Results 1 to 2 of 2

Thread: Sofoklo - Antigona - Lektire

 1. #1
  administrator bubac's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Zagreb, okolica
  Age
  31
  Posts
  2,084

  Default Sofoklo - Antigona - Lektire


 2. #2
  administrator bubac's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Zagreb, okolica
  Age
  31
  Posts
  2,084

  Default Odg: Sofoklo - Antigona - Lektire

  Cesarica.net Lektire - Popis svih besplatnih LEKTIRA
  Sofoklo: Antigona

  O PISCU:

  Sofoklo je ro?en 495.g. pr. Kr. a umro je 406.g. pr. Kr. U svom je dugom životu imao prilike da vidi uspon i pad atenske demokracije. ?itavog je života bio istaknuta li?nost i u ratu i u miru. Bio je vojskovo?a i diplomat, cijenjeni pjesnik, prijatelj Perikla i ljubimac cijele Atene. Napisao je 123 drame,te je njima i drugim svojim djelima unaprijedio Gr?ko kazalište i dramu uop?e. Najpoznatije Sofoklove drame su: Ajant, Antigona, Kralj Edip, Elektra...

  Mjesto i vrijeme:
  Atena oko petog stolje?a prije Krista.

  Sadržaj:
  Edip, kralj Tebe, je imao dvije k?eri i dva sina; Antigonu i Ismenu i Eteokla i Polinika. Kada je saznao da je ubio oca i oženio svoju majku, Edip se oslijepio i napustio Tebu. Antigona je krenula s njim. Nedugo nakon toga Eteoklo i Polinik su se posva?ali oko vlasti. Eteoklo se udružio s Kreontom-svojim stricem i prognao Polinika iz Tebe. Oboje su nastojali uz sebe pridobiti Edipa, ali on je bacio prokletstvo na obojicu. Polinik se udružio s Argejcima i napao Tebu. Tebanci su pobjedili, ali su Eteoklo i Polinik poginuli. Kreont je po?asno pokopao Eteokla, a Polinika je ostavio nepokopanog ispred zidina Tebe, zato što je izdao svoj grad. Edip je ubrzo umro i Antigona je došla u Tebu i odlu?ila sahraniti brata, iako je to Kreont zabranio. Pokušala je nagovoriti Ismenu da joj pomogne, ali se Ismena toliko bojala Kreonta da joj se nije usudila pomo?i. Oko tijela su stajali stražari, ali su Bogovi odlu?ili pomo?i Antigoni, te su podigli oluju. Stražari nisu ništa vidjeli i Antigona je pokopala brata. Ali tek što ga je pokopala oluja je prestala i stražari su je uhvatili. Kada su je doveli Kreontu ona je hrabro priznala i rekla mu da nije po?inila zlo?in nego pobožno djelo, te ako se po svjetskim zakonima pobožnost kažnjava ona se ne boji smrti ve? ?ezne za njom. Kreont se na te rije?i još više naljutio te je odlu?io osuditi Antigonu i njenu sestru, jer je mislio da joj je Ismena pomogla. Ismena se toliko bojala Kreonta da je priznala nepo?injeno djelo. Antigona ne želi žrtvovati i Ismenu pa joj protuslovi, a Ismena se, žele?i joj pomo?i, poziva i na Antigoninog zaru?nika Hamona-Kreontovog sina. Hamon upozorava Kreonta da se puk ne slaže s njim, ali Kreont se ne obazire na to. Kaže Hamonu da mu Antigona ne?e biti žena, a ovaj mu odvra?a da ne?e ni umrijeti sama. Kreont odlu?uje da Antigona ne?e umrijeti, ali ne?e ni živjeti u svijetu živih, te ju zazida u kraljevsku grobnicu. Nakon što odvedu Antigonu prorok Tirezij dolazi Kreontu i kaže mu da mora pokopati Polinika i pustiti Antigonu jer ?e ina?e prekršiti Božje zakone, te ?e to izazvati još smrti u njegovoj obitelji. Kreont se ipak odlu?i pokopati Polinika i osloboditi Antigonu. Priredi sve?an pogreb Poliniku, ali kada do?e osloboditi Antigonu na?e ju obješenu, a Hemona kako ju oplakuje. Kada ga Hemon vidi pokuša ga ubiti, ali ne uspije, te po?ini samoubojstvo. Njegova majka Euridika po?ini samoubojstvo od žalosti za njim, a Kreont ostavljen sam po?ne se kajati i moliti Bogove da mu podare smrt.

  Likovi:
  Antigona i Ismena -Edipove k?eri
  Kreont-njihov ujak
  Euridika-Kreontova žena
  Heman-Kreontov sin
  Tiresija-Prorok
  Stražari, glasnici, zbor

  Karakterizacija likova:
  Antigona je odlu?na i hrabra žena koja ne odustaje od svojeg nauma ni pod prijetnjom smrti. Ni u jednom trenutku se ne koleba i ne kaje se zbog toga što je sahranila svoga brata Polinika, koji je ipak bio napada? na njen rodni grad Tebu. Hrabro se odupire Kreontu i ne pokorava mu se. Njezina sestra Ismena nije tako hrabra, ali joj je ipak odana i želi umrijeti s njom. Kreontov sin Hemon je pravedan i odlu?an, te drži svoju rije?. Neizmjerno voli Antigonu i to dokazuje time što umire kraj nje u grobnici svoje obitelji. Kreont je tiranin. Ne sluša mišljenje drugih ljudi, ve? ?ini samo ono što on misli da je ispravno. Usprkos tome mora se priznati da on drži svoju rije? i ?ini ono što je rekao, a to bi se u drugim prilikama i uvjetima maoglo nazvati i vrlinom. U duši je ipak samo ?ovjek, i to dokazuje na kraju drame pjevaju?i tužaljku u kojoj sebe okrivljuje za smrt svoje žene i svoga sina.

  Sukobi:
  U Antigoni u sukob dolaze Kreont i Antigona zbog zahtjeva države i zahtjeva porodice, a kako ni Kreont ni Antigona ne odstupaju tragedija je neminovna. Kako se Kreont ogriješio i o Božje zakone postoji i sukob izme?u Bogova i Kreonta, a budu?i da su Bogovi svemo?ni, tu gubitnik mora biti Kreont.

  Ideja:
  Treba poštovati one zakone koji ne ugrožavaju ljudski moral i koji podsti?u ljudsko dostojanstvo.

Similar Threads

 1. Đuro Sudeta - Mor - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 15. 03. 2012, 19:49
 2. Sofoklo - Kralj Edip - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 2
  Last Post: 04. 01. 2009, 15:17
 3. Hasanaginica - Lektire
  By ludi_dennis in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 03. 01. 2009, 00:14
 4. Biblija - Lektire
  By bubac in forum Lektire - Besplatni download
  Replies: 1
  Last Post: 27. 12. 2008, 15:46
 5. Replies: 0
  Last Post: 25. 12. 2008, 20:06

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •