Results 1 to 2 of 2

Thread: Milan Begović - Bez Trećeg - Lektire

 1. #1
  administrator bubac's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Zagreb, okolica
  Age
  31
  Posts
  2,084

  Default Milan Begovi? - Bez Tre?eg - Lektire


 2. #2
  administrator bubac's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Zagreb, okolica
  Age
  31
  Posts
  2,084

  Default Odg: Milan Begovi? - Bez Tre?eg - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA

  Bez tre?ega, Milan Begovi?

  O PISCU:

  Milan Begovi? ro?en je 1876. godine u Vrlici. Srednju školu je završio u Splitu, studij slavistike i romanistike u Be?u i Zagrebu. Službovao je kao profesor u Splitu, a kasnije je radio kao dramaturg i režiser u Hamburgu i Be?u. Poslije je bio na mjestu ravnatelja Drame u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Radio je kao profesor književnosti u Gluma?koj školi.
  Umro je 1948. godine u Zagrebu. On je dramski pisac, novelist i romanopisac. Zbirkom pjesama predstavio se kao pjesnik erotskih motiva i hedonisti?kog shva?anja života. Begovi? je dramski pisac i bavi se ljubavnim i bra?nim temama. Dobar je poznavalac teorije drame i svoja je dramska djela oblikovao izgra?enom dramskom tehnikom. Begovi? je romanopisac i ostavio je nekoliko romana, od kojih je najpoznatiji Giga Bari?eva i njezinih sedam prosaca, koji je dramatiziran pod naslovom Bez tre?ega. Pisao je i novele, od kojih je najpoznatija Dva bijela hljeba.

  Vrsta djela:
  Drama

  Mjesto radnje:
  Radnja se doga?a u Zagrebu, u jednoj jedinoj no?i, u jednoj prostoriji male barokne jednokatnice sa visokim parterom i mansardom, u Kuševi?evoj ulici u Gornjem gradu.

  Vrijeme radnje:
  Krajem velja?e 1926. godine

  Tema:
  Psihološka razmatranja na ljubomoru

  Problematika koja se obra?uje u djelu:
  - Opis prilika i života ljudi koji se oblikuju u neposrednom odnosu
  prema društvenim i politi?kim zbivanjima
  - Oslikava se galerija likova iz dana prije prvog svjetskog rata,
  za vrijeme rata, te poratnog razdoblja
  - Obra?uje se stanje Markove bolesne ljubomore koji se bavi mišlju
  da ga je žena iznevjerila dok je on izbivao od ku?e
  - Pokušaj realizacije jedne tipi?ne društvene drame – ljubomora na
  mogu?nost nevjere
  - Scenski oživljava poistovje?ivanje lika Gige sa likom Laure (Bez
  tre?ega – u agoniji)
  - Sadrži mnoga objašnjenja, kao objašnjenje pojma ljubavi
  - Intimne uspomene
  - Dramaturška funkcija sje?anja
  - Dramaturška funkcija šutnje
  - Psihološka razmatranja

  Struktura djela:
  Dramsko djelo sa psihološkim razmatranjima na ljubomoru, koja nije posljedica jednog fakta nego jedne dispozicije. Za ljubomoru izme?u dvoje ljudi ne treba da postoji onaj tre?i, nego mogu?nost – a to postoji uvijek u mislima onoga koji strepi za nekoga koga voli – da bi mogao stupiti u akciju bilo tko, tko bi mogao biti onaj tre?i. Ljubomora je kao i ljubav, tu ne treba tre?ega, dvoje je dosta.
  Drama unato? minucioznoj obradi pojedinih prizora i senzibilnoj razradi lika Gige, djeluje kao konstrukcija u kojoj nije ostvarena idealna harmonija izme?u pojedinih rješenja i dramaturške cjeline.
  Mogu?nost nevjere je kao teza prikazana kroz uzrok ljubomore s time što je akcentiran prethodnim upoznavanjem Gige i njenog života, koji u drami predstavlja samo pretpostavljanu ali ne i stvarno poznatu ekspoziciju. Begovi?ev smisao za humor koji nije pršav i glasan ve? dobrodušan, istan?an i raznolik, katkada u uslovnoj povezanosti o piš?evom imaginacijom. Njegova naklonost prema humoru je izražena u komediografskim tekstovima. Dok je u Krležinoj Agoniji postignuta maksimalna povezanost i uslovnost lica i prilika u kojima oni žive, pa je ta povezanost izražena u dramaturškim finesama u samoj zamisli i razradi drame, dok je u Begovi?evoj drami ?ak i dramski intenzitet postignut artisti?kim putem kao što je psihološko nijansiranje dosta nategnuto i djelomi?no podložno ?isto erotskim elementima.
  Tu se primje?uje da progovara pravi umjetnik koji osje?a i estetski vrednuje rije?. Pisani jezik lagano te?e i ima svoj osebujni ritam i ponekad se dobiva utisak da u tom jeziku postoji nešto iracionalno i neuhvatljivo.

  Kratka bilješka o djelu:
  Gigin suprug Marko uvoja?en je i zarobljen. Bio je nekoliko godina u zarobljeništvu u Sovjetskoj Rusiji. Njegova ga supruga vjerno ?eka, ali Markov povratak izaziva veliki sukob koji proizlazi iz ljubomorne sumnje. Begovi?eva pažnja je koncentrirana na dosta namještenih detalja i zapleta, na Markovu ljubomoru, koja nema direktnog povoda.
  Marko je u suštini ljubomoran na mogu?nost da ga je njegova žena iznevjerila dok je on izbivao od ku?e. On živi i kida se u toj ljubomori zasnovanoj na indicijama. Ponašanje Gige po svojim reakcijama podsje?a na Lauru.

  Sadržaj:
  I ?in
  Na vratima ku?e Gige Bari?eve stajao je krupan, visok, muškarac u kabanici i šeširom na glavi, a u svakoj ruci držao je kov?eg. Bio je to Marko Bari?. Ušao je u salon, ogledao se, kao da ne vjeruje sam sebi da je tu, gdje sada stoji. Sjedne u fotelju i re?e: "Harašo!" Pod svjetlom lustera jasno se vidi njegovo naborano lice s velikom brazgotinom na ?elu. Obrastao bradom, dugih kosa u svojoj ruskoj bluzi daje dojam ruskog ?ovjeka. Dolazi Giga, iznena?ena i radosna. Kada ga je ugledala ostane zapanjena, kao da ga ne prepoznaje: "Jesi li to ti Marko?" - prepoznavši ga poleti k njemu raširenih ruku. A on re?e hladno: "Jest, ja sam Marko! A vi gospo?o, tko ste vi, ako smijem pitati?"
  "Kakove su to šale?" - pita Giga. Marko ?e: "Ja se ne šalim, i nije mi do šale, ali sada nisi više ona. Jest potpuno si druga. " I tako zapo?ne sva?a. Spo?itnuo joj je što je odrezala kosu, te zbog telefonskog poziva dr. Mike. "Lukava si. Vrlo lukava. Ali ne treba bogzna kakove pameti da se odgonetne taj tvoj nedužni razgovor. I dala si razumjeti, da sam ja tu i da slušam kako se razgovarate. Divno! , divno!" Giga: "I ti dakle misliš da je konte moj ljubavnik?" Marko: "Pa vidim, ?ujem, znam, njušim do vraga! Sva mi ?ula to potvr?uju, sva u jedan glas!" Nije ga mogla razuvjeriti, govorila mu je koliko je patila. Imala je i svjedoke i dokaza kako je sve to druga?ije, nego što on sada misli. Povede ga do vrata, otklju?a ih i re?e: "Pogledaj. To je moja i tvoja bra?na soba. Osam godina svake ve?eri otkrivaju se obje postelje, osam godina svako jutro se pokrivaju. Spremne ako se ti vratiš, a ja spavam na divanu. " Htjela ga je poljubiti, ali se on nije dao: "Misliš da sam idiot! Misliš da ne opažam što se sve doga?a od našeg posljednjeg poljupca i ovog današnjeg? A kakva su to usta danas? Tako ljube sve kokote od Amura do Volge i od Volge do Save. I ja sam prošao svoju školu. " I sva?a se nastavlja! Goga je bila zapanjena njegovom brutalnosti. Da bi ublažila tu napetost upita: "Pa kaži mi gdje si bio, što si sve podnio?" "U paklu!" - odgovori on – "Lijepo je tebi bilo ovdje! ?ak luksuz da spavaš na širokom divanu, a dvije ?iste postelje ?ekaju tamo kad do?e netko da može le?i uza nj. " "Ti kada do?eš!" - odgovori Giga i ona dobije odgovor: "Ja ili tko drugi svejedno! U jednom sam paklu bio, u drugi došao!" "Ni sa kim ja nisam ništa imala. U meni si uvijek bio živ i sve sam ih odbila. "

  II ?in
  Marko je nakon ve?ere i pi?a izgledao zadovoljan. No, ne zadugo, opet ga je po?ela mu?iti ljubomora: "Sve ostale patnje mogu se izdržati i sve bih mogao još jednom doživjeti i pregurati, ali samo da mi je bilo: "z n a t i" Iz ruskog logora ga je samo vukla želja da dozna: "što radi, kako živi i koliko je ona još njegova. " "Isto kao i ja!" - re?e mu ona. To je Marko htio da ?uje i kod ve?ere je on njoj obe?ao da se ne?e više vra?ati na ono što je nekada bilo, da ?e pokušati zaboraviti.
  Giga je ve? bila premorena i iznervirana, a on ju je ipak još mu?io pitanjima. Iz ormari?a je izvadila snop pisama: "?itaj ih, ?itaj ta vatrena pisma!" Nije ih htio ?itati jer on nije policijski ?inovnik i ne njuška po tu?im papirima. Razo?arana, dala mu je do znanja da bi lakše odgovarala pred zakonom za bilo kakav zlo?in, nego njemu da prizna nešto što je on sam sebi iskonstruirao: "Znaš li što govoriš? Gdje su ti dokazi? Svagdje gdje god pogledaš!" - i on po?ne prevrtati po pismima. Iznenada opazi veliku kovertu i veliki složeni komad papira. Ispravi se i podigne zape?a?enu kovertu, iznena?en što je adresirana na njega. Bilo je to pismo od njezinog oca. Tada je po?eo rastvarati onaj veliki papir, iako se ona protivila i tako sazna Marko da je to "Uvjerenje kojim je on Marko Bari? proglašen mrtvim, nakon sveop?e dugogodišnje potrage. " Bio je zaprepašten: "Taj akt ne smijem izgubiti. To je moja putovnica za ovaj svijet. Da se jedan mrtvac prošeta po asfaltu, koji je samo za žive rezerviran. Vanredan je to osje?aj!" Priznala je da ga je dala proglasiti mrtvim, ali ga nije zakopala. Za nju je uvijek bio živ: "Marko, ni?ija nisam, nisam ni sada, ni ikada prije, nego samo tvoja!" No on se samo protegne i re?e: "Sad ?e jedan sat. Vrijeme kada se mrtvi što se skitaju po svijetu vra?aju na svoj konak. Laku no?!" - i iza?e i polako zatvori vrata za sobom, kao da zatvara jednu grobnicu.

  III ?in
  Giga ne leži, nego skupljena sjedi na divanu koji je pretvoren u krevet. Odjednom za?uje kako je Marko zove glasom punim srda?nosti. Brzo ugasi lampu i ispruži se kao da spava. Bilo je ve? dva sata iza pono?i. Ona primijeti da se u vrijeme dok je bio u drugoj sobi u njemu nešto promijenilo, nekakav preokret, nije bilo više ni traga onoj njegovoj sumnji?avosti. Bila je tužna, nije ga gotovo ni slušala dok je govorio, bojala se da ponovo ne zapo?ne sa svojim uvredama. No, Marko je bio sretan: "Sve je prošlo. Znaš, mo?i re?i i biti uvjeren da govoriš nešto što je uistinu tako, ni san, ni nada, nego stvarnost, široka stvarnost, onda mi do?e da poludim od veselja!" I on po?ne da je miluje i nastavlja: "Imati te pod svojim rukama i osje?ati da si tu, pored mene, onakva, kakovu sam te nekad izgubio, uistinu do?e ?ovjeku da rastvori prozore i da se razvi?e od sre?e!" - zgrabi harmoniku, zasvira i zapjeva rusku pjesmu, te zapleše na ruski na?in. Gledala ga je zabezeknuta od te njegove razdraganosti i najzad re?e: "Harašo!" A on i dalje pleše, pjeva i poskakuju?i. Iznenada sko?i k njoj kli?u?i: "Imam te! Moja si! Mislit ?eš da sam lud. Ali nisam. Sretan sam!" "Samo budi sretan, dragi" - odgovori Giga – "Ho?u da me imaš dulje nego jedan dan". "Kao da si ?itala ono pismo što mi ga je pisao tvoj otac. I on veli isto" - re?e Marko – "On mi piše nešto što mi je potpuno otvorilo o?i, što me je izlije?ilo. Sad vidim sve! I znam sve! I nisam više ljubomoran!" Kako njoj nije bilo jasno, što je njen otac mogao njemu napisati, što mu ona nije mogla re?i, to joj Marko s frivolnim akcentom prošapne nekoliko rije?i. Ona se naglo digne s njegovih koljena, bez rije?i, uvrije?ena i po?e prema divanu tiho pla?u?i. Marko je bio iznena?en, jer je to bilo u pismu njezinoga oca – njemu. "Da, ali on nije znao da ?u ja tebi vrijediti tek kada budeš imao u ruci nekakav dokaz, da sam ja onakva kakovu si me ostavio." Njegovo frivolno i obijesno držanje otkada je izašao iz sobe bilo je odraz njegovih misli. Trebao joj je vjerovati, a ne tražiti dokaze: "Zašto tražite od nas da budemo ono što vi niste?" "Tvoj otac je tako precizno istaknuo sve momente tvojega života i tako jasno prikazao tvoj karakter, da se ne može sumnjati u ono što je napisao" - govorio joj je Marko. I on ju pozove da po?e s njim. No ona nije htjela, on joj zakr?i put, podigne ju u naru?je i ponese u spava?u sobu. Ona se otimala: "Ja se ne dam!" Izleti iz sobe sva usplahirena i bez daha: "Još se ne dam! Živa se ne dam!" Marko stane pred nju i onako bijesan re?e: "Sad te ne puštam! Ja sam ti muž, ja imam pravo ne te!" "Pravo? Tko ima pravo na me? Nitko nema pravo na me, dok mu ja ne dam" - re?e Giga. Marko: "Kako to govoriš? Kao da je ve? netko imao to pravo?"
  Giga: "Oh da, bilo ih je više! Zacijelo si pogodio da je i onaj advokat Mika moj ljubavnik. A lije?nik? Još kao djevoj?ica bila sam luda za njim i kakove me je perverzitete nau?io. " "Lažeš! Lažeš!" - vikao je Marko – "uistinu si kolosalna glumica! To je tvoja taktika! Zašto bi se onda baš meni otimala?"
  "Jer mi se gadiš!" - bila je Giga iskreno brutalna. Kako se on njoj približavao, ona je odmicala i hitro dohvati revolver te ga uperi u njega: "Ne približuj mi se! "
  "Ah što, ne bojim se ja toga. Ja te ho?u i imati ?u te!" me?utim plane revolver i on se sruši udarivši se u fotelju. Giga je nekoliko trenutaka stajala, a onda do?e do telefona i nazove dr. Miku. "Ubila sam svoga muža!"

  Analiza likova:
  Marko Bari? bio je nekoliko godina u zarobljeništvu u Sovjetskoj Rusiji i nakon lutanja vra?a se ku?i. U suštini on je zapravo ljubomoran pri pomisli da ga je za to vrijeme izbivanja Giga iznevjerila. On živi i kida se od ljubomore zasnovane na indicijama.

  Giga Bari?eva njegova žena, koja po pojedinim svojim reakcijama podsje?a na Lauru. U njenom liku se afirmira specifi?nost kompozicije koja nije realizirana naro?ito sretno i uvjerljivo.

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 06. 03. 2010, 01:42
 2. real ili milan
  By zaboravi me in forum Sport
  Replies: 3
  Last Post: 03. 11. 2009, 21:35
 3. Milan Begović - Pustolov pred vratima - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 06. 01. 2009, 18:28
 4. Ivan Kozarac - Đuka Begović - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 02. 01. 2009, 01:09
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •