dje?ak
  - Odluka Srne da potr?i ispod duge, ali nažalost ona se izgubila u mo?vari i
  utopila
  - Jako mi je žao njezinih roditelja što su ostali bez svoje jedinice

  Kratki sadržaj:
  Mjestašce ?ardaci smjestilo se na obroncima brda ispod zapuštene stare tvr?ave. U dolini je tekla rijeka Glibuša oko koje su bile prekrasne livade i polja. Tamo je živjela mala obitelj Serdar, mama Emilija, tata Janko i njihova desetogodišnja djevoj?ica Brunhilda. Djevoj?ica je bila lijepa, vitka i visoka, voljela je skakati i tr?ati, pa su je ljudi nazvali Srna jer je zbog svoje živahnosti i gipkog tijela podsje?ala na srnu. Neizmjerno se voljela izgrati, skakati, jahati, penjati se i plivati kao što to rade dje?aci iz njezinog kraja. Satima je znala gledati njihovu igru u dolini rijeke Glibuše i poželjela je biti dje?ak. Njezini roditelji su bili dobri, ali previše ozbiljni i dostojanstveni, tako da nisu razumijeli Srnu i njezinu želju za igrom. Naprotiv, morala je uvijek biti mirna, pristojna, nije smjela jesti što je htjela ve? je morala paziti na sve i slušati roditelje. Srna se veselila posjetu udovici Klari jer je tada mogla skakati i tr?ati koliko je htjela po Mar?inkovoj glavici. Dok su roditelji bili zauzeti razgledavanjem vinograda, Klara i srna su otišle Savi. Sava je bila sirota žena bez šaka koje joj je kao djetetu pojela svinja. I pored tih nedostataka, ona je bila izvrsna vezilja. Živjela je kratko vrijeme u gradu gdje se udala i rodila k?er, ali zbog okrutnosti muža i njegovog iskorištavanja, vratila se u svoj kraj. Udovica Klara i Srna su pažljivo slušale ispovijest Save koja je na nebu primjetila dugu i rekla kako je ?ula da ako djevoj?ica potr?i ispod duge, pretvorit ?e se u dje?aka. Srna je malo razmišljala i odlu?ila potr?ati ispod duge jer bi se nakon što se pretvori u dje?aka mogla igrati koliko želi. Tako je otr?ala po livadi i skrenula prema mrtvom jezeru, stalno gledaju?i gdje je duga. Mrtvo jezero je bila zapuštena mo?vara obrasla biljem iz kojeg jadna Srna nije mogla iza?i, pa se utopila. Nakon pet dana su je pronašli mrtvu. Njezini roditelji nisu mogli preboljeti smrt svoje jedinice pa su se odselili u tvr?avu iznad ?ardaka i sa njezinih se bedema bacili u rijeku Glibušu.

  Analiza likova:
  Srna - Brunhilda
  Vesela, razigrana, živahna djevoj?ica koja voli prirodu i igru u njoj.
  Zabranjeno joj je da se igra i uživa u svojoj mladosti jer djevoj?ice
  moraju biti uredne, dobre, poslušne i uzornog ponašanja.

  Mama Emilija i tata Janko
  Strogi roditelji, uvijek ozbiljni i dostojanstveni koji, i pored velike ljubavi
  prema Srni, jako paze na svoj ugled u društvu.

  Sava
  Siromašna, vrijedna i poštena djevojka koja zbog svojeg izgleda tj. zbog
  toga što nema svoje šake jako pati i izbjegava ljude.

  Dojam o djelu:
  Pripovijetka mi se svi?a jer je u njoj opisan dio života jedne djevoj?ice malo mla?e od mene. Lijepo je opisana priroda kao i lik djevoj?ice Srne. Žao mi je što nije smjela ništa raditi što je toliko voljela i željela. Kraj pri?e je jako tužan zbog prerane smrti Srne i tragi?nog kraja njenih roditelja.

 4. #4
  super moderator ludi_dennis's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  1,403

  Default Odg: Dinko Šimunovi? - Duga - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  DINKO ŠIMUNOVI?: DUGA

  Bilješke o piscu:
  Dinko Šimunovi? ro?en je 1873. godine u Kninu, u u?iteljskoj obitelji. Djetinjstvo je proveo po mjestima Dalmatinske zagore (Koljani, Kijevo), gdje mu je otac službovao. U?iteljsku školu završio je u Arbanasima (kod Zadra), a službovao je, kao i njegov otac, po selima Dalmatinske zagore. Život i rad, me?u siromašnim, ali ponosnim ljudima toga kraja, odrazio se u njegovom književnom stvaranju. 1909. godine odlazi u Split, gdje je kao profesor radio do mirovine. 1929. godine preselio se u Zagreb gdje je i umro 03. kolovoza 1933. godine. Njegovo najplodnije stvarala?ko razdoblje je izme?u 1905. i 1914. godine. Napisao je zbirke pripovijedaka: Mrkodol, Sa Krke i Cetine, te romane ?erdan, Tu?inac, i Porodica Vin?i?, te dvije autobiografske proze: Mladi dani i Mladost. Njegove se pripovijetke (Mrkodol, Alkar, Rudica, Muljika, Duga, Kukavica, Pojila, U planinama, ?emo, Sirota) ubrajaju u klasi?na djela hrvatske književnosti.

  Mjesto radnje:
  Mjesto ?ardaci (na strmim obroncima), dolina rijeke Glibuše te polje
  zvano Lug.

  Vrijeme radnje:
  Ljeto i jesen

  Tema:
  Tragi?na sudbina vesele djevoj?ice, ?iju su smrt uzrokovali roditelji krutim
  odgojem.

  Ideja:
  Djeca moraju imati svoje djetinjstvo, svoju slobodu i ne smiju biti robovi roditeljskih zabluda.

  Likovi:
  ?arda?ani, Serdar Janko (otac), Emilija (majka), Srna (Brunhilda),
  kljasta Sava te udovica Klara.


  Kratki sadržaj:

  Najbogatiji ljudi u ?ardacima, malom mjestu u blizini rijeke Glibuše, imali su djevoj?icu Srnu. Pravo ime bilo joj je Brunhilda. Za sparnih ljetnih dana, djevoj?ica je sjedila uz prozor i slušala viku dje?aka koji su se kupali u Glibuši. Druženje s dje?acima i izlaganje suncu bili su joj zabranjeni. Tek
  uve?er izašla bi s roditeljima u šetnju. Srna je zbog toga bila jako nesretna. U jesen bi roditelji poveli Srnu sa sobom na berbu grož?a, na Mar?inkovu glavicu. Bila je to prigoda da se naigra do mile volje. Tr?ala je po livadama i šumarcima i šetala sa udovicom Klarom, vlasnicom
  vinograda, koja je prodavala grož?e njenim roditeljima. Še?u?i tako, došle su do najsiromašnije ku?e u kraju. Živjela je tu kljasta Sava, žena koja nije imala obje šake, a izra?ivala je najljepše vezove. Pri?aju?i sa Savom, ugledaše dugu koja se pojavila iznad okolnih sela. ?uvši pri?u kako može postati dje?ak protr?i li ispod duge, Srna pojuri što su je noge brže nosile. Tr?ala je i tr?ala i mislila samo na dugu. Na putu joj se isprije?ilo Mrtvo jezero. Pala je u njega i utopila se. Njenu smrt roditelji nisu mogli preboljeti. Shvatili su kako su grdno pogriješili i sami su sebi oduzeli život, sko?ivši sa bedema tvr?ave u nabujalu Glibušu.

  Analiza likova:
  Srna je desetogodišnja djevoj?ica, lijepa, vitka, i visoka. Zlatna kosa, meka i vlažna nalik je na svilu kukuruza. Usta su joj bila lijepa kao cvijet. Koža bijela i nježna. Zbog živahnosti, vesele naravi i vitkog tijela, ?arda?ani su je prozvali Srna. Morala je biti uzor dobrog ponašanja: biti tiha, nije smijela jesti koliko je željela, nije smijela divljati i vrištati kao dje?aci. Sve što današnja djeca smiju (igra, smijeh, šala, tr?anje, kupanje, sun?anje itd.) Srna je mogla samo poželjeti. U žarkoj želji da postane dje?ak, a na taj na?in i slobodno dijete, tr?e?i prema dugi izgubila je život.

  Sava je bila seoska djevojka iz najsiromašnije ku?e na Mar?inkovoj glavici. Bila je bogalj, bez obje šake. Iako je odrastala u velikom siromaštvu, svojom upornoš?u postala je najboljom veziljom u cijelome kraju. Na nagovor sve?enika i oca otišla je u grad, gdje je svojom vještinom zaradila puno novaca. Oženila se, te rodila curicu. Muž joj je potrošio sav zara?eni novac. Prevario ju je i ostavio, a nakon toga se vratila svojim roditeljima. Sava je bila dobra, vrijedna, poštena te brižna majka.

Similar Threads

 1. Duga ili kratka kosa?
  By bebitza in forum Muški kutak
  Replies: 248
  Last Post: 22. 10. 2016, 06:38
 2. Dinko Šimunović - Muljika - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 05. 01. 2009, 17:11
 3. Dinko Šimunović - Alkar - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 25. 12. 2008, 23:22
 4. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06
 5. Replies: 0
  Last Post: 23. 05. 2008, 11:16

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •